Alkol bağımlılığı tedavisinde akupunktur

Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Akupunktur

 • Hastanın dehşetleri öğrenilir.
 • Hasta söylenenin aykırısını yapabilir.
 • Hastanın kendine itimadı kalmamıştır. Uğraş yapacak gücü yoktur.Sihirli bir değnek bekler.
 • Düzeleceğine inanmaz.
 • Hastanın itimadını kazanmak zordur.
 • Akupunktur hastanın mahrumluk semptomlarını hafifletir.
 • Hasta farklı semptomlarla karşımıza çıkabilir.
 • Alkol bağımlıları her vakit daha çok alkol isterler.
 • Alkole karşı savaşmak, semptomlara karşı savaşmaktır.
 • Hasta içindeki endişeden ötürü sizden kaçabilir. Psikoterapi, küme terapisi ve toplumsal yardım gerekir.
 • Kokain bağımlılığında 4 yıl içinde %50 muvaffakiyet sağlanmıştır.

Tedavinin kuralları şunlardır:
Hasta tedaviye gelmeden evvel – tıpkı sigara tedavisinde olduğu gibi- en az 12 saat alkolden uzak kalmalıdır. Bu durum, bize hastanın mahrumluk durumunda gelmesini sağlar. Ve biz semptomları net olarak görüp, tedavinin şekillenmesinde bu durumdan faydalanırız. Semptomlar birçok vakit ellerde titreme, huzursuzluk, değişken arteriel tansiyon,uykusuzluk v.s. dir. Birinci seansta, hastanın evvel anksiyetesi çözülür. İlerleyen seanslarda karaciğer, böbrek ve otonomik işlevleri olağana döndürülür. Bedensel ve ruhsal tam bir istikrar hali oluşturulur. Bu sonuçların tatmin edici bir formda görülebilmesi için yeniden bütün bağımlılık tedavilerinde olduğu üzere hastanın, durumunun ciddiyetini kabul edip, kendi özgür iradesi ile tedaviye gelmesi gerekir. Hastanın fizikî ve psiko-sosyal durumuna nazaran hekim, hastanın yakın etrafından tedavi öncesi ve sonrasında yardım isteyebilir. Zira seans öncesi ve sonrası, bağımlılık yapan unsur alımı muhakkak yasaktır. Aksi takdirde yapılacak tedavi muvaffakiyete ulaşmaz.
Sonuç olarak:
Tedavide hasta ve tabip, şuurlu ve koordine bir program dahilinde çalışırsa muvaffakiyet kaçınılmazdır.
Tedavi sıklığı:
Tedavinin süreci ve seansların sıklığı hasatanın gereksinimine nazaran belirlenir. Başlangıçta en fazla haftada 6 gün uygun olacaktır. Takibeden süreçlerde seans sayıları seyrekleştirerek devam edilmelidir. Alkol bağımlılığı ile ilgili tedavi bazen uzun bir mühlet alabilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir