Zayıflama ve selülit

Akupunktur İle Zayıflama Tedavisi
Şişmanlık (“Obezite”) günümüzde gelişen dünyada; değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz ömürle ortaya çıkan en büyük meselelerden biridir. ”İdeal kilonun üzerinde olma durumu” olarak tanımlanan obezite, beraberinde pek çok sıhhat sorununu de beraberinde taşır. Ruhsal meselelerin yanısıra şişmanlık sonucu, fazla yağ dokularının ortasından bedene kan pompalamaya çalışan bir kalp daha fazla çalışmak zorunda kalacak, sonuçta kan basıncı artacaktır.Uzun vadeli araştırmalar sonucunda obezitenin doğurduğu riskler; koroner kalp hastalığı, hiper tansiyon, diabet ve bunlara bağlı olarak artan vefat oranlarıdır. Obezite; dünya çapında “majör” sıhhat ve toplumsal bir sorundur. Obezitenin tedavisi kadar idamesi (korunması) de, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir bahistir. Bu hususta tek bir tedavi uygulaması değil kombine tedavi formülleri tercih edilmelidir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer konu; bu kadar obezin bulunduğu bir ortamda mevzunun bilhassa medya organları tarafından kolaylıkla suistimal edildiği gerçeğidir. Baş karıştıran, hatta bazen bireyleri neredeyse vefat oruçlarına yönelten pek çok rejim, sayısız zayıflama programı, beden sıhhatini önemli bir biçimde tehdit eden idmanlar bu hususun ne kadar istismar edildiğini gözlerimizin önüne her gün sermektedir. Bu biçimde uygulanan yanlış tedavilerin sonucunda da metabolizma birçok defa geri dönüşsüz bir halde bozulmaktadır.
Her hastalıkta olduğu üzere obezitede de hastalığın nedenine yönelik araştırılma yapılmalıdır. Zira obezite farklı nedenleri olabilen bir hastalıktır. Bu nedenler şu biçimde özetlenebilir:

  • Genetik obezite
  • Endokrin faktörlere yani;hormon dengesizliklerine bağlı obezite
  • Psikojenik, kültürel ve alışkanlıklarla ilgili görülen obezite

Bu kümeler kendi içlerinde de bir çok alt kümeye ayrılabilir. Örneğin; bir insanın tiroid işlev bozukluğu yani, halk ortasında “guatr” denen hastalık, metabolizmayı yavaşlattığından ötürü (hipotiroidi), bunun sonucunda görülen şişmanlık hiçbir zayıflama tedavisine karşılık vermez. Tek tahlil; bedende tiroid hormonunun dengelenmesidir. Teşhisin değeri bu örnekte açıkça muhakkak olmaktadır. Maalesef nedene yönelik inceleme yapılmaksızın uygulanan tedaviler bu örnekte de olduğu üzere hüsranla sonuçlanabilmektedir. Zira tedavideki en değerli konu teşhistir.
İşte bu gerçekler ışığı altında şişmanlık (veya öteki bir nedenle) gerekçesiyle bize başvuran hasta evvel sistemik muayeneden geçirilir. Gerekirse kan ve idrar analizleri ve radyolojik incelemeler istenir. Ayrıyeten özel olan “akupunktur ve klâsik tıp muayenesi”nde hasta, bedensel ve ruhsal taraftan tahlil edilir. Elde edilen dataların ışığında akupunktur tedavisi uygulanır. Buraya kadar anlattıklarımız olması gereken, ülkü tedavidir.
Bu bahiste yapılan yanlış; hastalığa neden olan faktörleri bulmadan yalnızca kulağa birkaç kalıcı iğne takıp iştah kesmeye yönelik yapılan uygulamalar ve verilen ağır ve riskli diyetlerdir. Lakin yapılan bu yanlış öteki yanlışları da doğurur:Hasta tahminen tedavinin başında süratli kilo verişine sevinecektir. Ama bu çabuk kilo veriş bir mühlet sonra durur. Zira beden kendini müdafaaya alır. Vakitle düşük kalorili diyetlerle bile bedenin yağ tuttuğu görülür. Natürel ki burada en büyük kusur, şişmanlık nedeninin bulunmamasıdır. Sonuçta en büyük ziyan metabolizmanın bozulmasıdır. Bu türlü bir olay, tedaviye direnç kazanır ve bozulan metabolizmayı eski haline getirmek imkansız değilse bile epeyce zordur.
Akupunktur tedavisi başlangıçta metabolizmayı dengelemek için haftada 2-3 seans yapılabilir. Bu müddette iştah kesildiği üzere organların çalışma tertibi de bozulmaz. Bedensel ve ruhsal sıhhat korunarak sistemli bir halde seanslar haftada 1’e düşürülür. Kilo verme suratı ayda 5 kiloyu geçmemelidir.
Unutulmamalıdır ki çabuk ve denetimsiz verilen kilolar hem bedendeki dengeyi bozar, organ ve sistemlere ziyan verebilir, (örn; karaciğer yağlanması, kabızlık, safra kesesi taşları v.b.) tıpkı vakitte çabuk verildiği için birebir çabuklukta geri alınabilir. Ağır rejim ve antrenmanlar de uzun mühlet yapılması mümkün olmadığı için, bırakıldığı anda kilo artışı kaçınılmazdır. Yani yapılması gereken; teşhise yönelik akupunktur, bünyeye (kişiye) özel diyet programı, nizamlı ve her yaşta yapılabilecek idman olmalıdır.
Selülit Nedir?
Selüliti obeziteden başka tutmamızın nedeni; obez olmayan insanlarda da görüldüğü içindir. Selülit; bozulmuş, formunu kaybetmiş, kronik, iltihaplı deri altı yağ dokusudur. Bu doku içindeki halojen ve elastiğin lifleri oranı bozulmuş,birbirlerine yakın lakin bağımsız odacıklar halinde hapsedilmiş ve kan deveranı çok azalmış, kronik bir iltihabi yapı haline gelmiştir. Olağan zayıflama programıyla kaybedilemez.
Yağ dokusunun bedende olması gereken yerlerde değil de bulunmaması gereken yerlerde birikmesi ve de sertleşmiş olması, bedendeki genel iletimi maniler. Selülitli bölgeye yapılacak yanlış bir müdahale, bu bozulmayı tamir etmediği üzere daha da arttıracaktır. Bu yüzden ne bir ilaç,ne de bir krem yahut jel istenen faydayı tam olarak sağlayamaz. Elle ya da aygıtla yapılan müdahaleler de bazen etkisiz kalmakta ya da makûs sonuçlar yaratabilmektedir.
Selülitte Akupunktur Tedavisi
Bizim tedavi merkezimizde yaptığımız çalışmada, öncelikle bu dokuya gerekli hürmet ve itina gösterilerek onu çok fazla harap etmeden, onu olağan yağ dokusuna çevirmek, daha sonra da artık beden tarafından atılması daha kolay hale gelmiş olan bu yağ dokusunu bedenden atmaktır.
Akupunktur ile öncelikle sınırlanmış kistik yağ kompartmanlarının iç duvarları parçalanıp hareketlenme sağlanmakta, daha sonra da tekrar akupunktur uygulaması ile güç,kan ve lenf sirkülasyonu düzenlenerek, yağ parçacıkları,toksik unsurlar üzere atıkların o bölgeden uzaklaşması, bilhassa lenf dolanımına katılarak bağırsaklardan atılması kolaylaştırılmaktadır. Selülit, bir hormonel rahatsızlık sonucunda da meydana gelmiş olabilir. Akupunktur tedavisi,aynı vakitte bu hormonel dengesizlikleri de olağana döndüreceği için, sonuç son derece sağlıklı,kalıcı ve etkileyici olacaktır.
Problemli olan bölgeye uygulanacak masaj çok değerlidir. Olağan masaj ile selülit yok olmaz, bilakis giderek artar ve genişleyerek yayılır. Zira selülit bir iltihaptır ve yanlış basınç iltihabı çoğaltır.
Bölgeye yönelik yapılacak klâsik akupunktur formülleri ve manuel (elle) lenfatik drenaj uygulaması yanında bize özel uyguladığımız ek yardımcı teknikler ve çağdaş tıbbbın teknik imkanlarından da faydalanarak sunduğumuz tedavi kombinasyonu bir kaç seans sonunda gözle görünür bir biçimde tesirini göstermektedir. Tıpkı vakitte bireylerin yanlış beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi de hem tedavi sürecini olumlu tarafta etkileyecek hem de kalıcılığı sağlayacaktır.
Hasta rastgele bir cerrahi usul ve travmatik süreç yaşamadığı için günlük hayatına devam edebilir,iş ve toplumsal ömründen uzaklaşmasına gerek kalmaz.
Sonuç olarak;
Bu çeşit yazılarla akupunkturun sözkonusu hastalıklardaki tesirini anlatmaktaki maksadımız, toplumu, bilinmeyen ve maalesef suistimal edilmeye çok müsait olan akupunktur konusunda bilinçlendirmek ve bireylerin, yetkileri T.C.Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış “Akupunktur Uzmanı Tıp Doktorları”na danışabilmelerini sağlamaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir