Bağırsak mantarı

Candida cinsine ilişkin 200 çeşit olmasına rağmen, mantar enfeksiyonlarının yüzde 75’inden sorumlu olan Candida albicans eşeyli çoğalan, diploit, maya tipinde bir mantar tipidir. Ağızdan başlayan sindirim sisteminde yaşayan çok sayıdaki mikroorganizmadan biridir. Sağlıklı yetişkinlerin yüzde 40’ının ağız florasında, sağlıklı bayanların yüzde 20-25’inin vajen florasında Candida albicans’ın varlığı bilinmektedir. Flora üyesi olmakla bir arada, oral ve vajinal fırsatçı enfeksiyonların da temel etkenidir.

Sağlıklı bir organizmada bulunan tüm canlı organizmaların yarattığı istikrarlı ortama flora denildiğini biliyoruz. İnsan sıhhati için en kıymetli flora barsak florasıdır. Ortomoleküler biyolog Jeffrey Bland bağırsaklarda dört yüzden fazla bakterinin yaşadığını belirtmektedir. Bu bakterilerin toplam tartısı 1-1,5 kg ile yaklaşık karaciğer yüküne eşittir. İstikrarlı bir barsak florasında bifidus ve acidophilus bakterileri yan yana ve hassas bir istikrar içinde bulunur. Barsak florasının kıymetli bir öbür mikroorganizması ise güçlü bir patojen bakteri olan Echericia coli’dir. E.coli patojenitesi nedeni ile sayıca en az bulunması istenen lakin flora istikrarı için de olmazsa olmaz bakterisidir.

Bedenin bağışıklık sistemi ve patojen olmayan barsak flora bakterileri, olağan kaidelerde Candida’yı denetim altında fiyatlar ve sindirim sistemindeki varlığı ile candida da öteki patojen bakterilerin çoğalmasını mahzurlar. Barsak florasının bu güçlü ve hassas istikrarı rastgele bir nedenle bozulursa fırsatçı maya mantarı olan Candida albicans sayıca artmaya başlar ve candidiyozis denilen tablo ortaya çıkar.

Barsak florası olağan doğum yolu ile bebeğin anne vajen florasını alması ile oluşmaya başlar. Araştırmacılar yeni doğan bir bebeğin bakterilerinin yüzde 80-90’ının bifidus bakterileri olduğunu ve bebeklikten yetişkinliğe hakikat hayat seyahati sırasında dost bakterilerin sayısının azaldığını göstermişlerdir. İşte doğumla başlayan ve vakitle olgunlaşan floranın istikrarı tüm yaşamsal faktörlerden etkilenir. Beslenme, su, ilaçlar, gerilim, ameliyatlar, bağışıklık sistemi.

Candidiyozis tablosunda, olağanda tek hücreli olan Candida albicans denetimden çıkarak çok hücreli, ipliksi ve istilacı biçime dönüşür. Candida albicans’ın ipliksi biçimi hem psödohif hem de gerçek hiflerden oluşabilir. İpliksi hale dönüşmesinin yanısıra, konak dokulara bağlanmayı sağlayan adhesinleri, dokuları hem imha etmeyi hem de onlara daha güzel yapışmayı sağlayan proteazları ve bedenin bağışıklık sisteminin yansısını azaltan çok sayıda faktörü de üretir. Candida’nın bağırsak duvarına tutunmasıyla oluşan immunolojik hasar bağırsak mukozasının permeabilitesini bozar. Bu durumda çok kıymetli bağırsak bariyerin bozulması yiyecek hassaslığı ve allerjilerinin oluşmasına yol açar.

Candidiyozis Nedenleri?

1- Bozulan bağırsak florası (Disbiyozis)

2- İlaç bilhassa antibiyotik kullanımı; Antibiyotik kullanımı ile bağırsak florasında patojen olan bakterilerle birlikte patojen olmayan flora bakterileri de öldüğü için flora istikrarının bozulması ve candida sayısının artmasına sebep olur. Steroidler, ağrı kesiciler, hormonlar, sitotoksik ilaçlar ve kemoterapötikler de barsak florasının bozulmasının ve candidiyozisin en sık nedenlerinin başında gelir

3- Bağışıklık sisteminin zayıflaması; Nörolojik hastalıklar, immunoljik hastalıklar, sıhhatsiz ve istikrarsız beslenmek bilhassa de rafine karbonhidrat yüklü beslenmek

4- Sindirim salgılarının primer yahut sekonder azlığı, bilhassa pankreas disfonksiyonu ile gelişen enzim üretimindeki dengesizliklikler

5- Karaciğer işlev bozukluğu

6- Çok gerilim ve gerginlik

7- Sıhhatsiz beslenme; Bilhassa hazır besinler, katkı hususları, istikrarsız beslenme, tek taraflı beslenme, karbonhidrat yüklü beslenme

8- Gereğince su içmemek

9- Ağız ve diş sıhhatinin bozuk olması, ağız sıhhati için gerekli olan hijyen tedbirlerinin alınmaması

10- Kalitesiz uyku, uyku bozukluğu

11- Hormonal disfonksiyon

12- Ağır elektrosmoga maruz kalmak

13- Bozucu alanlar

Candidiyozis Semptompları

Bağırsak candidiyozisi, ekseriyetle uzun vakit içerisinde oluşan, başlangıçta kişinin dikkatini çekebilecek bulguları olmadığından olsa da kişinin “normal” gözüyle bakabildiği bir tablo olduğundan tanısı vakit almaktadır. Bağırsaklar bedenin ikinci beyni olduğu için, bağışıklık ve hormon sisteminin değerli bir modülü olduğu için candidiyozis semptomları tüm sistemleri ilgilendirmektedir.

Candidiyozis varlığında birlikte olması beklenen bulgular ise şöyledir; Disbiyozis, enzim eksikliği, asidoz, besin hassaslığı…

İşte bu istikrar ve döngü göz önünde bulundurularak candidiyozisi olan hastalarda aramamız gereken semptomlar;

Depresyon, anksiyete, muhakeme zorluğu, depresyon, sonluluk hali, konsantrasyon zahmeti,

Konstipasyon (kabızlık), diyare, meteorizm (karın bölgesinde gaz), mide ekşimesi, buna bağlı boğaz yanması, hazımsızlık, bağırsak krampları sebebi ile karın ağrısı, anüste kaşıntı, iritabl bağırsak sendromu gibisi şikayetlerin olması,

Karaciğer enzimlerinde artış, pankreas enzimlerinde azalma, şişmanlama, kilo verememe

Şeker açlığı

Halitozis (Ağız kokusu), diş ve dişeti hastalıkları, oral aftlar

Kronik yorgunluk, uyku bozuklukları, bitkinlik, güç eksikliği, tükenmişlik hissi, keyifsizlik,

Kronik ağrılar, fibromiiyalji, migren, kas kasılmaları, eklemlerde şişkinlik ve ağrı,

Akne ve cilt döküntüleri, cilt hastalıklarının alevlenmesi, egzema, sedef, alerjik tepkiler,

İdrar yolları şikayetleri (özellikle kadınlarda), dismenore, vajinal enfeksiyon ve mantar enfeksiyonlarının yaygın hale gelmesi, hormonal dengesizlik,

Erkeklerde prostatit, iktidarsızlık,

Çocuklarda hiperaktivite, öğrenme ve davranış bozuklukları, iştahsızlık, tekrarlayan kulak enfeksiyonları

Candidiyozis’in Tanısı

Tamamlayıcı tıp bakış açısında her hastanın değerlendirmesinde olduğu üzere candidiyozis tanısı için de anamnez çok değerlidir. Fakat yanlışsız teşhis için SF (gaita analizi) yahut daha işlevsel olan Voll e nazaran elektroakupunktur formülü olan Proquant ve Vegatest ayrıyeten kineziyolojik manuel adale testi ile konur. Natürel Sıhhat kliniğinde bu metotların tamamı uygulanmaktadır. Klinik müşahedelerimize nazaran bu testlerin her biri yanlışsız yapıldığında sonuçlar birbiriyle büsbütün paralellik göstermektedir.

Candidiyozis’in Tedavisi

Maya mantarını tedavi ederken çok istikametli bir yaklaşım gerekmektedir. Candida albicans’ı yalnızca bir ilaçla öldürmek pek mümkün değildir. Kimyasal antimikotiklerin tek başlarına kullanımları sonrası tekrarların sık görülmesi bugün tamamlayıcı tıp yaklaşımıyla yapılan bütüncül tedavi protokollerini oluşturmuştur. Bu bakış açısıyla mayanın ölmesine neden olacak beden şartlarının ve sağlıklı bakterilerin yenilenmesi için regüle bir ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

Candidiyozis tedavisini aşağıdaki formda sınıflandırabiliriz:

Bitkisel ve kimyasal ilaç kombinasyonu (kimyasal dayanak laki
n önemli risk kümesinde olan hastalarda uygulanır. Tedavi uzun bir süreci kapsar)

Sağlıklı ve istikrarlı beslenme (Özellikle rafine karbonhidrat ve her türlü tatlıdan uzak durmak tedavinin olmazsa olmazlarındandır. Candidanın tek besin kaynağının glikoz olduğu düşünüldüğünde bunun değeri anlaşılırdır,)

Nöralterapi

Su ve fizikî aktivite

Önemli candidiyozis hadiselerinde kolon hidroterapi ile kalın barğırsakların temizlenmesi, villus yapıları içine yerleşmiş olan candidaların uzaklaştırılması da çok kıymetlidir.

Kolonoskopi sonucu yaygın enflamasyon bulguları olan ve hastanın hikayesi alındığında İBS düşündüren durumlarda nöralterapi ve rektal ozon kombinasyonu terapinin seyrini olumlu tarafta değiştirmektedir.

Bozulmuş olan barsak florasının düzenlenmesi için probiotik ve mikrobiyolojik dayanak çok kıymetlidir.

Çok dirençli olan olaylarda hastanın kendi gaitasından otovaksin usulü ile elde edilen E.coli preparatları da kullanılmalıdır.

Nöralterapi ile…

Tamamlayıcı Tıp yaklaşımında enformasyon bozulmadan regülasyon bozulmaz, regülasyon disfonksiyonu olmadan da işlev kaybı ya da öteki bir deyişle hastalık yerleşmez. Üstte sayılan rahatsızlığın oluşmasında kolaylaştırıcı nedenlerin candidioyizin yerleşebilmesi için VSS’de sorun olması gerekir. Yani velhasıl VSS ve temel unsur bozulmadan candidiyozisin yerleşebilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda candidiyozis tedavisinde başarılı olmak için nöralterapi olmazsa olmazlardandır. Nöralterapi uygulaması yapılmayan hastalarda candida direnç göstermekte ve tedavi daha uzun sürmektedir.

Nöralterapi, ağrı ve yorgunluk şikayetlerini, nörovegetatif disfonksiyon belirtilerini besbelli bir biçimde ortadan kaldırır. Uyku bozuklukları, çok terlemeler, mide barsak sorunları üzere pek çok şikayeti düzeltir ve kötüleşme dönemlerini azaltır.

Segmental terapi; Kippler cilt kaydırma sonucu sıkıntılı olan tüm segmentlere uygulanmalıdır.

Hormonal disfonksiyonun giderilmesi tedavinin kıymetli basamağını oluşturur.

Trigger noktalar muayene edilmeli ve etkin olanlar tedavi edilmelidir.

Tonsil muayenesi akabinde lenf drenajı açılmalı ve N. Supraorbitalis uyarılmalıdır.

Batın için segment ve Hopfer tacı, epigastrik alan enjeksiyonu.

Ggl. Coeliacus enjeksiyonu candidiyozis tedavisinin olmazsa olmaz yaklaşımıdır.

Sakral kanal enjeksiyonu

IV prokain infüzyonu

Bozucu alan tedavisi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir