Kulak akupunkturun etki mekanizması ve kullanıldığı rahatsızlıklar

Akupunktur tedavisi semptoma değil nedene yönelik olmalıdır, tedavi mühletince hastanın takip edilmesi bir zorunluluktur.
Endikasyonları :
Kulak akupunkturun bilinen en düzgün tesirlerinin başında ağrının giderilmesi yatar. Ağrının nedeni değerli değildir. Gerek travmaya bağlı , gerekse operasyon sonrası ortaya çıkan ve giderilmeyen ağrı olsun, enfeksiyon yahut dejeneratif değişikliklerin neden olduğu ağrı olsun, akupunktur ortaya çıkan ağrıyı giderecek durumdadır. Lakin çok ilerlemiş bir artrozda ağrıyı gidermesine rağmen, artrozu geriye çevirecek bir özelliğe sahip değildir.
Analjezik tesir: En çok bilinen ve kullanılan tesirlerden biridir. Baş ağrıları, bel ağrıları, romatizmal ağrılar ve öbür emsal ağrılarda kimi spesifik noktalar kullanılarak ağrı kesici tesir sağlanır. Ağrı giderme konusunda en tanınan nörolojik açıklama 1965 yılında R. Melzack ve P. D. Wall tarafından öne sürülen Gate Denetim Teori ile izah edilmiştir. Bu teoriye nazaran ağrının hissedilmesi, merkezi hudut sistemi içindeki işlevsel kapı ve kapılar tarafından modüle edilmektedir. Olağan kaideler altında bu kapı gerisine kadar açık olup ağrı impulsları çarçabuk hissedilir, ancak akupunktur tedavisi uygulandığında iğne yapılan bölgeden ikinci bir impuls akımı oluşur, ağrılı impulslarla ağrısız impulsların oluşturduğu kapı önündeki duyu karışıklığı bu kapının kapanmasına neden olur ve ağrının duyulmasını maniler. Bir öbür teori ise Endorfin Sekresyon Teorisi dir. (B. Pommeranz,1976). Endorfin bedenin kendi ürettiği, morfinden çok daha tesirli bir ağrı kesicidir. Endorfinler yalnızca akupunktur analjeziyi değil, tıpkı vakitte kronik ağrı sendromu sistemlerini ve öbür düzensizlikleri gidermede kıymetlidir. Terrinius Upsala; kronik ağrısı olan hastalarda, endorfin düzeyinin çok düşük olduğunu göstermiştir.
Sedasyon tesiri: Kimi hastalar tedavi sırasında uykuya dalarlar ve yenilenmiş, canlanmış olarak uyanırlar. Bu hastaların akupunktur tedavisi esnasında alınan EEG' lerinde delta ve theta dalga aktivitelerinde azalma tespit edilir. Tedavinin bu tesirinden uykusuzluk, anksiete, ilaç bağımlılıkları, epilepsi ve kimi ruhsal sorunların tedavisinde yararlanılır.
Homeostazis – Düzenleyici tesir: Bunun manası bedenin uygun bir istikrara getirilmesidir. Olağan olarak homeostazis otonom hudut sisteminin sempatik ve parasempatik istikrarlarının kurulmasını gayeler. Buna endokrin sistem de dahildir. Bu düzenekler birçok hastalıkta önemli olarak bozulur ve gerekli tamirat için akupunktur çok yardımcıdır.
İmmuniteyi yükseltme tesiri: Bedenin hastalıklara karşı direncini arttırır,bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Burada beyaz korpusküllerin çoğaldığı, bedenin direnç gücünü oluşturan gamaglobülinler, antikor ve başka substansların yükseldiği görülür. Birçok olayda antikor titrasyonunun iki-dört kat arttığı gözlenmiştir. Bu retiküloendoteliyal sistemin aktivasyonu ile ilgilidir.
Ruhsal tesir: Bu tesir otosuggestionla yahut hipnozla karıştırılmamalıdır. Akupunkturun ruhsal tesiri evvel oluşmamakta, akupunktur tedavisini takiben ortaya çıkmaktadır. Hipnoz genel populasyonda yalnızca % 10-15 tesirli olduğu halde akupunktur bütün insanlarda ve hayvanlarda çeşitli derecelerde tesirli olmaktadır. Bu tesir orta beynin retiküler formasyonu ve beynin başka değerli yerlerinden sağlanır. Ölçülebilir tesirler beyin dokusunun metabolik kimyasallarının tetkikleri ile saptanmış durumdadır. Ör. Beyinde, dopamin ve seratonin düzeyi akupunktur uygulamasından sonra artmaktadır.
Motor Tamir tesiri: Oluşmuş paraliziler de motor güzelleşme akupunktur ile hızlanmaktadır. Evvelce öbür tedavi metotları denenmiş hastaların akupunkturla tedavisiyle motor paraliziler de aktif sonuçlar alınmaktadır. (Motor Gate Teori, A.Jayasuriya)
Ana endikasyonları ortasında organizmada reversibl olabilecek hasar ve hastalıkların giderilmesidir. Bu organın işlevsel bir bozukluğu yahut organın disfonksiyonu olabilir vb. Onun için büsbütün hasar görmemiş olan organlardaki disfonksiyonları ve işlev bozukluklarını akupunktur ile tedavi etmek ve olağan işlevlerini yapar hale getirmek mümkündür.. Bunlar ortasında karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrek, Mide, ince ve kalın bağırsak, tiroid bezi, timus , surrenal vd.sayabiliriz.
Ayrıyeten allerjik hastalıklarda değerli bir tesiri kelam bahsidir. En yaygın olarak kullanılan ve muvaffakiyet oranı yüksek olan alerjik hastalıklar ortasında nezle, neurodermitis, allerjik astımı sayabiliriz.
Psişik bozukluklarda akupunktur ile tedavi etme bahtına sahibiz. Derin bir sedasyon ve sakinleştirici tesiri olduğu yukarda açıklanmıştır.
WHO (Dünya Sıhhat Örgütü tarafından onaylanan akupunkturla tedavi edilen hastalıklardan kimilerini aşağıda belirtilmiştir. Bu listeden de görüldüğü üzere akupunkturun çok geniş bir hastalık kümesinin tedavisinde tesirli olabileceği ortadır.
Migren ve tansiyon tipi baş ağrıları,
Trigeminal nevralji,
Fasial paralizi (yüz felci, erken teşhis, 3-6 ay içinde),
Periferal neuropati,
Parezi ve inme,
Poliomyelitis sekeli (erken teşhis,3-6 ay içinde),
Neurojenik mesane disfonksiyonu,
Menier sendromu, Vertigo ve Baş dönmesi
Nokturnal enürezis (gece işemeleri),
İnterkostal nevralji,
Servikobrakial sendrom,
Omuz artrozları,
Tennis elbow / Tenisçi dirseği ,
Osteoartrit,
Siyatalji,
Kardio-özefagial spazm,
Hıçkırık,
Akut ve kronik gastrit,
Gastrik hiperasidite,
Peptik ülser,
Akut ve kronik kolit,
Konstipasyon,
Diare ,
Akut ve kronik farengit, Akut ve kronik rinit, Akut sinuzit,
Akut bronşit, Bronşial asthma,
Gingivit, Diş ağrısı,
PMS (Menstrüel rahatsızlıklar),
Spor yaralanmaları,
Cilt hastalıkları,
Depresyon ,
İşlevsel frijidite (cinsel soğukluk),
İşlevsel empotans (iktidarsızlık),
Gerilim,
Hormonal bozukluklar,
Diabet,
Guatr,
İnfertilite (kısırlık),
Cushing sendromu,
Bağımlılık Tedavisi:
1. Sigara bağımlılığı,
2. Alkol bağımlılığı,
3. Morfin bağımlılığı,
4. Yiyecek bağımlılığı ( OBEZİTE=ŞİŞMANLIK ),
Kontrendikasyonlar:
Tanısı tam konulmamış akut ağrılı hastalarda akupunktur uygulanmamalıdır. Nasıl ki mide, duodenum ve ya appendis perforasyonu kuşkusu olan bir hastaya morfin ve ya dolantin uygulanması yalnız teşhis katılaştıktan sonra ve operasyona hazırlık için uygulanıyorsa akupunkturda da durum birebirdir. Teşhisi kesin olmayan akut ağrılarda akupunktur uygulanmamalıdır. Zira ağrı alarm veren bir sinyaldir. Ağrının nedeni ve etyolojisi bilinmeksizin baskı altına alınması yanlışsız değildir.
Bu durum semptoma yönelik yakınmalar içinde geçerlidir. Nedeni bilinmeyen bir ağrı mutlaka bastırılmamalıdır. Bazen çok hafife aldığımız bir ağrının altında maliğn bir olay ve onun metastazlarının yatabileceğini unutmamak gerekir. Zira tanısı bilinmeyen bir kanser hastasında yakınmalarının bastırılması, tanıyı geciktirecektir. Bu hekimlik ile bağdaşmayacağı üzere deontoloji ahlakına da aksi düşecektir.
Onun için tekrar tekrar hatırlatmaktan ve şu gerçekliğin altını çizmeden edemiyeceğim. Sağlıklı bir teşhis olmadan akupunktur tedavisine muhakkak başlamayınız.
Nörolojik hastalıklarda
bilhassa enfeksiyöz , dejeneratif hastalıkların neden olduğu medulla spinalis ve beyinde miyalin yıkımı ve bunun sonucunda me
ydana gelen beyin ve periferik hudutların felci ve nöropatileri. Buna örnek olarak Amyotrofik Lateral Skleroz, Multiple skleroz, polimyelitis sayılabilir.
Psikiyatrik hastalıklarda örneğin şizofreni ve endojen depresyonlarda. Fakat depresyon ve depresyona meyilli olan hastalarda akupunktur ile hastanın yakınmalarını denetim altına almak mümkündür.
Kanserde; Fakat kanseri tedavi etmekten fazla kanser teşhisi katılaşmış olan hastanın yakınmalarını denetim altına alabilmek için akupunktur uygulanır.

Dr. Hüseyin Nazlikul un Akupunktur – Tamamlayıcı Tıp Kitabından alınmıştır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir