Ağrı çekmek artık kanser hastalarının kaderi değil

Kanser, ömrü tehdit eden istikametinin yanı sıra önemli ağrı sorunları ile de ömür kalitesini ortadan kaldırmaktadır. Kanser ağrılarının dindirilmesi için tedavi yoluna gidilmesi, hastanın ömür kalitesini ve genel beden direncini yükseltmekte, kanser tedavisine ahengini artırmaktadır. Kanser, çağımızın en korkulan sıhhat sorunlarının başında gelmektedir.

Günümüzde giderek daha fazla kanser tipi bilhassa erken teşhis ve cerrahi tedavi, ilaç tedavisi, ışın tedavisi ya da öteki usullerle eskisi kadar korkulan bir durum olmaktan çıkmıştır. Lakin yeniden de hala tıbbın savaştığı en önemli sıhhat sorunu olma özelliğini korumaktadır.

Kanser Ağrılarını Giderici Sistemler, Kanser Tedavisi Üzerinde Ne Üzere Tesir Yapmaktadır?

Kanser; hayatı tehdit eden istikametinin yanında meydana getirdiği önemli ağrı sorunlarıyla de hayat kalitesini ortadan kaldıran bir durum.

Ne yazık ki kanser hastalarında ağrı, birden fazla sefer yeteri kadar ciddiye alınmamakta ve hastalığın kendisinin tedavisiyle uğraşan doktorlar tarafından tesirli yaklaşımlarla ağrı dindirilmesi yoluna gidilmemektedir.

Burada bir yanlış inanış kanserde ağrının kesilmesinin hastalığın seyri ile ilgili takipleri güçleştireceğidir. Meğer yapılan tüm çalışmalar kanserli hastanın ağrısını dindirmenin hastalığın seyrine ve hastanın hayat mühleti üzerine olumsuz bir tesiri olmadığını göstermektedir.

Hatta ağrının ortadan kaldırılması sonucunda ömür kalitesinin yükselmesinin; hastanın kanser tedavisine ahengini artırarak ve genel beden direncini yükselterek çok olumlu katkıları olduğunu göstermektedir.

Kanser Ağrıları Nasıl Ortaya Çıkar?

Kanserde ağrı çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Bazen tümörün kendisi bir organa, hududa yahut kemiğe baskı yaparak ağrıyı meydana getirir.

Bazen de bir damara baskı nedeniyle sirkülasyon bozukluğuna bağlı ağrı ortaya çıkabilir. Kanserde değerli bir ağrı nedeni de kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi tedavi olarak isimlendirilen tedavi metotlarından kaynaklanan ağrılardır.

Kanser Ağrılarını Giderici Teknikler

İLAÇ TEDAVİSİ: İster kanserin kendisine bağlı olsun, ister tedavi yollarının yan tesirleri olarak ortaya çıkan ağrılar olsun pek çok kanser ağrısı tipi ilaç tedavileri ve ilaç dışı tedavi formülleriyle tesirli bir halde dindirilebilir. Kanser hastalarının tesirli ve kâfi ağrı tedavisine kavuşamamalarının en değerli nedeni bu hususta uzman olan ağrı tabiplerine ulaşamamalarıdır.

Kanser ağrısı tedavisinde birinci seçenek ağrı kesici ilaçlardır. Bu ilaçlar belirli bir sistem içinde ve Dünya Sıhhat Örgütü’nün basamak tedavisi ismi verilen sistemine uygun olarak kullanılmalıdır. Basamak sistemine nazaran, öncelikle daha zayıf tesirli ağrı kesici ilaçlar kullanılmaya başlanır. Ağrının durumuna nazaran giderek daha kuvvetli ağrı kesici ilaçlar verilir. Burada değerli bir nokta ağrının hastalığın seyri ile münasebetinin her vakit hakikat orantılı olmadığıdır. Yani her vakit hastanın şiddetli ağrısının olması hastalığın ilerlediğinin bir bulgusu değildir.

HUDUT BLOKLARI: İlaçların ağrının dindirilmesinde yetersiz kaldığı yahut çeşitli nedenlerle bu ilaçları kullanamayan hastalarda ilaç dışı tedavi yollarına başvurulur. Ağrı hudutlarının bloke edilmesi bu sistemlerden biridir. Tıpkı kanal tedavisiyle çürüyen bir dişin sonunun ağrı iletmesinin önlenmesi üzere kanserli organın ağrı sonu çeşitli kimyasal hususlar uygulanarak duyarsızlaştırılabilir. Bu maksatla radyofrekans termokoagülasyon metotları de kullanılabilir. Bu süreç, ağrı sonuna yüksek frekanslı radyo dalgaları uygulanarak ağrı iletiminin engellenmesidir.

MORFİN POMPASI: Morfin pompası kanserli hastaların ağrılarını dindirmede en ileri usuldür. Bu formülde omurilikten ağrı ileten hudutlarının yer aldığı boşluğa ince bir kateter yerleştirilir.

Akabinde da cilt altına ilacın uygulanacağı port ya da pompa yerleştirilerek kateterin ucu buna bağlanır. Bu prosedürle çok daha düşük doz morfin ya da morfin gibisi ilaç kullanarak hastanın ağrısını tesirli bir halde dindirmek mümkündür. Üstelik kullanılan morfin dozunun minimuma inmesi nedeniyle hastalar morfine bağlı yan tesirlerden uzaklaşırlar.

Kanser ağrısı ile ilgili gerçekler:

Kanser ağrısı dindirilebilir bir ağrıdır. Dünya Sıhhat Örgütü’nün raporlarında tüm kanser ağrılarının %85-90’ının çeşitli ağrı tedavi yollarıyla denetim altına alınabilir ağrılar olduğu belirtilmekte.

Pek çok kişinin korktuğunun tersine kanserli hastalarda morfin ve morfin gibisi ağrı kesici ilaçlar bağımlılık yapmaz.

Kanser ağrısında birinci seçenek ağrı kesiciler olsa da ağrı kesiciler kâfi gelmediğinde ağrıyla savaşmak için kullandığımız daha pek çok silahımız bulunmaktadır. Kanser ağrısını kesmek için HER VAKİT DAHA FAZLASI MÜMKÜNDÜR.

Kanser tedavisi bir takım işidir. Kanserde cerrahi tedavi; ilgili operaör hekimlerin, ilaç tedavisi ve radyoterapi onkolog hekimlerin uzmanlık alanıdır. Lakin kanserli hastaların her türlü ağrı tedavileri ağrı tedavisi ile uğraşan uzman doktorlarca yürütülmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir