Bel fıtığının ters tarafta olması

Bel fıtığı hastalarında şikayetler ekseriyetle fıtığın olduğu tarafta görülür. Ancak kimi hastalar vardır ki, bel fıtığı bir tarafta olduğu halde şikâyetleri karşı taraftadır. Meselâ, yapılan tetkikler sonucunda diskin sağ tarafa gerçek fıtıklaştığı net olarak tesbit edilir lakin hastanın ağrı, uyuşma, his kaybı üzere belirti ve bulguları sol bacağındadır. Tabi ki, bunun karşıtı de sözkonusu olabilir.

Bu türlü bir klinik tablo tekrar hudut elemanlarının sıkışması sonucu ortaya çıkar. Disk sağ yahut sol taraftan kanala hakikat taşarak sonları itmekte ve karşı tarafta sıkıştırmaktadır. Fıtıklaşan diskin karşı tarafındaki faset eklemi olağandan büyükse yahut karşı taraftaki kemik yapının yüzeyinde düzensizlikler varsa sonlar o tarafta daha kolay basıya maruz kalmaktadır (Şekil C ve D). Böylelikle hastanın şikâyetleri karşı tarafta ortaya çıkmaktadır. Fakat hekim, tedavisini fıtıklaşan diske nazaran planlamakta ve operasyon sözkonusu ise bunu fıtıklaşan taraftan gerçekleştirmektedir. Sonuçta fıtıklaşan disk boşaltıldığında hastanın karşı tarafta olan şikâyetleri de sona ermektedir.

Bel fıtığının aksi tarafta bulunmasına günlük hekimlik pratiğimiz esnasında çok az rastlamaktayız. Bahsin bilimsel izahı mümkün olduğundan karşılaştığımız tablo biz tabipleri hiç şaşırtmamakta ve yaptığımız açıklamalar sonucunda hasta da ağrısının ve öbür şikayetlerinin manyetik rezonans ve/veya bilgisayarlı tomografi raporuna nazaran neden aykırı tarafta olduğunu öğrenip tasadan kurtulmaktadır.

Biçim A’da fıtıklaşan disk ve hastanın şikayetleri tıpkı taraftadır. Biçim B’de ise fıtıklaşan disk solda, hastanın şikayetleri sağdadır. Biçim C’de fıtıklaşan diskin karşı tarafındaki faset eklemi olağandan daha büyüktür (hipertrofik). Biçim D’de karşı taraftaki kemik yapıda düzensizlik görülmektedir. Böylelikle hudut elemanları karşı tarafta daha kolay sıkışmaktadır (Şekil C ve D).

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir