Bel fıtığında mikrocerrahi yöntemi

Yaklaşık altmış yıldır uygulanmakta olan klasik bel fıtığı ameliyatları sonucu hastaların tam olarak iyileşememeleri, uzun müddet ağrı çekmeleri, işlerine geç dönmeleri cerrahları bu mevzuda arayışlara yöneltmiştir ve yirmi iki yıl evvel Caspar ve Yaşargil tarafından Mikrodiskektomi metodu bulunmuştur.
Yaklaşık 12 yıldır Lomber Mikrocerrahi yolunu hastalarıma uygulamaktayım. Son 7 yıldır da .Endomikrodiskektomi usulünü endikasyonlu hastalarımıza uygulamaktayız.

Mikrocerrahi sistemi ile hastaların ayağa kalkış ve işlerine dönüş süreçlerini kısaltmış,halk ortasında bel fıtığı ameliyatından sonra sakat kalırım, olağana dönemem korkusu artık inanç hissine bırakmıştır.

Bel fıtığında uygulanan mikrocerrahi metoduyla hastalar ameliyat olduktan altı-yedi saat sonra ayağa kalkıp yürümekte ve bir gece hastanede yattıktan sonra meskenlerine gidebilmektedir. Bu metot sayesinde yalnızca bir buçuk-iki santimlik bir kesi yapılmakta ve ameliyat sonrası cilt yüzeyine dikiş konmamaktadır.

Ameliyatın gelişmiş mikroskoplar altında yapılması ameliyat bölgesindeki hudutların 25 yahut 40 büyütmeyle görülmesini, böylelikle hudutlara hasar verme riskini sıfıra indirmeyi sağlamaktadır.
Bu metotla bel fıtığı ameliyatları endişeli hayal olmaktan çıkmış, bel fıtığı olan hastaların hastalıkları nedeniyle hüzne kapılmalarını önlenmiştir. Hastalar ameliyat oldukları gün yahut sonraki gün taburcu olabilmekte, bir hafta içinde de olağan yaşantılarına dönebilmektedirler.

Kimi hastalarımızda ise ameliyattan değil narkoz almaktan korkmaktadırlar. Birçoğunda uyuyup bir daha uyanamama korkusu vardır. Epidural anestezinin bel fıtığı ameliyatlarında da kullanılması ile bu dehşet ortadan kaldırılmış, artık bel fıtığı ameliyatları kolay yapılır hale gelmiştir. Hastalar ameliyat sırasında rahatlıkla sohbet eder durumdadır. Biz aslında kullanılan son sağlam anestezik unsurlar sonucu genel anestezi riskinide sıfıra yakın buluyoruz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir