Beyin anevrizmaları, beyin damar yumağı , beyin kavernomları ve beyin kanamaları

Beyin anevrizmaları ve beyin damar yumağına bağlı kanamalar beyin cerrahisinin en önemli en ağır hastalarıdır. Beyin anevrizması beyin içerisindeki atar damarların üzerinde oluşan baloncuk demektir. Bunlar ekseriyetle genetik yatkınlığı olan şahıslarda resen oluşan bir çeşit damar bozukluğudur. Bu baloncuklar kanadığında ani şuur kaybı ve bayılma, epilepsi (yani sara) nöbeti, kusma üzere durumlara neden olurlar. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %8 dir. Bu yüksek orana karşın hastaların bir birden fazla kanama geçirmeden ömürlerini tamamlamaktadırlar. Fakat kanama durumunda hayatı önemli manada tehdit eden bir duruma neden olurlar, maalesef beyin anevrizması kanaması geçiren hastaların yaklaşık yarısı daha hastaneye yetiştirilemeden kaybedilmektedirler. Münasebetiyle beyinde anevrizma tespit edilen hastalar, kanama geçirsin ya da geçirmesin tedavi olma zaruriliği vardır.
Beyin anevrizmalarının ve beyin damar yumağının iki temel tedavi formu mevcuttur. Bunlardan birincisi kasıktan damar içerisinden girerek kafayı hiç açmadan baloncuğun tıkanması, bir oburu ise beyefendisinin açık ameliyatı ile baloncuğun tabanına klip (yani mandal) konulmasıdır. Birinci usul epeyce günahsız gözükmekle birlikte her anevrizmaya uygulanamaz, bazen uygulama esnasında baloncuk patlayabilir ve hasta kaybedilir, yada tıkamak için kullanılan gereç olağan deverana karışıp daha vahim sonuçlara neden olabilir. Bunun yanında epeyce yüksek maliyeti kelam mevzusudur. Anevrizmaların asıl bizim önerdiğimiz tedavisi açık ameliyatla yapılan tedavi biçimidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir