Beyin kanamaları!

Beyin zarına yada beyin dokusu içersine kan sızıntıları ile ortaya çıkarlar. Ani bir atardamar yırtılması ile şiddetli bir kanama yada yavaş sızıntı stilinde günlerce süren toplardamar kanaması halinde olabilir. Böylelikle kanamanın yeri(Beyin içi-beyin dışı), kaynağı (atardamar-toplardamar), süresi(dakikalar içersinde-günlerce)ne nazaran farklı hastalık tablosu ortaya çıkar.

BEYİN İÇİ KANAMALARI: Hipertansif Kanamalar:Beyin kanamaları içinde en sık görüleni olup yaşlılarda ve ekseriyetle tansiyon hastalarında daha sık olarak oluşur . Beyin dokusu içine atardamar yırtılmasına bağlı kanamalar sonucu pıhtı oluşarak beyin dokusuna baskı yapar . Hastalık ani başlangıçlıdır, dakika ve saatler içersinde gelişir, şiddetli baş ağrısına ekseriyetle kusma, şuur bulanıklığı, kol bacak felçleri eşlik eder. Epilepsi tablosu ile nadiren klinik tablo başlayabilir.

Tedavisi: kanama hayatı tehdit edici boyutta ve beyin dokusunda önemli sıkışmalara yol açmışsa cerrahi teşebbüsle kanama boşaltılmalıdır. Aksi halde küçük, hayati tehlike doğurmayacak boyutta ise beden tarafından temizlenmesi beklenebilir. Bu müddette ilaç tedavisi uygulanır.

Doğumsal damar anomalilerine bağlı kanamalar: Bunlar daha çok genç yaşlarda görülür. Doğumsal olarak mevcut olağandışı bir damar yapısından (Arteriovenöz malformasyon=AVM, kavernom) oluşan kanamalarla meydana gelir. Yeniden ani baş ağrısı, kusma, epilepsi, organ felçleri, koma görülebilir. Tedavide. Kanamanın boşaltılarak kanamaya yolaçan olağandışı damar yapısının çıkartılması gerekir.

ANEVRİZMA KANAMALARI (Subaraknoid kanamalar): Ekseriyetle gençlerde ve orta yaşlılarda görülür. Doğumsal yada sonradan oluşan atardamar cidarında zayıf bir bölgede baloncuk oluşturması ve daha sonra bu zayıf damar bölgesinin yırtılarak beyin boşluklarına kan dolması ile oluşur. Ani başlangıçlıdır. Hasta ekseriyetle öksürme, hapşırma yada ıkınma sonrası yada durup dururken şiddetli bir ense ağrısı hisseder. Bu o vakte kadar yaşanmış baş ağrılarından çok farklı ve şiddetlidir. kusma ve şuur kaybı-bayılma eşlik eder. Ağrı bilhassa ense kökündedir, hafif sızıntı stilindeki kanamalarda hasta boynunun tutulduğunu sanabilir. Bu yakında ortaya çıkacak şiddetli bir kanamanın ön bulgusu olabilir. Anevrizma kanamalarında hastanın kanayan atardamar bölgesindeki anevrizma gerek damar içi teşebbüslerle gerekse ameliyatla kapatılarak kanama ortadan kaldırılır. Lakin bu süreçleri yapabilmek için hastanın komada olmaması, ameliyata uygun bir klinik durumunun olması gerekir.

KRONİK SUBDURAL KANAMALAR: Beyin ile kafatası ortasındaki toplardamarların yırtılması ile ortaya çıkan yavaş sızıntı biçiminde kanamalardır. günler hatta haftalar boyunca devam eden sızıntı beyin ile kafatası ortasında birikerek gitgide artan baskı oluşturur. Hastada baş ağrısı, bir taraf kol ve bacakta kuvvetsizlik, halsizlik, uyuklama hali daha ileri devirde koma hali ortaya çıkar, fakat bu bulgular günler içersinde yavaş yavaş gelişir. Hastalık ekseriyetle yaşlılarda ve alkoliklerde sık görülür. Çoklukla çok şiddetli olmayan baş travmaları bu kanamaya yolaçabilir.Yaşlılarda bunama ile karıştırılabilir. Tedavisinde beyin dışına toplanan kan cerrahi olarak çıkartılır. Cerrahi sonucunda hasta büsbütün olağan sıhhatine kavuşur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir