Beyin tümörleri tipleri

Beden çok çeşitli, başka farklı vazifeleri olan hücrelerden yapılmıştır. Bu hücrelerin çok büyük bir kısmı hayatımız boyunca büyür ve ölürler. Ölenlerin yerine başka hücrelerin bölünmesi ile yenileri gelir. Bu halde bedenin sağlıklı kalması ve vazifelerini gerçek formda yapması sağlanır. Hücrelerin yenilenirken bölünmeleri milyonlarca yıllık evrim sonucunda çok sıkı kurallara bağlanmıştır ve birçok vakit bir insanın hayatı boyunca problemsizce işlemektedir. Lakin hastalıklar, kalıtımsal etkenler ve bedenin etraftan maruz kaldığı etkenler sonucunda hücrelerin hakikat işlev görmesi bozulur ve hücreler büyüme denetimini kaybederek çok sık, süratli ve olması gerekenden fazla sayıda bölünmeye başlarlar. Bu bozuk hücreler tümör denilen yanlış çalışan hücre topluluklarını oluştururlar. Tıpkı durum beyin ve hudut sisteminin öbür hücreleri içinde geçerlidir. Her yıl yaklaşık 16.000 beşerde beyin tümörü saptanmaktadır.

Tümörler düzgün huylu (benign) ve makus huylu (malign) olarak iki ana guruba ayrılırlar. Düzgün huylu tümörler kanser hücreleri içermeyen kümedir. Çoklukla çıkartılabilirler, tekrarlamazlar ve etraftaki olağan çalışan dokulara yayılıp onların işlevlerini bozmazlar. Güzel huylu beyin tümörlerinin uygun sonları vardır ve cerrahi ile çıkartılabilirler. Lakin beyin içindeki başka olağan dokulara bası yaparak onların olağan çalışmasını engelleyebilirler.

Makûs huylu beyin tümörleri kanser hücreleri içermektedir. Hayatı tehdit ederler. Süratli büyürler ve etraf olağan dokulara yayılarak onların işlev görmesini de engellerler. Ekseriyetle tıpkı ağaçlar üzere etrafa kök salarak beslenmeleri için gerekli olan unsurları sağlıklı beyin dokusundan çalarak ayakta kalırlar.

Santral hudut sitemi, bilhassa de beyin çok sıkı korunan kapalı bir kutunun (kafatası) içinde olduğundan basınç değişikliklerine çok hassastır. Bu nedenle kimi güzel huylu tümörler de kanser hücresi içermemelerine karşın değerli yapılara baskı yaparak hayati tehlikeye neden olabilirler.

Beyin dokusundan kaynaklanan tümörlere birincil (primer) beyin tümörü denilir. İkincil (sekonder) beyin tümörü ise beyin dışı bir kanserin beyne yayılması ile oluşur. Beyin tümörleri kaynak aldıkları dokunun tipine nazaran isimlendirilirler. En sık görülen birincil beyin tümörü gliomlardır. Bunlar beynin hudut dışı takviye hücrelerinden kaynaklanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir