Beyin ve ötesi

Pek çok insan nöroşirurji sözünü duyunca otamatik olarak beyin cerrahisini düşünebilir. Fakat nöroşirurji beyinden daha fazlasını kapsar. Nöroşirurji beyin, omurilik, omurga ve tüm vücud kısımlarında (eller, bacaklar kollar, yüz) dolaşan sonları kapsayan tüm hudut sistemi ve bu sistem hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir medikal uzmanlık alanıdır. Bu, nöroşirurjenler omurganın tüm doğumsal ve dejeneratif hastalıkları, boyun fıtığı, bel ağrısı, bel fıtığı, siyatik ağrısı, karpal tünel sendromu, epilepsi, inme, Parkinson hastalığı, baş ve omurganın kronik ağrıları ve spor yaralanmaları, beyin tümörleri, kanamalar ve tüm travmalar, hipofiz bezi tümörleri, kalpten beyefendisine kan taşıyan damarlardaki hastalıklar, omurilik ve omurga tümörlerini tedavi ederler manasına gelir. Nöroşirurji, hem yetişkin hemde çocuk hastaların tedavilerini içerir.
Nöroşirurjen ne vakit yardım eder?
Nöroşirurjenler her tip nörolojik hastalıkların cerrahi ve cerrahi dışı bakımı ile ilgili uzun ve kapsamlı bir eğitim almış, yüksek hünere sahip uzmanlardır. Tüm nörolojik hastalıkların teşhislerinin konmasındaki tecrübelerinden ötürü, acil doktorlar, nörologlar, iç hastalıkları uzmanları, aile tabipleri, ortopedistler, romatologlar ve fizik tedavi uzmanlarını kapsayan çeşitli branşlara konsültanlık hizmeti verirler.
Nöroşirurjenler tarafından sıklıkla tedavi edilen beyin, omurilik ve hudutların spesifik birtakım hastalıkları aşağıdakileri içerir:

Anevrizmalar(Baloncuk)- Kan damarlarının çapındaki olağandışı genişlemelerdir. İntrakranyal anevrizmaların yırtılması beyin etrafındaki boşluklar yada beyin içerisine, önemli işlev kayıpları ya da mevtle sonuçlanabilecek kanamalara yol açar.

Karotid arter hastalığı- Baş ve uzunluğuna kan taşıyan ana damarları etkileyen bir hastalıktır. Plak denilen bir doku bu ana damarların duvarlarında birikerek damarlarda daralmaya, dolayısı ile beyne giden kan akımında azalmaya yol açar.

Karpal Tünel Sendromu- Tekrarlayıcı hareketler sonucunda bilek tendonlarındaki yangı sonucunda ortaya çıkan ağrılı bir durumdur. Median sonun geçtiği karpal tünelde meydana gelen ilerleyici daralma sonucunda hudut basısı ve ağrı oluşur. Tedavi istirahat, uyku esnasında bilek splintlerinin kullanımı, bileğe kortizon enjeksiyonları ve hudut üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik lokal anastezi altında yapılan ufak bir cerrahi müdahaleyi içerir.

Serebral Palsy-Kalıcı beyin hasarı yahut doğum esnasında ya da çabucak sonrasında oluşan yaralanma sonucunda ortaya çıkan bir motor hudut hastalığıdır.

Servikal(Boyun) Omurga problemleri-Uzunluğunda yahut omuzlarda devamlı bir ağrı, kollarda karıncalanma ve uyuşukluk yahut kolları ve elleri kullanırken güçsüzlüğe yol açan durumlar.

Kronik ağrı- Daima devam eden yahut 6 aydan uzun periyodik tekrarlamalar gösteren ağrı. Kronik ağrısı olan hastalarda sıklıkla bir hudut hasarı kelam mevzusudur. Hudutlar bir yaralanma sonrası, kanser tedavisi yahut bir dolanım sorunu nedeni ile hasar görebilirler.

Kraniosinositoz- Kafatası kemiklerinin kafatasının büyümesini sonlandıran yada biçim bozukluğuna yol açacak biçimde erken kapanması sonucu ortaya çıkan doğumsal bir sorundur.

Epilepsi- Beyinde olağandışı elektrik sinyallerine yol açan bir durumdur. Olağanda beyin hücreleri ortasında milyonlarca elektriksel uyaranlar geçerek gönderdikleri bildiriler ile hareket, konuşma ve niyet denetim edilir. Epilepside bu elektriksel uyaranlar nöbet ile sonuçlanan ani aktivite sıkıntıları ile bozulur. Epilepsi ilaçlar ve/veya cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Baş Travması- Bilhassa çocuklar ve genç erişkinlerde sık görülen kıymetli bir sıhhat sıkıntısıdır. Baş travmasının en sık sonuçları kanama yahut kontüzyon denilen beyinde zedelenmedir.

Bel Fıtığı- Omurgada diski çevreleyen kartilajdaki yırtılma sonucunda aşağı bacaklara yanlışsız ağrı ile sonuçlanan sonlara bası durumu. Sıklıkla öncesinde bir bel ağrısı atağı ya da aralıklı uzun müddettir devam eden bir bel ağrısı hikayesi bulunur.

Hidrosefali- Beyin kaviteleri içinde sıklıkla yüksek basınç altında fazla ölçüde beyin omurilik sıvısının biriktiği bir hastalıktır. Bu bir doğumsal sorun, beyin tümörü, enfeksiyon, kanama yahut beyin travması sonucunda görülebilir.

Bel Ağrısı- Baş ağrısından sonra en sık 2. kronik ağrı nedenidir. Bel fıtığı, lomber dar kanal, tümörler, enfeksiyon ve yangısal hastalıklar sebep olabilir.

Lomber Dar Kanal- Hudut basısına sebep olan omurilik kanalındaki daralma. Omurilikten bacaklara hakikat gezen bir ağrı ile sonuçlanır. Tedaci konservatif ya da cerrahi olabilir. Konservatif tedavi yangı giderici ilaçlar, fizik tedavi ve epidural enjeksiyonları içerir.

Parkinson Hastalığı- Beyin hücrelerinde hasar sonucunda ortaya çıkan yavaş seyirli, ilerleyici bir hastalıktır. Semptomlar tremor, yahut ellerin, kolların, bacakların ve çenenin istemsiz, ritmik kasılmaları, kolların ve bacakların sertliği, spontan hareketlerde azalma, hareketlerde yavaşlama ve istikrarsız kısa adımlar ile yürüyüşü içerir.

Hipofiz Bezi Tümörleri- Beyin tabanında oturan hipofiz bezindeki büyümedir.Büyüklükleri ve seyirleri farklılık arz eder. Tedavi yalnızca seri görüntülemeler ile müşahede, ilaç tedavisi ve tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını içerir.

Siyatik Ağrısı- Uyluk ve bacakta ağrı ve uyuşukluğun sıklıkla eşlik ettiği siyatik sonunun enflamasyonu.

Spina Bifida- Hamileliğin 3. ve 4. haftasında fetüs omuriliğinin bir kısmının tan kapanmaması sonucunda görülür. Sonuç olarak bebek bir kısım spinal hudut kökleri sırttan dışarı taşmış olak doğar. Erken tedavi ile çocuk etkin ve verimli bir hayat sürebilir.

Omurilik Yaralanmaları- Sıklıkla kırık bir boyun yahut bel sonucunda kollarda yahut bacaklarda kuvvet kaybı ile sonuçlanır. Sorunun giderilmesi işlev kayıplarında düzelmeyi sağlayabilir.

Trigeminal Nevralji- Ağrılı spazmlara yol açan fasyal hududun bir hastalığı.

Stroke- Beyefendisini besleyen olağan kan akımında bozulma sonucunda görülür. Bu bir kan pıhtısı sonucunda ( tıkayıcı inme) yahut beyinde kanama sonrasında ( kanamalı inme) olabilir. Olağandışı çok şiddetli bir baş ağrısı, hafıza kaybı, kollarda uyuşukluk, konuşmad, görmede bozulma, dende ve uyumda bozulma uyarıcı bulgulardır. Başarılı bir tedavi için erken teşhis temeldir.

Beyin ve Omurilik Tümörleri- Sinirsel yapıları baskı sonucunda semptom ve bulgular ortaya çıkar.

Op.Dr Kerem BIKMAZ

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir