Boyun fıtığı belirtisi ve tedavisi

Boyun fıtığı sistemini anlayabilmek için öncelikle boyun kemiklerinin yapısına göz atmak lazım. Baş tabanından itibaren 7 adet omur kemiğinden oluşur. Her omur cisminin ortasında, beynin devamı olan omurilik bulunur. Bedenin çeşitli yerlerinden beyefendisine dönen duyular yahut beyinden bedene dağılan buyruklar omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından çıkan sonlarda kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Omurgalar ortası yastıkçık dediğimiz disk dokusunun dış kısmı (anulus fibrosus) ve iç kısmı (nucleus pulposus ) bulunur. Jelatin kıvamındaki iç kısmın, daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak omurilik ve hudutlara bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken ve bel fıtığından en önemli fark, yalnızca sonlara değil omuriliğin kendisinede baskı olması sonucu bedenin tamamında kısmi yahut tam kuvvetsizlik oluşmasıdır. Omurilik birinci bel omuru hizasında sonlandığından ve alt bel omurları içinde yalnızca ayağa giden sonlar bulunur.

Başın hareketi ile ağrının artması ve ağrının lokalizasyonunun uzunluğunda yahut omurga etrafında olması bize boyun bölgesi ile ilgili patolojileri düşündürür. Boyun fıtığı, bu bölgenin en sık rastlanan patolojilerinden biridir.

Boyun fıtığı olan hastanın şikâyetleri şiddetli ağrı, kola yayılan ağrı, baş ağrısı, uzunluğunda tutukluk, his kusuru, dengesizlik, maharet azalması, uyuşma, karıncalanma, kulak çınlaması, baş dönmesi yahut kuvvetsizlik olabilir.

En sık rastlanan belirti AĞRI’ dır. Sıkışan hududun uyardığı alanda hissedilir. Boyun hareketleri bilhassa başın geriye yanlışsız hareketi ağrıyı arttırabilir. Ağrıkesicilere karşılık verebilir yahut dirençli olabilir. Ani başlayan boyun fıtıklarında ağrı da şiddetlidir. Bunun dışındakilerde sinsi başlar ve vakit içinde artış gösterir.

Boyun fıtığı ile karışabilen öbür durumlar ortasında Multipl skleroz (MS), Omurga darlığı, tümörler, B12 vitamin azlığı, Spinal enfeksiyonlar, Kalp ile ilgili sebebler sayılabilir.

Boyun fıtığı için riskli meslek kümeleri ve arttıran nedenlere bakacak olursak;

-Trafik kazaları, travmalar, ani frenler, hareketler ve çarpmalar
-Günlük hayatın tansiyonları,
-Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış durumları,
-Duygusal gerginlikler, boyun kaslarında zayıflık,
Yaşlanmaya bağlı kemik yapısındaki dejeneratif değişiklikler, kireçlenmeler
-Sık görülen kimi iltihaplı romatizmal hastalıklar (Ankilozan Spondilit, Romatoid artrit)
Fibromiyalji
Yanlış duruş ve durum bozukluğu, gerilim, soğuğa maruz kalmak, yorgunluk
-Uzun müddetli bilgisayar – daktilo kullananlar, Konut işleri, Sekreterlik, Öğretmenlik, sürücülük üzere boynu çok etkileyen bir meslek sayılabilir.

Tüm bunların sonucunda omur, disk, eklem ve bağ dokusunda yıpranmaya sebep olur.

Hastanın şikâyetlerinin dinlenmesi ve dikkatli bir nörolojik muayene teşhiste en değerli ögedir. Boyun fıtığı tanısı için Direkt Boyun röntgeni, Manyetik Rezonans(MR) ve Bilgisayrlı Tomografi(BT) yanında gerekirse EMG-Sinir testi yapılır. MR halk ortasında EMAR olarak bilinir ve Boyun fıtığı için çok hassas ve bugün için seçkin prosedürdür. %85-90 oranında boyun fıtığı için gerçek sonuç verir. Birden fazla vakit boyun fıtığı tanısı için tek başına kafidir. Yumuşak dokuları ve hududu gösterir.

Bu gün dünyada bel ve boyun fıtığı tedavisinde birden fazla tedavi yolu mevcuttur. Buda hastalar ve hatta tabipler ortasında bile vakit zaman sorunlara yol açmaktadır.

Boyun fıtıklarının % 90-95’i cerrahi tedavi gerektirmeden güzelleşir.

Tedavi seçeneklerine göz atmak gerekirse;

Manuplatif (elle) tedavi,

-Ortopedik yatak istirahati + ilaç tedavisi (ağrı kesici, kas gevşetici, inflamasyon giderici )

İlaç tedavisinin yanı sıra öncelikle istirahat, daha sonra fizik tedavi, Traksiyon usulleri, yetmediği durumda ise son vakitlerde gelişen tekniklerle bölgeye iğne (epidural steroid enjeksiyonu) yahut kateter (epidural lizis) ismi verilen ince sondalarla girilerek ilaç verilmesi usulleri uygulanabilir.

Çok az bir kısım hastada cerrahi tedavi gerekir. Boyun Fıtıklarında Ameliyat gerektiren durumlar;

Ameliyat gerektiren durumlar ortasında boyun ve kollarda şiddetli ağrı ön planda olmakla birlikte, ağrı ortadan kalkması omuriliğin tehdidinin ortadan kalkması manasına gelmez. Bu yüzden kollarda uyuşma, kuvvetsizlik ve hareket kısıtlılığı yanında tüm bedenin dengesizliği, yan yan yürüme, sendeleme ve asker yürüyüşü diye tabir edilen rap rap yürüme boyun fıtığının epeyce ilerlemiş olduğunu gösterir.

Tedaviye karşın şikayeti geçmeyen hastalar ve tedavi sırasında nörolojik durumunda kötüleşme görülenler cerrahi tedaviye adaydır. Cerrahi tedavide sonu rahatlatmak temeldir. Günümüzde standart yol anterior (önden yaklaşımla) mikrodiskektomidir. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Hasta ameliyattan sonra 1 gün içinde taburcu edilmektedir. Mikroskop altında fıtıklaşmış disk gerecinin 20 kata kadar büyütülerek omurilik ve hudutların rahatlatıldığı bu ameliyat bugün çabucak hemen bütün hastanelerde muvaffakiyetle uygulanmaktadır.

Boyun fıtıklı hastalarda ameliyat sonrası gelişebilecek omur kemiklerinin ortası daralma yahut açılanmanın önüne geçmek için protez yahut kafeslerle füzyon yapılır.

Uygun seçilmiş olgularda bilhassa dirençli ağrıları olan hastalarda mikrocerrahi teknik ile mikrodiskektomi çok başarılıdır. Muvaffakiyet oranı %97–98 oranındadır.

Boyun fıtığından korunmak için; Duruş ve durum düzeltmek, boynu büken, eğen, kaldıran sistemlerden çok boynun dik, düzgün kullanma, sistemli biçimde masayı, çalışma şartlarını düzenlemek, Bilgisayar kullanımında, masanın, bilgisayar ekranının, klavyenin ve çalışma, duruş biçiminin kesinlikle düzeltilmesi gerekmektedir. Ağrı kesiciyle boyun ağrısını tedavi etmek, hiçbir mekanik ağrıyı tedavi etmek mümkün değildir.Güçlendirme antrenmanları ve Aerobik ile boyun ağrısının tedavisinde ve korunmada çok kıymetlidir. Boyun eğriliğinin düzeltilmesinde yardımcı olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir