Kadınlarda yaşa göre omurga ağrıları ve dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda Omurga Gelişimi: Omurga sistemi, bedenimizi birbiriyle devamlı bağlantı halindeki kaslar sayesinde ayakta duran bir sistemdir. Ana yapısını kemik iskelet, bunlara hareket kabiliyeti veren eklemler ve güç üreten kaslardan oluşur. Birinci 10 yaş bu yapının sağlıklı ve sağlam olması için temellerin atıldığı periyottur. Şayet kalıtsal bir hastalık yoksa beslenme biçimi değerlidir ve bu periyot tüm çocuklarda ortak halde seyreder. Yetersiz kalsiyum ve D vitamin alımı sonucu raşitizm en sık karşılaşılan sorundur.

Kız çocuklarında erkek çocuklarından farklı olarak 9. ve 10. yaşlardan sonra hormonların tesiriyle kemikler uzamaya, kemik kitlesi artmaya ve kaslar kalınlaşmaya başlar. Bu süratli büyüme periyodu ortalama 14-15 yaşına kadar devam eder ve bu periyotta hayli şiddetli eklem ve kemik ağrıları olarak görülebilir. Kimi vakit bilhassa geceleri ortaya çıkan sırt ve uzun kemik ağrıları nedeni ile ilaç kullanılması gerekebilir. Fakat bunlarda korkulacak bir durum yoktur. Bu periyottaki süratli uzunluk uzaması duruş ve oturuş bozukluklarına ve bazen kalıcı form bozukluklarına neden olabilir. Bu durumun önlenmesinde nizamlı yapılan spor hami rol oynar ve omurga sistemini düzenler. Kimi vakit göğüslerin büyümesi ve utanma duyusu ile birlikte öne eğik oturup saklama eğilimi de görülebilir. Psikiyatrik yardım alınması bu durumlarda yararlı olacaktır. Başka yandan bu cins şikayetlerin altından omurga da skolyoz (eğrilik) çıkabileceğini göz önünde bulundurarak uzun vadeli ve inatçı omurga ağrıların varlığında omurga sisteminin radyolojik olarak görüntülenmesi yararlı olacaktır. Çekilen direk röntgenler kemik yapısı, kalitesi, mümkün doğumsal yahut sonradan kazanılmış anormallikler konusunda kâfi bilgi verir. Yirmili yaşlara kadar kemik uzaması devam etse de kızlarda daha erken sonlanacaktır.

Teknoloji Toplumu: Teknolojinin gelişimi ile daha az hareket eden toplumlar haline gelmek bir çok sorunu da berberinde getirmektedir. Yirmili yaşlarla birlikte bir kısım hanımlar çalışma hayatına atılarak bedenen çalışan, oğunu masa başında geçirmeye başlarlar. Günün yaklaşık 8 saatini bu halde geçiren hanımlarda bir müddet sonra hareketsizliğe bağlı boyun ve sırt ağrıları ortaya çıkar. Bunun tahlili, sık sık kısa molalar, masa başı antrenmanları ve haftada üç gün 45 dakika, 1 saat civarında yürüyüşler, düşük aktiviteli sportif hareketler yada mümkünse tek başına yüzmedir. Burada kıymetli olan, bu çeşit aktiviteleri uzun müddetli ve istikrarlı olarak devam edilmesi ve hayatımızın bir modülü haline getirilmesidir. Bir diğer kolay tahlil ise kısa uzaklıklarda asansör ve otomobil kullanmamak, mümkün olduğu kadar hareketli kalmak olabilir.

Hanımlar 20 li yaşlardaki risk: % 80-90 birinci hamileliklerinin gerçekleşmesidir. Bilhassa yük artışının en fazla olduğu son 3 ayda, annelerde bel ve sırt ağrıları ön plana çıkar. Bu devir annenin tüm beden hudutlarının sonuna kadar zorlandığı metabolizmasının, hormonal ve ruhsal istikrarının büsbütün değiştiği, gereksinimlerinin çok artığı ve ruhsal fizikî her türlü dayanağa muhtaçlığı olduğu bir devirdir. Bu devirde annenin iç huzuru, çok ağır olmayan fakat büsbütün hareketsiz kalmadan yapacağı sistemli fizikî aktiviteler, doğum sırasında anneyi ve sonrasında çocuğunun sıhhatini olumlu etkileyecektir. Bu idmanlar günlük bir saat sakin bir etrafta yürüyüşler, mümkün olursa yüzme yahut spor salonunda uygun antrenman programları biçiminde olabilir. Yirmili yaşlar birebir zamnada büyük oranda anne olunduğu yaşlar olup, bilhassa hem çalışıp hemde emziren annelerin genel yorgunluk, uykusuzluk ve omurga ağrılarını ağır yaşadıkları periyotlarıdır. Bu devirde annenin, hem bebeğinin bakımı hem de kendi sıhhati açısndan 3-6 ay mühlet faal çalışmaması yahut düşük yoğunlukta çalışması önerilebilir.

Otuzlu yaşlarla birlikte nispeten durağan hayat, gebelikler ve beslenme alışkanlıkları ile birlikte kilo artışı belirginleşmeye başlar. Bu artışla birlikte eklemler, omurga ve kaslarda zorlanmalar, çabuk yorulmalar kimi vakit aşikâr kas kümelerini içeren kronik ağrılar ortaya çıkar. Kilo artışı ve hareketsiz yaşantı, kimi vakit tam aykırısı hem iş hemde konutta çalışan, çocuklara ve eşine bakan bayan artık çok yorulmakta ve beden sonları zorlanmaktadır. Çok zorlanmış, yorgun bir beden, sttres, bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıkışını tetikler yahut sebep olur. Altı aydan uzun süren, aralıklı gelen, bacaklara yahut kollara vuran ağrılar, omurgada fıtığın habercisi olabilir. Bunun tespiti muayene ve gereğinde ileri tetkiklerle mümkündür. Fakat daha değerli olan bedenimize nazik davranıp, onu hırpalamadan dinlenmesi için gereken vakti verip, gereken denetimlerini vaktinde yaptırmaktır.

Kırklı yaşlarla birlikte vicuttaki hormonal değişimler, geçirdiği hastalıklar, kilo vicudun genetik yapısı üzere pek çok faktörün tesiri ile omurgada ve öbür eklemlerde dejanaratif süreçler ön plana çıkmaya başlar. Kilo ile külfetler artık bu devirde sistemik hastalıklar olarak, örneğin omurgada daralma, fıtıklar, dizlerde dejeneratif hastalıklar üzere kas-iskelet sistemi hastalıkları olarak birinci bulgularını verir. Bunların takibi nizamlı muayene ve tetiklerle mümkündür. Hormonal değişimin başlangıcından itibaren olağan kurallarda yıllık kemik yoğunluğu ölçüme ve gereğinde ilaç tedavisi uygulanması ilerki yıllar için gözetici rol oynayacaktır.

Elli yaşlar ve sonrası bu vakte kadar vicudumuza ne kadar düzgün, şuurlu davramamız ile ilgili, bir cins eserlerin toplandığı yaşlardır. Bayanın daha evvelki yaşantısındaki hayat stili, beslenme alışkanlıkları, gebelik sayısı, kilo, varsa sistemik hastalıkları bu devirde sağlığımzı tesirler ve belirleyici olur. Kemik erimesi ve dejeneratif hastalıkları bu periyotta daha da barizleşir ve kimi vakit cerrahi tedavi gerektirebilir.

Hem bedensel hemde zihinsel olarak kendine dinlenecek vakit ayıran, istikrarlı ve doğal beslenmeye itina gösteren ve ülkü kilosunu koruyan, mümkün olduğu kadar bedenen ve zihnen hareketli ve etkin bir hayat sürdüren sigaradan uzak geçirilen bir hayat usulü, size uzun yıllarda daha hizmet edecek sağlıklı bedenin habercisi olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir