Beyin tümörleri, nedenleri ve ameliyatı

Baş içinde gelişerek beni etkileyen tümörlere beyin tümörü (ur) denmektedir. Beyin tümörlerinin birçoklarında neden tam olarak bilinmemektedir. Beyin tümörleri uygun huylu (benign) yahut berbat huylu (malign) olabilirler.

Bu tümörler kafa-içi basıncını arttırma yoluyla yahut yerleşim yerine bağlı olarak beyin işlevlerini bozarak çeşitli şikayetlere yol açarlar. Bu şikayetlerin sık görülenleri, baş ağrısı, kol yahut bacakta güçsüzlük, epilepsi (sara) nöbeti geçirme, konuşma bozukluğu, davranış bozukluğu görme bozukluğu vb. olabilir.

Beyin tümörü tanısı koyulan hastaların öncelikle bir beyin cerrahına (nöroşirürji uzmanı) gitmesi gerekmektedir. Beyin tümörlerinin birçoklarında öncelikli tedavi tümörün cerrahi teşebbüsle ameliyat mikroskobu altında çıkarılmasıdır (mikro-cerrahi rezeksiyon). Birtakım kritik tümörlerde bu çıkarma sürecinde navigasyon, intraoperatif-MRI üzere yardımcı sistemlerin faydası olabilir.
Birtakım beyin tümörlerinin cerrahi sistemle çıkarılmasında fayda bulunmamaktadır. Bu takdirde tekrar bir beyin ameliyatı olan “stereotaktik beyin biyopsisi” yapılması ve tümörün bu yolla cinsinin belirlenmesi hasta için daha az risk içermektedir.

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında hastaların bir kısmına radyasyon (şua, ışın) tedavisi verilmektedir (radyoterapi). Beyin tümörlerinde bazen ameliyat ve radyoterapi sonrası ilaç tedavisi (kemoterapi) verilebilmektedir; lakin kemoterapinin klinik aktifliği nispeten daha azdır. Öbür tedavi formülleri ise deneysel kademededir.

Prof. Dr. Ali Savaş

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir