Beyin tümörlerinde hastada yakınmalar ve bulgular

Beyin tümörü tabiri çoklukla kafatası, beyin zarı, beyin dokusunun kendisi, baş içi kan damarları, doğumsal kalıntı dokuları, baş içi salgı bezi olan hipofizden gelişen yada diğer bir organ tümörünün kan yolu ile gelerek beyne yerleşmesi olarak tanım edilebilir.

Her yaş grububunun tümörleri farklı sıklık gösterebilir. Örneğin bebeklik yada çocukluk çağında görülebilen bir tümör ileri yaşlarda oldukçe az olabilir. Bunun yanında yaşlılarda görülen kimi tümörlerde bebeklik yada çocukluk periyodunda nadiren görülebilir.

BEYİN TÜMÖRLERİNDE HASTADA YAKINMALAR VE BULGULAR

Beyin tümörlerinde en sık şikayetler baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme olup bu bulgular her hastada bulunmayabilir. Kimi hastalarda birinci belirti sara nöbeti (epilepsi) olabilir. Ayrıyeten tümörün yerleşmiş olduğu beyin bölgesine ilişkin belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlar; konuşma zahmeti, kol-bacak kuvvetsizliği, dengesizlik, sakarlık, düşmeler,gözde kaymalar (şaşılık), çift görme, görme azalması, yutma zahmeti, işitme kaybı olup bu bulgulardan bir yada birkaçı birinci bulgular olabilir.

Tümörün baş içersinde büyüyererk baş içi basıncında artmaya yolaçması ile baş ağrısı ortaya çıkar. Lakin kimi yavaş büyüyen beyin tümörlerinde tümör çok iri boyutlara ulaşmasına karşın baş içi basıncı yükselmez ve baş ağrısı mevcut değildir.. Bunun da sebebi yavaş büyüyen kitlelerde beyin sünger üzere çekilirek gelişen kitleye yer açar.

Beyin tümörü için alarm verdirici bulgular

-Daha evvelki baş ağrılarına benzemeyen son birkaç aydır ortaya çıkan baş ağrısı.

-Günler içersinde şiddetlenen baş ağrısına, bulantı ve kusmanın eşlik etmesi

-Özellikle sabahları artan baş ağrısı

-Çift görme

-Orta yaşı geçmiş birisinin daha evvel mevcut olmayan epilepsi (sara) nöbetleri geçirmeye başlaması.

-Kadınlarda adet düzensizliği, erkeklerde cinsel isteksizlikle birlikte görme kaybı.

-Yıllardır devam eden kulak çınlamasının daha sonra sağırlıkla devam etmesi.

-Yutma zahmeti, genizden konuşma, dengesizlik.

ÇOCUKLUK ÇAĞI BEYİN TÜMÖRLERİ

MEDULLOBLASTOM: Çocukluk çağında görülen en sık tümörlerdendir. Beyincikte ortaya çıkar. Baş ağrısı, bulantı, sabah kusmaları, dengesizlikle ortaya çıkar. Habis tümör olmasına karşın cerrahi olarak çıkartıldıktan sonra kemoterapi ve radyoterapi ile çok olumlu sonuçlar alınabilir.

ASTROSİTOMLAR: Tekrar beyincikte görülür. Ayrıyeten beyin sapı, görme sonundan çıkabilir. Ekseriyetle selim tümör olmasına karşın cerrahileri güç tümörlerdir.

KRANİOFARİNGİOMLAR: doğumsal kalıntılardan çıkan tümörlerdir. Çocukta gelişme geriliği, hormon yetmezliğine bağlı cücelik ve seks karekterlerinin gelişmemesi ile ortaya çıkar. Selim tümörlerdir.

ERİŞKİN ÇAĞI BEYİN TÜMÖRLERİ

MENİNGİOMLAR: Meninks denen beyin zarından çıkarlar. Zardan beyin dokusuna hakikat gelişerek beyni baskı altına alırlar. Çoğunlukla selimdirler. Orta yaş sonrası ve bayanlarda daha sıktır. Çok yavaş büyürler. Cerrahisi çoklukla nispeten kolaydır.

GLİOBLASTOMA MULTİFORME: Erişkinlerde görülen en habis beyin tümörüdür. Tümöre ilişkin şikayetler ekseriyetle 1-2 aydır mevcuttur. Günler haftalar içersinde büyüyerek tedaviye karşın 1yıl içersinde mevte sebep olabilir. Tedavide cerrahi olarak çıkartıldıktan sonra radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.

ASTROSİTOMLAR: Çocuklarda görülenden farklı olarak beyincikte değil beyinde ortaya çıkar. Ekseriyetle birinci bulgu saradır (epilepsi) 3 derecede kıymetlendirilir. 1 ve 2. derece astrositomlar selim, 3. derece ise habistir. Tedavi cerrahi, habis olanlarda cerrahi+radyoterpidir.

HİPOFİZ TÜMÖRLERİ: Beyin tabanında yer alan ve hormon salgısı ile vazifeli hipofiz bezinden gelişirler. Hormon bozukluğu bulguları ile yada kitle tesirine bağlı görme sonuna baskı yaparak görmede azalma ile ortaya çıkar. Bayanlarda adet düzensizliği, adet görememe, çocuk sahibi olamama, göğüsten süt gelmesi, erkeklerde cinsel iktidarsızlık, çocuk sahibi olamama ile ortaya çıkar. Ayrıyeten çok kilo alma, guatr, büyüme hormonu salgısının fazlalığına bağlı el ve ayaklarda, burun ve çenede büyüme, kabalaşma ortaya çıkar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir