Boyun fıtığı tanısı nasıl konur?

Boyun fıtığı, beyin ve hudut cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılan problemlerden biridir. Bilindiği üzere uzunluğunda 7 adet omur ve bunların ortasında da disk denilen yapılar ve her iki omuru da birbirine bağlayan 2 adet küçük eklem vardır. Omurların ortasında bulunan disk yapısı anulus fibrosus ismiyle anılan dış katman ve nucleus pulposus denilen iç katmandan oluşur ve vazifesi omurlar üzerine binen yükü eşit olarak dağıtmak, kolay bir benzetmeyle amortisör vazifesi yapmaktır. Disk ve faset eklemlerin bir öbür misyonu de boynun hareketliliğini sağlamaktır. Bu sayede boynumuzu her tarafa hareket ettirme imkanı vardır.

Boyun ağrıları günlük ömrün çok sık karşılaşılan sıkıntılarından biridir. Bilhassa bilgisayar kullanımının iş hayatının vazgeçilmez bir modülü olması sonrası boyun ağrıları ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bu ağrılar, boyun omurlarının üstte kelam ettiğimiz üzere makûs ve yanlış kullanımından olabileceği üzere travma sonucu oluşan zedelenme sonrasında da görülebilir. Birtakım meslek kümeleri boyun ağrılarına yatkınlık gösterirler. Masa başı ağır bilgisayar kullanımı gerektiren ofis işlerini yapan şahıslar, öğretmenler, sürücüler, bedensel olarak ağır iş yapan çalışanlar üzere…

Yaşla artan dejeneratif süreçte halk ortasında kireçlenme denilen duruma katkıda bulunarak hastada boyun ağrılarının daha artmasına neden olabilir. Yaşlılıkla birlikte omurların ortasında bulunan disk denilen yapının iç kısmında su ölçüsü azalabilir, bu durum diskin vazifesini yapmasını maniler. Sonrasında da diskin dış katmanında da bozulmalar başlayıp yırtılmalar görülebilir. Bu yırtılmalar daha ilerlerse, diskin iç yapısı yırtıktan dışarı çıkarak, omurilik ve kollara giden hudutlara bası yapacak duruma gelir. Bu duruma tıpta servikal disk hernisi, halk ortasında da boyun fıtığı denir. Kollara giden sonların bası altında kalması hastada omuz ve/veya kollarda ağrı, kollarda ve/veya ellerde uyuşma karıncalanma, kuvvet kaybına neden olabilir. Oluşan boyun fıtığının omuriliğe yaptığı bası daha az olasılıkla bacaklarda meselelere ve patoljik refleks bulgularına neden olabilir.

Teşhis Nasıl Konur?

Teşhis koymada birinci basamak hastanın şikayetlerini ve hikayesini dinlemek ve boyun fıtığının karışabileceği başka hastalık kümelerini da göz önüne alarak muayene etmektir. Bundan sonraki etap, aktüel yaklaşımda birinci tercih edilen tetkik olan manyetik rezonans görüntülemedir. Birtakım durumlarda bilhassa yaşlı hastalarda omurlarda ve/veya omurlar ortası bölgede kireçlenmeyi daha yeterli saptayabilmek için bilgisayarlı tomografi ve direk grafi (röntgen) çekimi gerekir.

Birden fazla boyun fıtığı olduğunda yahut hastada kollara giden sonların sıkışması kelam konusu ise elektrofizyolojik bir tetkik olan EMG (elektromiyografi) halk ortasındaki ismiyle hudut ölçüm testi de yapılabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir