menenjiyomlar (meningiomlar) nedir? Nasıl tedavi edilirler?

Tarif ve Genel Bilgiler: Menenjiyomlar, beynin araknoid zarından köken alan, genelde selim davranışlı beyin tümörleridir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturan meninjiyomlar, her yaşta görülmekle birlikte, orta yaşlı bayanlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülür.

Nedenleri: Yakın vakitte yapılan araştırmalarda, tümör gelişimini baskılayıcı nitelikte olan NF2 geninin DNA içindeki her iki kopyasının da fonksiyon dışı kalmasının meninjiyomların oluşumunda merkezi bir rol oynadığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte, bu tip tümörlerin oluşumundan sorumlu olabilecek tümör kök hücrelerinin elde edilmesine yönelik araştırmalar hala devam etmektedir (Serdar Baki Albayrak, Peter Black, The Origin of Meningiomas, Chapter 3, MENINGIOMAS, A Comprehensive Text). Dışarıdan alınan kadınlık hormonu desteği ve gebeliğin, meninjiyomların büyüme suratını arttırdığına dair yayınlar vardır. Baş travmalarının, kafatasına ve beyne uygulanan radyasyonun da menenjiyom oluşumuyla bağı gösterilmiştir.

Tipleri ve Tümör Davranışı: Dünya Sıhhat Örgütünün 2000 yılındaki düzenlenmesine nazaran, menenjiyomlar, histopatolojik olarak 1. Derece (selim, %80), 2. Derece (atipik, 15%) ve 3. Derece (habis, 3-5%) olmak üzere üç kümeye ayrılırlar. Selim olan küme içerisinde en önemli; meningotelyal, fibröz ve bu ikisinin karışımı olan tiple birlikte, mikrokistik, lenfositik, metaplastik, sekretuvar, psammomatöz ve anjiyomatöz alttipler bulunur. Selim olan bu kümede cerrahi sonrası hayat uzunluğu nüks oranı %5 ila 25 ortasında değişmekte olup, çıkarılamayan tümör doku hacmi ile nüks oranı ortasında alaka vardır. 2. Derece ise kordoid, berrak hücreli ve atipik menenjiyomlardan oluşur. Bu kümedeki tümörlerin uzun devir nüks oranları %30-50 ortasındadır. Papiller, rabdoid ve anaplastik menenjiyomlar ise 3. Derece küme içerisinde yer alan ve ebediyen nüks eden habis tümörlerdir. Menenjiyom tümör dokusunda kadınlık hormonu progesteronun bağlanma yerinin olmaması, tümör bölünme suratının yüksek olması (Mikroskop altındaki 10'luk büyütmede her 16 mm2'lik alanda 6'dan fazla bölünen hücre olması) ve anaplastik tipte meninjiyom varlığı hayat müddetini olumsuz istikamette etkileyen faktörlerdir.

Tedavi: Menenjiyomlarda birinci tedavi usul, mikrocerrahi yaklaşımdır ve hastada hiç yahut minimal işlevsel-yapısal kayba neden olan radikal total tümör çıkarımı planlanır. Birinci cerrahide, mümkünse menenjiyomun yapıştığı beyin dış zarı olan duranın da büsbütün çıkarılması amaçlanmalıdır. Atipik ve habis menenjiyomlarda, tedavi şemasına, cerrahi sonrası radyoterapi ve/veya kemo-hormonal tedaviler de eklenmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir