Trigeminal nevralji,

Trigeminal nevralji, yüze vuran, kısa periyodik “şimşek çakar” stilde ağrılardır. Ekseriyetle ağrı, yemek yeme, su içme, dokunma, konuşma yahut yüz yıkama üzere tetikleyici bir faktörle gelir. Bu ağrının nedeni sıklıkla, baş içinde (beyincik ve beyin sapı arasında) yüz duyu hududunun (trigeminus) üzerine olan atardamar basısıdır. Bu ağrı öncelikle ilaçla geçirilebilir. Lakin ilaç tedavisi kalıcı ağrı denetimi sağlamaz, yalnızca ilaç alındığı müddet içinde ağrıyı geçirir. Ayrıyeten ilaç tedavisinde vakit içinde yan tesirlerinin ortaya çıkması yahut ilacın tesirini yitirmesi üzere meseleler ortaya çıkabilir. Yeniden de trigeminal nevralji tedavisine ilaç tedavisiyle başlamak hakikat bir seçenektir.

Trigeminal nevraljide ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi teknikleri ağrının geçirilmesinde tesirli olabilir. Bu formüllerin başlıcaları, trigeminal radyofrekans rizotomi (RF), mikrovaskuler dekompresyon, trigeminal gliserol rizoliz, trigeminal balon mikro-kompresyon ve “gamma-knife” uygulamalarıdır. Bu tedavi usulleri ile bağlantılı olarak sonuçları en güzel bilinen ve aktifliği geniş olgu serilerinde kanıtlanmış metotlar: trigeminal radyofrekans rizotomi (RF) ve mikrovaskuler dekompresyon’dur. Öteki teknikler de tedavide tesirli olabilir; fakat daha küçük guruplarda uygulanmıştır ve daha çok başka tedavi yollarının tesirli olmadığı hastalarda yapılmaktadırlar. Trigeminal nevralji’nin cerrahi tedavisi faal olmakla birlikte, önemli yan tesirlerin ortaya çıkabileceği hudut sistemi teşebbüsleridir; teşebbüsler sırasında beyin zarları, beyin dokusu yahut baş hudutlarına yakın çalışılır ve bu nedenle kesinlikle beyin cerrahları (nöroşirürji uzmanları) tarafından yapılmalıdır.

Prof. Dr. Ali Savaş

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir