Bel fıtığının nedenleri ve tedavisi

Bel fıtığı gelişiminin erken devirlerinde konservatif tedavi ismi verilen cerrahi dışı tedavi metotları uygulanır. Bu safhada hastaya ağrı kesici, adale gevşetici ve antienflamatuar ilaçlar verilir, sert yatak istirahati tavsiye edilir, fizik tedavi yapılabilir, Lazer ile tedavi cihetine gidilebilir. Tekrar ciltten (perkütan) kapalı ameliyat üzere birtakım farklı teşebbüslerde bulunulabilir. Uygun devirde idman verilebilir ve gerekiyorsa psikoterapi yapılabilir.

Bel fıtığı tedavisini bir takım işi olarak görmekte fayda vardır. Nöroşirürji (beyin-omurilik-sinir cerrahisi), nöroloji, anestezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tabipler ile diyetisyen, psikolog, hemşire ve fizyoterapistler bu grubun içinde yer almalıdır. Gerektiğinde öteki birtakım branşlardaki uzman tabiplerin görüşlerine de müracaat edilmelidir.

Prensip olarak cerrahi müdahale yani bel fıtığı ameliyatı son devadır. Fakat hastalık ilerlemiş ve yapılan muayenede kimi kurallar teşekkül etmiş ise (ki bu kaideler milletlerarası beyin cerrahi topluluğunda genel kabul görmüş ve klasik kitaplara geçmiş kriterlerdir) o vakit ameliyat kararı verilir. Cerrahi tedaviye karar verilmesinde temel etkenler: Hastanın toplumsal ve iş hayatındaki randıman ve kaliteyi önemli boyutlarda düşüren ve dinlenme-ilaç tedavisine cevap vermeyen tekrarlayan ağrı, idrar ve gaita problemleri, bacakta ve/veya ayakta kuvvet kaybı ve adalelerinde zayıflama ve incelme olmasıdır.

İleri yaş devri (80 üzeri) ile birlikte önemli kalp-damar hastalığı, teneffüs hastalığı, hamilelik, anestezi ilaçlarına alerji, karaciğer hastalığı üzere eşlik eden kimi durumlarda hastaların ameliyata alınma riskini düşürmek açısından hatsının belden aşağısının uyuşturulduğu bir formül olan spinal anestezi yahut epidural anestezi yani mevzi uyuşturma altında yani hastalar uyutulmadan da opere edilebilmektedirler. Bu anestezi sırasında hasta hiç ağrı hissetmediği üzere cerrahı ile konuşabilmektedir. Bu tip ameliyatlarda; erken ayağa kalkma ve birebir gün taburcu olma talihi olmakta ve münasebetiyle hastane enfeksiyonu riskinden uzak kalmak mümkün olmaktadır.

Bel fıtığı bulunan bir hastada idrar yapamama yahut idrar kaçırma, makat ve cinsel organlar civarında uyuşma, bacakta felç gidiş üzere belirtiler birden ortaya çıkarsa o bireye acil bel fıtığı ameliyatı yapılmalıdr. Bu türlü bir hastada saatlerin dahi değeri vardır. Gece yarısında bile olsa derhal ameliyata girilerek hudut elemanları üzerindeki bası bir an evvel ortadan kaldırılmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir