Beyin damar yumakları ve tedavisi (avm)

TARİF: Beyin damarların gelişimi esnasında, damar duvarının eksik gelişmesi sonrası atar damarlar ile toplardamarlar ortasında bir yumaklaşmaya beyin arterio-venöz malformasyon (AVM) ismi verilmektedir.

AVM Genel özellikleri ve Görülme sıklığı

Çocukluk beyin kanamaların en sık nedenidir,
Erişkin yaştaki beyin kanamaların %5–10’dur,
Beyin anevrizmalarının (balonlaşma) 1/10 teşkil eder,
Ekseriyetle 40 yaşına kadar beyin kanaması yaparken, 55 yaşın üzerinde kanama oranı azalır,
AVM lerin % 90’ı beyinde görülürken, %10’u beyincikte görülür,
Yıllık beyin kanama oranı %4’tür.

AVM Klinik Şikâyetleri ve Bulguları

Bir AVM li hasta gerek acil gerekse polikliniklere üstte sıralanan ana başlıklardan öeneğin geç epilepsi geçirerek başvurabildiği üzere acil bir küçük yahut büyük beyin kanaması klinik bulgularıyla başvurabilir. Nadiren zımnî yahut bariz beyin kanaması sonrası beyin omurilik suyu dolanımı engellenmesi ile beyinde su toplanması (hidrosefali) şikayetleri (yürüme bozukluğu, idrar tutamama, ve hafıza kaybı) başvurabilirler. Çocukluk yaşlarında ise doğuştan kalb yetmezliği şikayetleri ile çocuk poliklilinklere acil yahut elektif olarak başvururlar. Sonuçta bir AVM li hasta 4 ana klinik başlıkta kendini gösterirler;

1: Beyin kanaması,
2: Havale (epilepsi),
3: Beyinde su toplanması (hidrosefali),
4: Bebeklerde kalp yetmezliği ile nörolojik acil yahut polikiliniklere başvururlar.

AVM Teşhisi

Beyin damar hastalığı olan AVM’nin teşhisinde aşağıdaki tetkik prosedürleri kullanılmakatadır: Günümüzde AVM teşhisinde gelişmiş nöro-görüntüleme sistemleri olan aşağıda sıralanan tetkik teknikleri kombine yahut farklı başka kullanılmaktadır. Bunlar;

1: Bilgisayarlı Tomografi (BT),
2: Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi (BTA),
3: MR Anjiografi (MRA),
4: Dijital Serebral Anjiografi (DSA).

AVM Tedavisi

AVM tedavisi epey kompleks ve güç bir bahis olup burada aşağıda sıralanan tedavi seçenekleri ya tek başına ya da kombine olacak formda her bir hasta üzerine farklı ayrı kıymetlendirilir.Her bir tedavi biçiminin kendine has avantajları ve dezavantajları olup burada kişiselleşerek endikasyonları ve komplikasyonları yeterli kıymetlendirmek gereklidir. Sonuç düzgün huylu bir damar yumağında en âlâ tedavi usulü hasta konforunu koruyan mümkünse lezyonu total elimine eden ve en önemliside nörolojik sekel bırakmadan yapılan tedavi formudur.

1: Cerrahi tedavi,
2: Gamma knife,
3: Embolizasyon,
4: Bu 3 tedavi seçeneğinin kombinasyonu
5: Takip.

BEYİN TÜMÖRLERİN AMELİYATINDA BİLGİSAYAR (NÖRONAVİGASYON) KULLANIMI

BEYİN DAMAR YUMAKLARI VE TEDAVİSİ (AVM)

DAR SPİNAL KANAL

BEYİN ANEVRİZMALARI (BALONCUKLARI)

SPİNAL TÜMÖR

KAVERNOM (KAVERNÖZ ANJİOM)

BEL FITIĞI VE CERRAHİ TEDAVİSİ

BOYUN FITIĞI VE TEDAVİSİ

BEYİN TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ

TRİGEMİNAL NEVRALJİ VE TEDAVİSİ

EPİLEPSİ (SARA) CERRAHİSİ

HEMİFASİAL SPAZM (YÜZ SEYİRMELERİ)

BAŞ DÖNMELERİ VE DENGESİLİK

Çocuklarda beyincik tümörü (medulloblastomlar)

BEYİNCİK TÜMÖRLERİ (KİSTİK SEREBELLAR ASTROSİTOMLAR)

HANGİ BAŞ AĞRILARI DAHA TEHLİKELİDİR?

BEYİNCİK SARKMASI

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir