Beyin tümörleri !

Beyin Tümörleri
Beyin Cerrahinin kıymetli bir hastalık kümesini beyin tümörleri oluşturmaktadır. En kolay anlatımıyla beyin tümörü, beyindeki olağandışı hücrelerin çoğalımı ve kitle oluşturmalarıdır. Beyin tümörü, kafatası içerisinde karakterine nazaran sistemsiz ya da tertipli bir biçimde büyüyerek beyin üzerine baskı yapar; ve genişleme, büyüme imkânı olmayan kafatası içerisinde bulunduğu bölgeye ve baskı altında tuttuğu beyin alanına nazaran belirtiler verir; lakin öncelikli olarak beyin-omurilik sıvısı akışkanlığını bozup yahut akımı büsbütün durdurup baş içi basıncının artmasına bağlı bulgular gösterir. Genel olarak beyin tümörlerini makus huylu ve uygun huylu olarak sınıflandırabiliriz.

Berbat Huylu Beyin Tümörü:

Glial Tümörler: En sık görülen beyin tümörü yani beyin kanserlerinin birçoklarını bunlar yapar. Denetimsiz çoğalma özelliği olan hücreleri içerirler. Süratle büyüyüp etraflarındaki sağlıklı dokunun içine uzanır, çok az de olsa omuriliğe, hatta bedenin başka organlarına da yayılabilirler. Bunların klinikte nasıl seyredeceğini anlamak üzere evrelendirilmesi dört kümede yapılır: Evre I ve Evre II “düşük evreli” olarak isimlendirilirken, Evre III (anaplastik astrositom) ve Evre IV (glioblastoma multiforme) ise “yüksek evreli” kabul edilir. Bu kümedeki kimi başka tümörler; ependimom, medulloblastom, oligodendrogliomdur. Sağkalım müddetleri ise patolojik evreleme (yani olağan olmayan dokunun kimi özel boyama ve üretme teknikleri ile mikroskop altında incelenmesi), radyoterapi, kemoterapi alıp almama durumu, tedaviye cevap ve yaş ile bağlıdır. Düşük evreli glial tümör sağkalım müddeti uzunken, yüksek evreli glial tümör için çok daha kısadır. Ayrıyeten düşük evreli tümörler yüksek evreli tümörlere dönüşebilir.

Metastatik beyin tümörü :Bedenin öteki yerindeki bir tümörün beyne yayılması sonucu gelişen tümörlerdir. Metastatik beyin tümörleri kan yoluyla yayılım gösterir ve en fazla akciğer, göğüs, kalın bağırsak, mide, cilt ya da prostat kanserlerinden kaynaklanırlar. Kimi hastalarda beyinde birden fazla alanda metastatik odak ta saptanabilir. Onkoloji kliniklerinde teşhis konup, tedavi maksadıyla yatırılmış hastaların %20-40’ında beyin metastazı görülmektedir. Bu oran tüm beyin tümörlerinin %10’unu oluşturur. Metastatik beyin tümörleri, öbür beyin tümörlerinden 4 kat daha fazla görülürler. Metastatik beyin tümörü riski 45-65 yaş aralığında artar, 65 yaş sonrası ise en yüksek orana ulaşır. Evvel lokal anestezi ile yapılabilen stereotaksik cerrahi ile biyopsi alınarak kesin teşhis konması tedavi seçimini kolaylaştırır. Birtakım kanser çeşitleri, öteki organda yerleşik birincil kanserin saptanmasından yıllar sonra beyne metastaz yaparlar. Lakin birçok beyin metastazı, birincil tümörün saptanmasından evvel beyin dokusuna yerleşir. Birtakım hastalarda da, beyinde metastaz saptandığı halde öteki organda yerleşik birincil tümör bulunamaz. Makûs huylu beyin tümörü tedavi seçenekleri; cerrahi teşebbüs, ışın tedavisi, ilaç tedavisi yani kemoterapi ve radyo-cerrahidir. Tedaviye karşılık ise tümörün köken aldığı odak, yayıldığı organ sayısı, metastatik lezyon sayısı, hastanın yaşı, ek hastalık bulunup bulunmaması üzere faktörlerle bağlıdır.

Düzgün Huylu Beyin Tümörü:

Bunlar çoklukla kafatası içinde lakin beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Meningioma (bu kümenin değerli bir kısmını oluşturmak üzere), hipofiz adenomu, kraniofaringioma, dermoid ve epidermoid tümörler, hemanjioblastom, kolloid kist, subependimal dev hücreli astrositom, nörinom bu kümenin en sık karşılaşılan lezyonlarıdır. Yavaş büyürler, çoğunlukla besbelli hudutları vardır, nadiren yayılım gösterirler, fakat öteki organlardaki âlâ huylu tümörlerin bilakis; uygun huylu beyin tümörü beyin üzere bir organda yerleşmiş oldukları için bazen hayatı tehdit edecek durumlara neden olabilirler. Kimileri az de olsa makûs huylu tümöre dönüşebilirler.

Âlâ huylu tümör çoklukla etraflarındaki beyin dokusuna yayılım göstermedikleri için ameliyatla tam çıkarılabilme bahtları yüksektir. Fakat az oranda da olsa yine ortaya çıkabilirler.

Çocukluk Çağı Beyin Tümörü:

Çocuklarda beyin tümörü farklı hücre kümelerinden ve erişkine nazaran beynin daha farklı bölgelerinde gelişirler. Çocukluk beyin tümörü erişkinlere nazaran daha erken tanınabilirler. Çocuklarda düşük evreli berbat huylu tümör, yüksek evreli hale dönüşebilir lakin bu daha seyrektir. Beyin tümörü tüm çocuk kanserlerinin %21’ini oluştururlar. Her yaş çocuk beyin tümörü görülebiliyor olmasına karşın, 7 yaş altı daha riskli bir periyottur. En sık görülen çocuk beyin tümörü “gliom” dur. Bu tümörler beyincikte yer aldıklarında medulloblastom olarak isimlendirilirler ve süratle büyüyerek beyin omurilik sıvısı akışını engelleyerek baş içinde basınç artışına neden olurlar. Medulloblastom beynin başka kısımlarına ve omuriliğe de yayılabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir