Beyin tümörü nedenleri, tanı ve tedavisi

Beyin Tümörü Nedenleri;

Beyin tümörü olgusuna yol açan nedenler konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Kesin suçlanacak bir neden, şimdi yok denecek kadar azdır. Lakin birtakım etkenlerin beyin tümörü gelişmiş hastalarda daha sık rol aldığı bilinmektedir. Bu etkenler erkek cinsiyet, beyaz ırk, 65 yaş üstü olarak sıralanabilir. Radyasyona maruz kalmanın, radyasyon tedavisinin beyin tümörü riskini artırdığı bilinmektedir. Birtakım tip beyin tümörü de ailevi geçiş gösterir. Plastik ve dokuma endüstrisinde kullanılan birtakım hammaddeler ve cep telefonları da risk faktörü olarak belirlenmiştir.

Beyin Tümörü Belirtileri:

Beyin tümörü olan hastalar baş ağrısı, kusma, bulantı, görme bozukluğu, şuur bozulması, havale geçirme, kol ve bacaklarda güçsüzlük, sonluluk, iştahsızlık, işitmede azalma, düşünme- konuşma ve söz bulmada zahmet ve/veya yavaşlama, kişilik ve davranış değişiklikleri, istikrar kaybı, baş dönmesi, sersemlik, unutkanlık, anlamada yetersizlik, yazamama üzere yakınmalardan biri ya da bir kaçı ile başvurabilirler. Baş ağrısı (genellikle sabahları daha şiddetlidir) ve nöbet ise en sık görülen bulgulardır. Beyin tümörü hiçbir bulgu vermeden, günümüzde beyin MR’ı çekilmesi gereken öbür durumlarda büsbütün tesadüf yapıtı de tespit edilebilir, bu tip tümörler genelde güzel huyludur.

Beyin Tümörü Teşhis Prosedürleri:

Klinik değerlendirmede, bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MR) tetkikleri ile, beyin tümörü olgusunun ekseriyetle düzgün yahut makus huylu olup olmadığı köken aldığı bölgeye ve genel yapısına bakılarak kestirim edilebilir. Tümör hudutlarının ve özelliklerinin daha güzel tanımlanması hedefiyle bu tetkikler kontrast unsur verilerek de tekrarlanabilir. Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) ile beyinde belirlenen bir bölgeye ilişkin biyokimyasal değişikliklerin saptanması, Difüzyon Tensor Görüntüleme ile beyefendisinin beyaz cevher yollarındaki su akımının ölçülmesi, İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMR) ile beyefendisinin özel fonksiyon gören alanlarının saptanması ve Anjiogram incelemesi ile beyin atar ve toplardamarlarının gösterilmesi gerekebilir. Teşhiste yardımcı olabilen birtakım tetkikler ortasında direkt baş grafileri, EEG, tüm beden kemik sintigrafisi, PET-BT, hormon incelemeleri de sayılabilir. Kesin teşhis ise, tümör biyopsisi ile elde edilen örneğin yahut cerrahi ile çıkarılan tümör dokusunda üç-sekiz gün sürebilen patolojik inceleme sonrası konur.

Beyin Tümörü Tedavi Metotları:

Ekseriyetle cerrahi olarak tümörün çıkarılması, beyin tümörü olgularının neredeyse tamamı için birinci seçenek olarak düşünülmelidir. Boyutları küçük, beynin derin yerleşiminde olan meningiom şayet hasta için şikâyet yaratmıyorsa beyin cerrahı tarafından takipte tutulabilir. Tümörlerin az bir kısmında ise komplikasyon oranının yüksek olması nedeniyle kısmi çıkarım ya da radyoterapi ve takip önerilmektedir. Bilhassa yüksek evreli glial tümör tanısı biyopsi ile katılaştıktan sonra; her biri kendi içerisinde tedaviye farklı cevap veren bu tümörlere farklı biçimlerde yaklaşılmaktadır. Kimi tümörlerin kemoterapi ve ışın tedavisine çok uzun bir müddet üremeyerek cevap verdikleri görülürken, beyin dokusundan köken almış yüksek evreli birtakım beyin tümörlerinin bu tedavi sistemlerine karşılık vermeme ihtimali de vardır. Bir de beyin dokusunda tümör çıkarıldıktan sonra oluşan boşluğa, yavaş salınımlı kemoterapi casusları yerleştirilebilmektedir. Beyin sapı yerleşimli lezyonların bir kısmı cerrahi olarak çıkarılabilirken, bir kısmında ise radyo-cerrahi (Gamma knife, Cyber knife, Linac) uygulanabilir. Kısaca tümörün huyu ve yerleşim yeri, hastanın yaşı, genel durumu ve ek sistemik sorunların varlığı, cerrahiye karar vermeyi ve cerrahi olarak tümör çıkarımının sonlarını belirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir