Boyun fıtığı ve tedavisi

Tarif: Boyun omurgaları ortasında amörtisör misyonu yapan disk dokusunun yırtılması yahut dejenerasyonu sonrası ortaya çıkan bir tablodur.

Hastalığın Genel Özellikleri ve Görülme Sıklığı;

Boyun bel fıtığından sonra görülen ikinci fıtık bölgesidir
50 yaş gurubu populasyonun % 20-25′ inde servikal spondiloz görülürken bu oran 65 yaş üzerindekiler de % 75-80 çıkmaktadır
En sık C 5-6, C 6-7 seviyelerinde boyun fıtığı görülür
Tüm boyun fıtıkların % 75 3- 4 hafta içerisinde resen yahut tıbbı tedaviyle düzgünleşir.

Boyun Fıtığı Nedenleri;

1: Travma (özellikle araç kazalarında otomobile arttan vurulması),
2: Dejenerasyon (fizyolojik yaşlanma),
3: Biokimyasal değişiklikler,
3: Boyun omurgaları kireçlenmeleri,
4: Genetik.

Boyun Fıtığı Risk faktörleri;

1: Boyun yanlış hareketleri ve yanlış konumlar,
2: Boyun kaslarının zayıflığı,
3::Bazı meslekler ( uzun mühlet bilgisayar, daktilo kullananma),
5: Emosyonel gerginlik.

Boyun Fıtığı Şikayetleri ve Bulguları:

Boyun ağrısı en bariz boyun fıtığı şikayetidir bu ağrı bel ağrısından farklı olarak daha hafif olur.Genellikle öksürme, hapşırma ve ıkınma üzere baş içi basıncını artıran hareketlerle daha besbellidir. Ağrı özelliklle geceleri artar. Bu ağrıyı boyun hareketlerinde kısıtlılık ve boyun kaslarında kasılma takip eder. Ağrı ve kasılma iç, içe girmiş bir fasit daire biçiminde olup ağrı kasılmayı kasılma ise ağrıyı ortaya çıkarmaktadır. Boyun fıtığı tedavisindeki gaye bu kısır döngüyü çözme olmalıdır. Boyun fıtığı omurlikten çıkan sonu yanlardan sıkıştırmaya başlayınca ilgili tarafta kolda uyuşmalar, kuvet kayıpları, refleks kaybı ve kas erimeleri ağrı şikayetini takip eder. Lakin birtakım boyun fıtıkları varki bunlarda ise omurilik hududu ortadan bası altında kalması sonrası, her iki kolda omuzlarda ağrı boyun hareketlerinde kısıtlama ve her iki kolda uyuşmalar, kuvetsizlikler, kas erimeleri, refleks değişikleri görülür. Bazen boyun fıtığına bağlı bası ilerlerse myelopati denilen tablo olaya eklenir bu durumda tipik uyuşmaların yanında hastanın bacakaları da olaya katılır böylelikle yürüme bile bozulur. Çok nadiren sifinkter reflekslerde bozulmalar görülür.

Boyun Fıtığı Teşhis;

Uygun bir anemnez ve ayrıntılı bir nörolojik muayene boyun fıtığı kuşkusu olan hastanın değerlendirilmesinde epey kıymetlidir. Yeterli bir muayene teşhisin genel ekseriyetidir. Burada hem boyun fıtığı teşhisinde hemde ayırıcı teşhis te göz önünde bulundurulucak kimi hastalıkları ekarte edbilmek için aşağıdaki teşhis usullerine başvurulmalıdır.

1: Direk boyun grafilerileri gerektiğinde oblik ve fleksion ekstansion manzaralar,
2: Servikal Bilgisayarlı Tomografi ( Bilhassa kemik kanal darlıkaları, kaymaları, kireçlenmeleri),
3: Boyun Magnetig Rezonans Görüntüleme ( Günümüzde en hassas görüntüleme tekniğidir),
4: Elektromyelografi (Özellikle kas hastalıkaları ve Nöropatik hastalıklar),
5: Rutin kan testleri ( Tam kan, romatoljik testler),
6: Kemik dansimetre.

Boyun Fıtığı Ayırıcı Teşhis

1: Periferik hudut tuzak nöropatileri,
2: İnfeksion hastalıkaları ( Burusella, omurga tuberkulozu,diskitis),
3:Omurilik tümörleri, pankoast tümörü,
4: Brakial pleksus zedelenmeleri,
5: Hidrosirongomyeli,
6: Multipl skleroz, kas hastalığı,
7: Nöropatik durumlar.

Boyun Fıtığı Tedavi
1: Tıbbı tedavi;

İlaç tedavisi (ağrı kesiciler, kas gevşeticiler)
Fizik tedavi
Eğitim
2: Cerrahi tedavi indikasyonları;
Tıbbı tedaviye yanıtsız şiddetli kol ağrısı yanında motor kuvetsizlik olanlar,
Omurilik basısına bağlı myelopatisi olanlar,
Yalnızca ağrı şikayeti relatif bir indikasyondur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir