Hangi baş ağrıları daha tehlikelidir?

Ağrı bedende rastgele bir organın hasar oluşturma potansiyeliyle ihtarlara algılama yanıtı olup, güzele gitmeyen bir his yahut bedenin alarm sistemidir. Baş ağrısı tüm dünyada doktorlara başvuran hastalar ortasından en sık görülen şikayettir. Baş ağrıları iki küme altında incelenmektedir;

1: Birincil baş ağrıları ( Migren, Tansiyon ve Küme baş ağrıları v.b)

2: İkincil baş ağrıları Beyin dokusu yapılarından yahut bedenin öteki bir organlarındaki hastalıkların beyefendisine yayılması sonrası ortaya çıkan ağrılardır. Bu grub baş ağrıları daha tehlikeli olup değerli baş ağrısı nedenleridir. İkincil baş ağrıları; öncelikle erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde mevt yahut önemli kalıcı sakatlıklara neden olmaktadır. Bu durum hem hasta yakınlarına hemde ülke iktisadına olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

İkincil baş ağrıları ;

1:Beyin damar hastalıkları; Beyin kanamalarının en güzel bilinen ve en ölümcül olanı damar balonlaşmaları (anevrizma) ve beyin damar yumaklarıdır (arteriö-venöz malformasyon). Beyin damar balonloşmaları: genelikle doğuştan yahut sonradan oluşurlar. Çocukluk yaş kümesi beyin kanamalarının en sık, erişkin yaşındaki beyin kanamalarının ise ikinci sık nedenidir. Bu damar hastalıkları bilhassa 40 yaşından sonra vakit zaman baş ağrısı şikayetiyle alarm vermeye başlar. Lakin hastalar ya tabibe gitme gereksinimi duymazlar ya da gittiği tabip tarafından daha sık görülen ve daha âlâ bilinen (sinüzit, gerilim, migren, tansiyon, soğuk algınlığı) üzere baş ağrısı nedenleriyle karışabilir. Beyin damar balonlaşmasına bağlı baş ağrısı; çoklukla enseden başlayıp sonra başın ön kesitine gerçek yayılır. Bu hastalıklardaki baş ağrısı, beyin kanamasına neden olmadan erken teşhis ve tedavi edilirse hastalar önemli nörolojik sakatlıklar yahut vefat riskinden korunabilir. Beyin kanamaları tıbbın en korkulan ve sakatlık bırakan hastalıkların başında gelir. Beyin kanamasından korunmak için bunun nedenlerinden (balonlaşma, hipertansion, beyin damar yumaklarının) erken tanınması, tedbirinin alınmasına bağlıdır.Toplumda beyin damar balonlaşması nedeniyle beyin kanaması geçirip yahut geçirmeden baş ağrısı şikayeti ile başarılı beyin ameliyatı geçirmiş ve eski işine dönen pek çok sağlıklı birey vardır.

2:Beyin tümörlerine bağlı görülen baş ağrılarıda âlâ bilinmesi gereken ağrı tipidir. Bu hastalıklardaki baş ağrısı başlangıçta kişiyi sabahları uykudan uyandıracak stilde olup daha sonra günün ileri saatlerinde daima hale gelen niteliktedir. Beyin tümörlerine bağlı baş ağrılarını bulantı, kusma ve çift görme şikayetleri izler. İnatçı baş ağrısı şikayetini bulantı, kusma bilhassa çift görme şikayetleri takip ederse bu durum aksi ispat edilinceye kadar beyin tümörü lehine yorumlanmalıdır. Beyin tümörlerindeki baş ağrıları yaygın ve devamlı olup, bilhassa öksürme, ıkınma, hapşırma esnasınada artarken, kusma ile süreksiz bir rahatlama olur. Buradaki baş ağrısı sonraları devamlı ve inatçı haline gelirki hastayı ekseriyetle tabibe götürür. Beyin tümörüne bağlı baş ağrılarının erken, gerçek teşhisi ve tedavisi epey kıymetli olup, hastaları mevt ve sakatlıklardan kurtarır.

3: Yüksek tansion ve yaralanmalara bağlı beyin kanamaları sonrası ortaya çıkan baş ağrıları kıymetli ve tehlikelidir. Yüksek tansion toplumun en sık hastalıklarından biri olup beyin kanaması yapmadan hafif ensede odaklı baş ağrılarıdı. Yüksek tansion uygun başarılı tedavi edilemezse küçük yahut büyük beyin kanamalarına neden olabilir ki bu durum hastaları mevt ve ağır sakatlıklarına neden olabilir.Özellikle ileri yaşlarda düşme ve yaralanmalara bağlı beyin zarları (subdural) ortasında olan kanamalarıda hafif baş ağrılarına neden olur. Bu grub hastalarda baş ağrısı şikayeti ile hastenelere baş vururlar. Hastalar şayet vaktinde hakikat ve erken teşhisi konulup başarılı ameliyat edilirlerse baş ağrısı ve başka nörolojik şikayetlerden kurtulurlar. Bu çeşit beyin kanamalarıda vaktinde müdahale edilmezse mevt ve kalıcı sakatlıklar kaçınılmazdır.

4:Sinüzitelere bağlı baş ağrıları yeterli bilinen ve doktorun öncü teşhisleri ortasındadır. Sinüzitlere bağlı baş ağrısı başın ön kısmında daha selim bir ağrı biçimidir. Bu ağrılar günün ilerlemiş saatlerinde ortaya çıkar, bilhassa nazal akıntı ve öbür şikayetlerle birlikte görülür. Antibiyotiklerin ağır kullanıldığı ülkelerde sinüzit tedavileri hem kolay hemde çok zordur. Şayet sinüzitler uygun ve spesifik tedavileri yapılamaz sa menenjit, beyin absesi üzere çok daha önemli ağır beyin hastalıklarına dönüşebilir. Menenjit yahut beyin absesinin tedavileri daha zordur. Başlangıçta baş ağrısı ile doktora giden hasta mevt ve nörolojik sakatlıklara neden olan ağır beyin hastalıklarına dönüşebilir.

5: Trigeminal ve oksipital nevralji ağrıları; kranial hudutların hastalıklarına bağlı zonklayıcı ve nöbetlerle ortaya çıkan çok şiddetli bıçak saplanır üzere çok şiddetli ağrılardır. Bu ağrı daha çok tek taraflı ve nadiren iki taraflı olup bir ileri yaş hastalığıdır. Şayet genç yaşlarda trigeminal nevralji görülürse daha çok multipl sklereoz ile birliktedir. Bayanlarda daha sık görülüp ve sol taraf yüz daha fazla etkilenir. Buradaki yüz ağrılarını karekteristik özelliği hastalar yemek yerken, soğuk- sıcak su içerken, konuşurken, dişini fırçalarken ortaya çıkar adeta elektrik çarpması şeklinde olan çok şiddetli tek taraflı nöbetlerle gelen ağrılardır. Başlangıçta seyrek ağrı atakları biçiminde gün içeresinde görülürken ve geceleri uykuda pek ortaya çıkmaz. Hastalık kronikleştikce nöbet sayı ve sıklığı artar. Trigeminal nevralji ağrılarında başlangıçta ilaç tedavisi uygulanır. Değişik anti-epileptik ilaçlar nevralji ağrısını tedavi eder.Ancak vakitle bu ilaçlar ağrıyı denetim etemede başarısız kalırken bazende ilaçlara bağlı yan tesirler ortaya çıkar. Dirençli yüz ağrıları yahut ilaca intolerans gelişen nevralji ağrılarında kapalı ve açık değişik beyin ameliyatları uygulanmaktadır. Bu ameliyat teknikleri sayesinde hastalar dayanılmaz yüz ağrılarından kurtulmaktadır.

Baş ağrısı için nelere dikkat edilmeli?

1: Önceliklle kişinin hayatında daha evvelce hiç yaşamadığı çok şiddetli baş ağrısı ortaya çıkarsa, ağrı enseden başlayıp başın ön kısmına hakikat yayılıyorsa vakit geçirmeden nörolojik bilimler doktoruna başvurulmalıdır.

2: Baş ağrısı bilhassa bulantı, kusma ve çift görme üzere şikayetlerle birlikte oluyorsa nörolojik bilimler tabibine başvurulmalıdır.

3: İleri yaşlarda düşme yahut yaralanma sonrası hafif baş travması sonrası baş ağrısı olanlar vakit zaman şuur bulanıklığı gösterenler nörolojik bilimler doktoruna başvurmalıdır.

4: Kendisinde sinüzit olduğunu bilen bir birey baş ağrılarının tipi ve yayılımı değiştiğinde nörolojik bilimler tabibine başvurmalıdır.

5: Yüksek tansionu olduğu bilinen kişi verilen tansion düşürücü ilaçları nizamlı kullanmalı ve kan basıncı normalleştirilmelidir.

Sonuç:

Baş ağrısı toplumda en sık tabibe müracaat şikayeti olup, asla hafife alınmamalıdır. Baş ağrısı bedenin dışa yansıyan bir refleks karşılık olup, yanlışsız okunması ve uygun yaklaşımla tedavisi yapılmalıdır. Baş ağrısından korkmadan geç kalmaktan korkulmalıdır. Baş ağrısı şikaye
ti dikkatli bir nörolojik muayene yapılmadan bilhassa ağrının oluş sebebini araştırmadan yapılan tıbbı yaklaşımlar çok önemli sakatlıklara ve ölümlere neden olan bir şikayettir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir