Kavernom (kavernöz anjiom)

Tarif: Bir beyin vasküler malformasyon tipi olup çoklukla düşük debili bir beyin damar anomalisidir.

Hudut sisteminin rastgele bir yerinde (orta fossa, diensefalon, pons, ventriküler içi, retina, optik hudut ve kiazma, saçlı deri, kafatası, periferik sonlar ve omurilikte) görülürler. Kavernomlar beyin arteriovenöz malformasyondan sonra ikinci sıklıkla görülen doğuştan güzel huylu lezyonlardır. Omurilik kavernomları beyefendisine nazaran epeyce azdır.
Birtakım beyin kavernomlarından birden fazla yerleşimli olanlar genetik geçişlidir. Beyin kavernomların öbür vasküler malformasyonlardan farkı, lezyon içerisinde beyin dokusu bulundurmazlar. Kavernomların çok düşük akımlı besleyici arterleri yanında boşaltıcı venleri vardır. Bayanlarda erkelere göre daha sık görülür. Bayan erkek oranı 10/1’dir. Kavernomlar çok küçük milimetrik çaplardan daha büyük çaplara ulaşabilir. Örneğin 1,5 cm – 3 cm hacme ulaşanlar vardır. Kavernom içerisindeki kan akımının düşük olması nedeniyle kalsifikasyon yahut ossifikasyon, trombozis sık görülür.

Kavernomların klinik şikayet ve bulguları;
En sık şikayeti başağrısı olup, bu ağrılar çoğunlukla kronik tansiyon başağrısı, migren ağrısı biçiminde yorumlanırlar. Yıllar içerisinde tansiyon yahut migren ağrısı teşhisi ile takip ve tedavi gören başağrısı tipidir.
En kıymetli bulgusu kuşkulu beyin kanamasıdır. Bu kanamalar birden fazla defa hasta tarafından bilinmeyen küçük ve sessiz beyin kanamasıdır.
Kavernom kanamalarında subaraknoid yahut büyük parenkimal kanamalar azdır. Beyin sapı kavernomları beyin kavernomlarına nazaran daha sık kanama eğilimi gösterirler. En kıymetli şikâyeti epilepsi (sara) olup), bu nöbetler ( motor,duyusal), (temporal lob; kism kompleks), (frontal lob; jeneralize konvulzyon) formunda olabilir.
Kavernomlardaki epilepsi oluşumunda hipotezlerden biri kavernomların küçük ve sessiz kanamaları sonrası lezyonun etrafinda biriken methemoglobinin yapmış olduğu beyin irritasyondur. Kavernom ameliyatında yalnızca kavernom rezeksiyonu yapılanlarların yanında etrafındaki sarımtrak alanında rezeksiyonu yapılanlarda epilepsinin güzelleşmesinde kıymetli istatistiksel farklar vardır. Kavernomlar birçok hayat uzunluğu şikâyetsiz sessiz kalabilirler. Rastgele bir neden münasebetiyle yahut check up için beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) yahut MagneticRezonans Görüntüleme (MRG) test teknikleri çekimi esnasında tesadüfen görülürler.

Kavernomların teşhisi;
Kavernomların günümüzde teşhisi hayli kolay ve çabuk konulur. Burada kullanılan teşhis formülleri;

1: Kraniografi: Kalsifikasyon bilinen özelliğidir.
2: Bilgisayarlı Tomografi (BT): Epeyce hassas ve emniyetli bir inceleme olup; uygun, hudutlu, düzgün, konturlu ve çok az kontrast tutulumlu gösteren lezyonlardır.
3: Magnetic Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin BT’den daha hassas olup bilhassa T2 sekanslarında yüzük tutulumu formunda karekteristik kanama alanları görülür. Bu inceleme kavernom teşhisinde kâfi olup, beyin anjiografisine gerek yoktur. Ayrıyeten Beyin damarları anjiografisinde kavernom için özellikli ek bir bulgu da yoktur. Böylelikle bu invazif incelemeye gerek yoktur.

Kavernom ayırıcı teşhisi;
1)Düşük evreli beyin tümörleri
2)Kalsifiye astrositom
3)Oligodendrogliom
4)Tromboze areteriovenoz malformasyon
5)Sfenoid kanad menengiom sayılabilir.

Kavernom tedavisi

1) Şikayetsiz tesadüfen görülen kavenomlar sadece klinik takip edilir.
2) Şikayet veren kavernomlarına cerrahi tedavi önerilir; Cerrahinin emeli;
a: Lezyonun doku teşhisini koymak için,
b: beyin kanaması riskini ortadan kaldırmak için,
c: En kıymetlisi ise epilepsiyi düzgünleştirmek içindir.
3: Beyin sapı kavernomların kimi yerleşimlilerine ise sterataksik radyoterapi uygulanırken kimilerine cerrahi uygulanmakatadır.

Bir âlâ huylu vasküler lezyon olan kavernom cerrahisi, başka arterio venoz malformasyonlara nazaran muhakkak yerleşimli olanlar kolay ve risksiz bir cerrahi süreçtir. Kavernom cerrahisinde mortalite ve morbidite epey düşük olup, cerrahi muvaffakiyet epey yeterlidir.

Kavernom prognozu ve sonuç

Şikayet veren gerek beyin gerekse omurulik kavernomların ameliyat sonrası prognozları epey uygundur. Sonuç olarak;

1) Beyin kavernomlarında cerrahiyler hastalar; tekrarlı beyin kanaması önlenmekte, böylelikle hastalar hem kanamanın yapacağı zedelenmeden, hem de dirençli epilepsiden korunmaktadır.
2) Bilhassa omurilik yerleşimli kavernomlarda ameliyat sonrası tekrarlı omurilik kanamaları önlenmekte, böylelikle hasta için daha konforlu ve kaliteli ömür sağlanmaktadır.
3) Günümüzdeki beyin cerrahisi ameliyathanesindeki teknolojik gelişmeleri kullananan deneyimli cerrahların yapacağı kavernom cerrahi tedavisi, emniyetli, muteber ve minimal invazif bir süreçtir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir