Omurilik kanal daralması, bel kanal darlığı

Omurilik ve omurilikten çıkan sonların omur kemikleri içinde seyrettiği kanala spinal kanal denir. Omurgada boyun, göğüs, bel ve sakral bölge olmak üzere 4 farklı omur kümesi vardır. Omurilik kanal daralması daha çok bel ve boyun bölgesinde görülür. Bel bölgesinde 5 adet omur vardır. Bu bölge vücut tartısının en çok ağırlaştığı omurga bölgesidir. Travma, bedeni berbat kullanma, genetik faktörler üzere birçok etken sonucunda spinal kanalı oluşturan yumuşak doku ve kemik yapıların kalınlaşması ve kabalaşması ile bu kanal daralması meydana gelebilir. Burada yer alan anatomik oluşumlar; omurlar ortasında bulunan disk (bel fıtığı bu yapıdan oluşur), omurların birbirleriyle eklem yaptığı faset eklemleri, omurların gövdesinin gerisinden geçen kuvvetli bağ dokusu ve omurilik kesesi gerisinde yer alan sarı bağdır. Tüm bu yapıların dejeneratif yani yaşa bağlı değişimleri sürecinde hasta bir müddet sonra dar kanal sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Disk iç katmanını oluşturan kısmın su oranı çocukluk ve genç yaş kümesinde fazladır. Yaşlanma ile birlikte su oranı azalır, disk yüksekliği azalmaya başlar, dış katmanda küçük yırtılmalar gelişir. Diskin yük taşıma ve hareket yeteneği azalır. Diskin dış kısmında bulunan hudut liflerinin uyarılması ile bel ağrısı açığa çıkar. Bu hastalarda bel ağrısı, bacak ağrısından daha fazladır.

Omurilik kanal darlığı bu kanalının çepeçevre daralarak, yukardan aşağı içinden geçen omuriliği çeşitli düzeylerde sıkıştırması ve beraberinde de hudut köklerine yaptığı basıdır. Hastalık ilerlediğinde hastaların ömür kalitesi bozulur, günlük aktiviteleri besbelli derecede kısıtlanır. Bu hastalarda bilhassa ayakta fazla kalmakla ve yürümekle ortaya çıkan baldırda ağrı, uyuşukluk, kramp ve kasılma olur. Oturduklarında ve öne gerçek eğildiklerinde ağrı yakınmaları hafifler yahut geçer. Ayakta durmak yahut yürümekle çıkan bu klinik tabloya “nörojenik klaudikasyon” denir. Vakitle bu bulguların ortaya çıktığı aralık azalır ve çok ileri periyotlarda hastalar konut içindeki yürüme devirlerinde dahi bacak krampı ve bacak kasılması meseleleriyle karşı karşıya kalırlar. Bel ve omurilik kanal daralması olan hastalar, sırtüstü yatmakta da zahmet çekebilirler. İleri devirlerde bu hastalarda, öne eğilerek yürüme eğilimi ortaya çıkar.

Bu şekil şikayetlerle gelen hastalar çok düzgün araştırılmalıdır. Zira spinal tümör üzere birtakım hastalıkların belirti ve bulguları dar spinal kanal tablosunu taklit edebilir. Bir şahısta “dar kanal” varsa buna ek olacak küçücük bir fıtığın bile büyük ıstırap verebileceği, kliniğinin çok gürültülü seyredebileceği unutulmamalıdır. Hastalarda bu klinik tablo ortaya çıktığında çoğunlukla omurilik kanal çapı aşikâr bir derecenin üzerinde daralmış, omurilik ve ondan çıkan hudut kökleri sıkışmış durumdadır. Direkt grafiler, bel omurlarının 3 boyutlu rekonstrüksiyonlu bilgisayarlı tomografisi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) vazgeçilmez teşhis araçlarıdır. Bu tetkiklerde görülen omurilik kanal çapının muhakkak bir seviyenin altına düşmüş olması, hastalığın hayli ilerlediğinin bir işareti olarak kabul edilebilir. EMG de bazen yardımcı teşhis aracı olarak kullanılır.

İlerlememiş olgularda hastalara cerrahi olmayan sistemler yani yatak istirahati, ilaç tedavisi, fizik tedavi, spinal enjeksiyon uygulanabilir. Lakin nörojenik klaudikasyon dediğimiz hastada vakitle yürüyüş uzaklığının azalması ve beraberinde bacak krampı ve bacak kasılması, hatta kuvvet kaybı olması durumunda; idrar ve büyük abdest sorunu olması ve hastanın hayat kalitesinin düştüğü durumlarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahide gaye omurilik kesesi ve içindeki hudutlara olan basının kaldırılmasıdır. Tecrübeli ellerde mikrocerrahi teknik ile yapılan “internal dekompresyon” ameliyatlarında, omurganın dinamiğini daha fazla bozmamak için yalnızca bir taraftan yaklaşımla kanal içeriden genişletilerek yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Beraberinde bel fıtığı varsa tıpkı seansta fıtık da boşaltılmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir