Skolyoz nedir?

Skolyozbir hastalık olmayıp, sağlıklı bir omurga yapısında oluşan biçimsel bir hal bozukluğu, bir deformitedir. Olağan bir omurga geriden bakınca düz iken yandan bakınca kıvrımlıdır. Bu kıvrımlar sırt bölgesinde hafif bir kamburluk (kifoz) ve bel bölgesinde bir çukurluk (lordoz) halinde iken skolyoz varsa omurganın göğüs (torasik) yahut bel (lomber) bölgelerinde, yana yanlışsız ve rotasyonel üç boyutlu eğriliği görülebilir. Bu eğilmeler omurganın yalnızca bir bölgesinde olabileceği üzere birden çok bölgesinde ve farklı istikametlerde de olabilir. Skolyozun ilerlemesini belirleyen en kıymetli faktör çocuğun fizikî gelişim suratıdır. Tek başına olabileceği üzere, kifoz (arkadan öne yanlışsız olağandışı bir eğrilik) ile bir arada de görülebilir (Kifoskolyoz).

Hastalık kız çocuklarında çok daha sık görülür. Bilhassa 30 dereceyi geçen skolyoz adolesan kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Ülkemizde 12-14 yaş ortası çocuklarda yapılan taramalarda omurga eğriliklerinin % 2 oranında görüldüğü saptanmıştır.

Küçük yaş skolyoz tedavi edilmezse gelecekte akciğer ve teneffüs sorunları, kalp sorunları, yeti kayıpları, nadiren çok ileri deformitelerde omurilik basısı ve felç ve ekseriyetle önemli kozmetik ve ruhsal meselelere neden olabilir.

Skolyoz tedavisi kelam konusu olduğunda gaye kozmetik olarak düzgün, istikrarlı ve ağrısız bir omurga yapısı sağlamak ve oluşabilecek ek problemleri önlemektir. Erken teşhis, eğriliğin daha küçükken saptanması ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilerlemenin önüne geçilmesini sağlar. Teşhis ve tedavide her hasta kişisel olarak değerlendirilmelidir. Genel olarak skolyoz küçük yaşta ortaya çıkarsa, iskelet olgunlaşmasının derecesi, çift eğrilik, eğrilik açısı fazlalığı, hastalığın ilerleyebileceği konusunda uyarıcı olabilir. Bu hastalar hususun uzmanı bir doktor tarafından daha yakın izlenirler. 20 derecenin altında ve iskelet gelişimi tamamlanmaya yakın hastalarda yalnızca müşahede ve makul aralıklarla denetim kafidir. Müşahede hasta iskelet sistemi gelişimini tamamlayıncaya kadar sürer.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir