Trigeminal nevralji ve tedavisi

Hastalığın Tarifi: Yüzün tek tarafında olmak üzere, çok kısa müddetli şimşek biçimindeki ağrıdır. Yüz ağrısı bazen yemek yemek, soğuk yahut sıcak su içmek, diş fırçalamakla ortaya çıkarken, bazen de konuşmakla bile ortaya çıkar.

Trigeminal Nevralji (TN) Nedenleri;

1: Primer ( atar damar, toplar damar basısı)
2: Sekonder (Beyin urları, beyin damar yumakları ve balonları, baş travması, multipl skleroz, v.s)

Hastalığın genel özellikleri ve görülme sıklığı;

Bir ileri yaş hastalığı olup çoklukla orta ve ileri yaşlarda görülmekle birlikte, en sık 50–60 yaşlarında görülür.
Gençlerde görülürse ekseriyetle multipl skleroz sorumludur.
Bayanlarda erkelere göre daha fazla görülmektedir.
Yüzün sol tarafı sağ tarafına göre daha fazla etkilenir.
Tüm TN’lerin %3–6’ sı iki taraflıdır.
Görülme sıklığı: Yılda 100 000/4.7’dir.

TN Hastalığının şikayetleri ve bulguları;

Ekseriyetle tek taraflı olmak üzere nadiren iki taraflı aralıklarla gelen çok şiddetli yüz ağrısı olup bu ağrı yemek yemek, sıcak yahut soğuk su içmekle, konuşmakla, diş fırçalamak esnasında ve uykuda (nadiren) ortaya çıkar. Nörolojik muayene çoklukla olağan olup, sekonder TN’lerde primer hastalığa ilişkin beyincik ve kranial hudut tutulumuna ilişkin bulgular ve şikayetler görülebilir.

TN Hastalığının Tanısı;

Günümüzde bu hastalığın teşhisi hayli kolay olup âlâ bir öykü ve nörolojik muayene ile konulabilir.
Bu hastalığın teşhisinde kullandığımız nörogörüntüleme takniklerinden Magnetik Rezonans (MR) hayli yararlı bilgiler vermesi yanında yüz ağrısının nedenlerini gösterebilmektedir.

TN Hastalığının Ayırıcı Tanısı;

1: Diş Hastalıkları: En sık ayırıcı teşhiste rastalanan olup, hastalarda ekseriyetle bir yahut birden fazla diş çekimi kıssası vardır.
2: Sinüzit: Hava sinüsleri iltihabı
3: Baş ve boyun kanserleri
4: Baş travması
5: Çene eklemi ağrıları
6: Atipik fasial nevralji üzere rahatsızlıklar sayılır.

TN Tedavisi;

1: Tıbbı tedavi: Anti epileptikler(karbomezapin, difenil hidantoin)
2: Cerrahi tedavi

A: Destriktif işlemlemler

1: Radyofrekans termokoagulasyon
2: Radyosurgery (gamaknife)
3: Trigeminal yollara enjeksiyonlar (gliserol, alkol)
4: Periferik nörektemi

B: Nondestriktif süreçler

1: Perkütan gasser ganglionun balon kompersyon
2: Mikkrovasküler dekompresyon (MVD)

Trigeminal nevralji tedavisinde günümüzde en fazla kabul gören tedavi metodu uygun hastalarda MVD cerrahi tekniğidir. Bu cerrahi tekniğin uygulandığı hastalarda arter hudut basısı ortadan kaldırılırsa başarlı sonuç % 90 üzerindedir. Lakin hasta genel sistemik durumu nedeniyle anestezi almada yetersiz olanlara, destriktif süreçler muvaffakiyetle uygulanmaktadır.

TN Sonuç;

Evre 1: Ağrının büsbütün geçmesi
Evre 2: Ağrının tekrarlaması
Evre 3: Ağrının hiç geçmemesi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir