Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması

Beyin içindeki atar damarlardan birinin yırtılması nedeniyle beyin içine kanama olması beyin kanaması olarak isimlendirilir. Beyin kanaması olduğu vakit kafatası esnek olmayan bir yapı olduğu için beyin, içine dolan sıvının oluşturduğu basınç altında kalarak ezilir ve buna bağlı olarak farklı bulgular ortaya çıkar.

Beynin içine olan kanama intraserebral kanama olarak isimlendirilir. Bu tip kanamalar beynin içindeki küçük atardamarlardan biri yırtıldığı vakit beyin içine kanama halindedir. Bu kanamalarda kanamanın görüldüğü bölgedeki beyin dokusu üzerine bası yaparak beynin o bölgesinin denetim ettiği vücut bölgesinde fonksiyon bozuklukları oluştururlar. Beyin içine olan kanamaların en sık rastlanan nedeni denetim edilemeyen yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonun küçük damarlar üzerindeki yıllarca var olan ve denetim edilemeyen tesiriyle damarlar zayıflarken yırtılmaya da yatkın hale gelirler. Bu tıp beyin kanamalarından korunmanın en tesirli yolu kan basıncını olağan hudutlar içinde tutarak ani yükselmesini engellemektir.

Beyin kanaması olduğunda bası tesiri olduğu için teşhis konulurken hekimin yapacağı nörolojik muayenenin sonucunda bası yapan bir durumun olduğu anlaşılmaktadır. Muayene bulgularında ense sertliği, vücudun farklı bölgelerinde nörolojik bozuklukların bulunması ve göz tabanı muayenesinde kanamanın görülmesi yahut staz olması beyin kanaması tanısı koymaya büyük oranda yardımcı olur. Yapılan beyin BT yahut beyin MRG’de intraserebral ismini verdiğimiz beyin içine olan kanama görülürse teşhis tam desteklenmiş olur ve acil tedavisi planlanır. Kanama nedeni olarak yüksek tansiyon değil de diğer etkenler düşünülüyorsa ayırıcı teşhiste beyin damarlarının anjiyografisi ile de anevrizmalar yahut öbür damar bozuklukları gösterilebilir ve kanamanın yeri tam olarak saptanır.

Beyin kanamasının tedavisinin hedefi; öncelikle hayatı kurtarmak akabinde da en âlâ ömür kalitesiyle yaşatmak ismine nörolojik hasar bulgularını düzeltmek, kanamanın sebebini ortadan kaldırmak ve istenmeyen durumların gelişmesini önlemektir. Hasta komada ise öncelikle hastanın uygun konumda yatırılması, hava yolunun açık tutulması, ömür takviyesi sağlanması ve baş içi basıncının azaltılması hedeflenmelidir.

Şayet kişi komada değil de şuuru açıksa kesin yatak istirahati önerilir. Bu kademede baş içi basıncını artıracak her türlü aktiflikten kaçınmak ismine aşağıya yanlışsız eğilmek, gerinmek, birdenbire konum değiştirmek ve misal şeyler yasaklanır. Büyük abdestini yaparken ıkınma yoluyla baş içi basıncının artmasının önlenmesi için de dışkı yumuşatıcıları ya da laksatifler kullanılabilir.

Baş ağrısının giderilmesi için ağrı kesiciler ve anksiyolitikler üzere gerginlik azaltıcı ilaçlar kullanılabilir. Kan basıncı çok yüksekse bunu düşürmek için uygun ilaçlar kullanılmalı ve hasta havale (epilepsi nöbeti, sara) geçiriyorsa bunların önlenmesi için uygun ilaçlar başlanmalıdır. Kan damarlarında spazm olmasını önlemek için de tabip ilaç kullanabilir. Cerrahi tedaviye kanama büyükse ve ağır nörolojik hasar oluşturmuşsa gereksinim duyulur. Bu da ya kraniotomi yoluyla kafatası açılarak beyin içindeki kanamanın durdurulması ve boşaltılması sağlanarak bası ortadan kaldırılmalı varsa anevrizma klipsleme ameliyatı ile anevrizma kapatılmalı, ya da kasık atardamarlarından biri kullanılarak beynin içindeki damara endovasküler teşebbüs ile müdahale edilmelidir.

Beyin kanamalarını önlemenin en tesirli yolu kan basıncını denetim altına almak ve olağan hudutlar içinde tutmaktır. Bunun için verilen ilaçların düzgün kullanılması, gerekiyorsa fazla kiloların verilmesi ve sistemli olarak idman yapılması kıymetlidir. Önemsenmeyen, vakit zaman yükselen tansiyonunuz beyin içi kanamaya yol açarak ölümünüze yahut felç kalmanıza yol açabilir. Biz doktorlar öncelikle hami hekimliğe değer vererek sizlerin hastalıklardan uzak, sağlıklı olmasını sağlamalıyız. Benim için değerli olan ayırıcı teşhisin yeterli yapılması, bedenin bir bütün olarak düşünülüp kıymetlendirilmesi ve hastaların düzgün bilinçlendirilmesidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir