Bel fıtığı nedir? Bel ağrısı şikayeti olan her hasta bel fıtığı mı olmuştur?

Omurgalarımız ve etrafındaki anatomik yapılar ( kaslar, omurga ortası yastıkçıklar, bağlar v.d.)gövdemizi dik tutan, omurilik ve omurilikten çıkan sonları koruyan baş, gövde ve bel hareketlerimizi sağlayan dinamik bir organdır. Omurgalarımız adeta düz bir boru formunda değildir. Boyun, sırt ve bel bölgesinde fizyolojik eğimleri olan, yaklaşık 33-34 adet omurganın ortalarında yastıkçıklar vasıtası ile üst üste dizilimi ile meydana gelmektedir. Omurgalarımız, hayat boyunca daima önemli seviyede gerilime maruz kalmaktadır. Bu gerilim, fizyolojik sonları aştığında omurga ve etraf anatomik yapılarda bozulma meydana gelmektedir ve bunun sonucunda bel fıtığı ve öbür omurga hastalıkları ortaya çıkmaktadır.
Bel fıtığı, bel omurgaları ortasında yer alan yastıkçıkların (intervertebral disk) bozulması ve sonrasında yırtılması ile omurilik ve omurilikten çıkan sonlara bası yapmasıdır. Bel, kalça ağrısı ve bacağa yayılan ağrı en değerli şikayettir.
Bel ağrısı iş ve iş gücü kaybına neden olan değerli bir toplum sıhhati sorundur.Baş ağrısından sonra en sık rastlanan ağrı bel ağrısıdır. Bel ağrısının en sık nedeni bel omurgası, disk yapıları ve etraf bağların bozulması sonucu ortaya çıkan , mekanik bel ağrısıdır. Bunun dışında bel bölgesinde gelişen enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, omurga ve omurilik tümörleride bel ağrısına neden olmaktadır.
Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Günümüzde görüntüleme usullerinin gelişmesi ile elinde bel sinemaları ile bel fıtığı oldum diye doktorları dolaşan hastalar ortaya çıkmıştır. Akut vasıftaki mekanik bel ağrıları çoklukla rastgele bir tedavi uygulanmasada çoğunluğu yaklaşık 1-3 hafta içinde güzelleşirler. Şayet bel ağrısı kronikleşirse o vakit kompleks bir sorun halini almaktadır. Kronik bel ağrısının tedavisinde fizik tedavi rehabilitasyon, psikoterapi ve gerekirse cerrahi ile multidisipliner olarak yaklaşmak gerekir
Bel ağrısı şikayetleri olan hastaların küçük bir oranı bel fıtığı tanısı almaktadır.
Çağdaş ömür ile birlikte görülme sıklığı artan bel fıtığının en kıymetli sebebi sedanter hayat ve postür bozukluğudur. Kent hayatında masabaşı işlerin artması, çok kilo, hareketsiz bir ömür, karın ve bel kaslarının zayıflığı bel fıtığına eğilimi arttırmaktadır. Ayrıyeten, sigara kullanımı, depresyon, esneme, hapşırma, dikkatsiz ve istikrarsız bir halde eşya kaldırmak da risk faktörleri ortasında sayılabilir.
Bel fıtığı hastalarının en kıymetli şikayeti ağrıdır. Bu ağrının karakteri, kalçadan başalayıp bacağa (siyatalji ve femoralji) hakikat yayılmasıdır. Bununla birlikte, bel fıtığının şiddetine nazaran ayak altında, bacağın dış yüzünde, uyluk ön yüzünde, bacak ortasında uyuşma,karıncalaşma, keçeleşme, ayakta ve bacakta kısmi yahut tam güç kaybına bağlı yürürken ayağının takılması yahut ayak bileğinin içe dönmesi, idrar kaçırma ve cinsel işlev bozukluğu üzere şikayetlerde olabilir.
Bel fıtığı tanısı günümüzde çarçabuk konulabilmektedir. Bel bölgesini magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ayrıntılı olarak değerlendirebilmekteyiz. Bel fıtığı tanısı almış, yalnızca bel ağrısı ve bacak ağrısı olan, nörolojik muayenesi olağan olan hastaların birçok ilaç tedavisi, istirahat ve fizik tedavi ile şikayetleri azalır yahut kaybolur. Bel fıtığı hastalarının küçük bir kısmında cerrahi tedavi gerekmektedir. Konservatif tedaviye karşın kalça ve bacak ağrısı devam eden, buna ek olarak nörolojik işlev bozukluğu olan hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir.
Toplumda, “hastalar bel fıtığı ameliyatından yarar görmez ve daha berbat olurlar” halinde yanlış bir algı vardır.
Bel fıtığının cerrahi tedavisi, toplumda bilinenin tersine günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, mikrocerrahi teknikle olağan anatomik yapıların ahengini bozmadan, daha inançlı ve kısa bir müddette yapılmaktadır.
Son kelam olarak bel fıtığı olmaktan korunmanın en kıymetli yolu, karın ve bel kaslarını güçlendirici antrenmanlar yapmak, uzunca mühlet oturmamak, bir noktada ayakta durmamak, belimizi zorlayacak halde istikrarsız ve dikkatsizce eşya kaldırmamak üzere hayat usulümde yapacağımız değişikliklerdir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir