Gergin omurilik sendromu, oluşumu, tanısı ve tedavisi

Gergin omurilik sendromu (GOS) doğuştan ya da sonradan nedenlerle omuriliğin gerilmesi ile ortaya çıkan,ilerleyici nörolojik kayıplar ile karakterize bir hastalık kümesidir.

Omuriliğin gerilmesine bağlı olarak, ilerleyici ortopedik biçim bozuklukları, ayak ve bacaklarda kuvvetsizlik, bel ve/veya bacaklarda ağrı, skolyoz ve idrar-dışkılama kusurunun görülebilidiği bir klinik tablodur.

Gergin Omurilik Sendromunun Oluşumu

Anne karnındaki periyotta , omuriliğin yapışmasına yahut gerilmesine neden olan kalın filum, ayrık omurilik, miyelomeningosel, lipomiyelomeningosel üzere nedenler omuriliğin gerilmesine neden olurlar.

Olağan gebelik haftasında doğan bebeklerin %98’inde omuriliğin son kısmı (konus) L2–L3 aralığına, %1–2 olguda ise L3 vertebra seviyesine kadar uzanmaktadır. Doğum sonrası üçüncü ayda konus çabucak hemen erişkinde olduğu üzere L1–2 aralığı seviyesindedir.

Gergin omurilik teşhisinin konulabilmesi için omuriliğin son kısmının L2–3 seviyesinin altında olduğunun radyolojik olarak gösterilmesi gereklidir. Fakat omurilik olağan sonlanma yerinde sonlansa bile gergin omurilik sendromu görülebilir.

Lipomiyelomeningosel,dermal sinus traktusu, kalın filum,ayrık omurilik malformasyonları, miyelomeningosel yahut lipomiyelomeningosel tamirlerinden sonra oluşan skar dokusu ve yapışıklıklar da gergin omurilik sendromuna neden olabilirler.

Gergin Omurilik Sendromunda Klinik Belirtiler

Gergin omurilik sendromunda omurilik etkilenmektedir. Adale erimesi, reflekslerde azalma ve idrar kaçırma omuriliğin son kısmının etkilendiğinin göstergesidir. Erişkin devirde gerilen omurilik sendromlu hastalarda ağn ve ürolojik bulgular ön plandadır. Çocukluk çağında ise cilt bulguları (kıllanma, kapiller hemanjiomlar, anjiomatoz nevüsler, ve atretik meningoseller vb.), ayak-bacak deformiteleri ve skolyoz görülebilir. Gergin Omurilik Sendromu olgularında belirti ve bulgular doğumdan itibaren bulunabilecegi üzere, ileri yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir.

Gergin Omurilik Sendromu Tanısı

MRG birinci tercih edilecek radyolojik incelemedir. EMG hastalığın teşhisinde, takibinde ve ameliyat esnasında yararlanılmaktadır.

Gergin Omurilik Sendromu Tedavisi

Tedavide erken teşhis ve erken ameliyat temeldir. Ameliyatta omurilik sonlanma yeri olan gergin filum terminale kesilerek omurilik serbestleştirilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir