Karpal tünel sendromu (el bileği seviyesinde sinir sıkışması)

Periferik hudutlar bedende, kol ile bacaklarda kaslar ortasında seyretmektedir. Bu anatomik seyir boyunca da kimi beden bölgelerinde daralan tünellerden geçer. Bu tüneller fibroosseöz (kas-kemik arası) olup çeşitli nedenlerle meydana gelen bu bölgedeki hudut sıkışmalarına tuzak nöropati denilmektedir. Tuzak nöropatiler en sık karşılaşılan hastalıklar kümesinden olup yaş, cins, ırk ve sosyoekonomik seviye farkı tespit edilememiştir. Bu sayının 2/3’ü etkin olarak çalışan beşerler ve yıllık iş gücü kaybı manasında kıymetli bir hastalık kümesini oluştururlar.

Tuzak nöropatilerin yaklaşık %90’ını ise el bileği düzeyinde oluşan ve hudut sıkışması ile seyreden karpal tünel sendromu oluşturmaktadır. Kadın/erkek oranı 2/1 halindedir. Görülme sıklığı 25-30 yaş ve 40-60 yaş kümesinde artmakta olup yaş dağılımının genç kümede mesleğe bağlı olduğu düşünülürken, yaşlı kümede hormonal nedenler ön planda tutulmaktadır.
Karpal Tünel Sendromu, el bileği düzeyinde Karpal ligament denen bağın altından geçen median hududun sıkışması ile ortaya çıkan klinik tablodur. Bayanlarda hormonal nedenlerden ötürü daha yüksek oranda bulunmaktadır. Her iki elde de tıpkı anda görülebilir ve 40-60 yaş kümesinde daha sıklıkla rastlanır. Hastalar elde bilhassa geceleri artan karıncalanma, ağrı, uyuşma, yanma ve elektriklenme şikâyetleri ile gelirler. Masaj ve el sallamakla ağrı azalır. Geç periyotta ortaya çıkan bulgular el kaslarında erime ve güç kaybıdır.
Teşhiste klinik muayene ile EMG denilen hudut mesaj suratı çalışmaları gereklidir. Konservatif tedavi basamaklarından yarar görmeyen hastalar cerrahi olarak tedavi edilir ve cerrahi tedavi genelde lokal anestezi ile uygulanır. Bilek hizasında sonu sıkıştıran karpal ligament denen bağ dokusu endoskopik yâda mikrocerrahi olarak kesilerek açılır ve hudut sıkıştığı tünelden kurtarılır.
Karpal tünel sendromlu olgularda ameliyat sonrası muvaffakiyet erken periyotta çok yüksektir. Hasta birinci günden itibaren elindeki yakınmaların azaldığını hisseder. Güç kaybı ve kas erimelerinde vakit içerisinde düzelme olması beklenir. Lakin çok ağır derecede ve uzun müddet basıya maruz kalan hudut dokusunda ağrı geçse de öbür şikâyetlerde düzelme olmayabilir. Hasta ameliyat sonrası yaklaşık bir aylık periyotta elini olağan olarak kullanmaya başlayabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir