Köşe tümörleri; meningiomlar

Beyincik tümörlerini erişkinler ve çocukluk yaşı olarak iki başka başlıkta incelemek gerekir.

Erişkin beyin tümörlerinin yaklaşık % 70-75 beyinde yerleşirken, çocukluk çağı beyin tümörlerinin ise % 60-70 beyincikte yerleşmektedir. Bir öteki deyişle tüm erişkin beyin tümörlerinin 2/3’si beyinde görülürken çocukluk yaş beyin tümörlerinin 2/3’si ise beyincikte görülmektedir.

Erişkinlerde en sık beyin tümörü glial tümörlerler (astrositomlar) görülürken, buna karşılık en sık beyincik tümörü ise genetik geçişi yeterli bilinen hemanjioblastomlardır.

Çocukluk çağı lösemilerden sonra en sık görülen tümör çeşidi ise beyincik tümörleridir. Çocukluk çağı beyincik tümörleri ortasında en sık görülenleri (medulloblastom, astrositom, epandiom, beyin sapı gliomları dermoid ve epidermoid kistler v.b).

Erişkin beyincik tümörleri içerisinde erişkinlerde ponto-serbellar köşe bölgesinde en sık görülen tümörler (aküstik nörinom, meningiom, araknoid ve epidermoid kistler, plazmasitomlar, glomus jugulare tümörleri, beyincik metastazlar ) görülmektedir.

MENİNGİOMALAR

Ponto-serebellar köşe (PSA) temporal kemiğin petroz kısmı, internal aküstik kanal ile pons ortasındaki bölgeye verilen isimdir. Pontoserebellar köşe tümörleri beyincik tümörleri içerisinde yer almaktadır.

En sık PSK tümörleri içerisinde; % 70-80 aküstik nöroma, % 5- 10 meningioma ve % 5 epidermoid yahut dermoid kistler olup bunlar dışında anevrizma, arterio-venoz malformasyonlar, kanser metastazları, araknoid kistler çok nadiren PSK yerleşirler. Bunlardan öbür çok nadiren beyincik yahut beyin sapı gliomları, hipofiz adenomları, kraniofarengiomlar, baş esası tümörleri, glomus jugulare ve koroid pleksus papilomalarıda köşeye uzanarak görülebilir.

Meningioma âlâ huylu beyin yahut beyincikteki zarlardan kaynaklanan kapsüllü soliter tümörlerdir. Beyincikte görülen menengiomlar; PSA , petroklival bölge , foramen magnum , foramen jugulare ve nadiren ventriküler meningiomlar üzere farklı bölgelerde görülebilir. Meningiomlar 1614 yılında birinci sefer tanım edilmiş lakin birinci kere Kuşig tarafından meningiom tarifi kullanılmıştır. Meningiomlar tüm beyin tümörlerinin %25-30 teşkil ederler, bunlar % 90 beyinde % 10 beyincikte görülür. Görülme sıklığı 4.5/100 000, bayanlarda erekelere göre daha sık görülür. Bir orta yaş hastalığı olup yaş oranı yükseldikçe görülme oranları artmaktadır. Çocuklarda nadiren görülür ki bunlar daha çok habis karekterlidir. Meningiomlar güzel huylu kapsüllü yavaş büyüyen lezyonlardır. WHO sınflamasına nazaran 3 tipi var; Evre 1: tipik meningiom, EvreII: atipik menengiom, Evre III ise malign menengiom (habis) tipidir.

Risk faktörleri

1. Baş travması baş tası kemik kırıkları

2. Yüksek doz radyoterapi

3. Hormonal nedenler bayanlarda sık görülmesi hormon reseptörleri üzerinde durulmuştur

4. Virüsler ( Melnic virüsü)

Nörofibramatozis tip II bir otozomal dominat genetik geçişli olup bunlarda meningiom birlikte görülmesi sıktır

Klinik şikayetleri ve bulguları,

Bu bölge menengiomları tümörün büyümesi için hem beyincik hemde beyin sapı üzere bölgelerine hakikat çok farklı taraflarda büyemeleri nedeniyle teşhis konulduğunda büyük çaplara ulaşırlar. Hem beyincik hemde bu bölgedeki komşu sonların baskısına bağlı şikayet ve bulgular yanında BOS dolanımının engellenmesiyle artan baş içi basınç işaretleri görülür. Baş ağrısı, kulak çınlaması dengesizlik işitme kayıpları öncü şikayetlerdir. Tümör çapı büyüdük çe komşu sonların baskılanması ile yüzde uyuşmalar ve nevralji biçiminde yüz ağrıları sinsice devam eder. Ayrıyeten belli hacme ulaşınca KIBA bulguları (baş ağrısı, kusma, çift görme, diplopi, papil ödemi) klinikte görülmeye başlar. Çoklukla baş ağrısı, kusma ve dengesizlik şikayetleri bu bölge hastalıklarında doktora müracaat şikayetleridir. Daha sonra beyincik baskılanmasına bağlı olarak ataksi, nistagmus, uyum hareketlerinin bozulması ve komşu sonların baskılanmasıyle işitme ve yüz sonu felçleri daha büyük hacımlere ulaşınça tıpkı tarafta kol ve bacakta felçler, yutma sonu felçleri görülür.

Teşhis

Beyincik tümörleri düşünülen hastalarda altın standart teşhis tekniği ilaçlı beyin magnetig rezonans ( MR) tekniği dir. Beyin MR’ ile PSA görülen öteki sık tümörlerden (aküstik nörinom, epidermoid, araknoid kisteleri) olup olmadığı ayırd edilmektedir. Zira meningiomlar daha farklı radyolojik bulguları ve özellikleri vardır. Meningiomlarda Bilgisayarlı Tomografi (BT) testi ile PSA bölgesinde yeterli kontrast tutan düzgün hudutlu ve yuvarlak lezyonlardır, ayrıyeten tail ismi verilen komşu beyincik zarları besbelli olup bu özellik meningiomlar için karekteristik özelliklerdir. Meningiomların kemikteki erozyonlar, hiperostozlar ve kalisifikasyonlar meneningiomların güzel bilinen radyolojik özeliğidir. Tümör etrafında ödem kimi hormon salgılayan tiplerinde sık görülür. Beyin damar anjiografi testi kimi tip (anjioblastik) meningiomlar çok fazla damarsal besleyicileri olduğunu gösterilir. Bu besleyici arterleri ameliyat öncesi güzel bilinmesi cerraha ameliyat esnasında erken kananma denetiminde yardımcı olmaktadır.Ameliyat öncesi periyotta tümör besleyici arterlerin embolizasyonla kapatılması kabül gören bir uygulama değildir. MR spektroskopi meningiom teşhisinde fazlaca yeri yoktur. Ayrıyeten PET- CT de yeniden meningiom taşhisinde yeri yoktur.

Tedavi

PSA köşe meningiomların tedavisi cerrahidir. Öteki tedavi seçeneklerinden radyoterapi ve kemoterapi yalnızca habis tipteki meningiomlarda uygulanmaktadır. Ameliyat öncesi bu tümörün kaynaklandığı yer ve etrafındaki besleyici arterleri ve komşu drenaj venleri ve PSA bölgesindeki olağan artereiel yapı ve vönöz sinüsler hakkında bilgi edinilmelidir. Bu bilgiler ameliyat esnasında tümör kanamsını denetim etmede yardımcı olacaktır.temal maksat tümörü tamamını almak olmalıdır. Hazırlıklar buna nazaran yapılmalıdır. Ameliyat öncesi hazırlıkları düzgün yapılan hastalarda ameliyat mortalitesi çok düşüktür. Benim 2000 yılından sonraki yaptım köşe menengiomlrında mortalite görülmedi. Günümüzün yüksek teknolojili gelişmiş hastanelerinde bu ameliyatlar çok başarılı bir halde yapılmaktadır. Ameliyat sonrası patlojisi evre 1 olan menengiomlar ek diğer bir tedaviye gerek yoktur.

Sonuç olarak

PSA menengiomları bu bölgenin en sık ikinci sıklıkta görülen âlâ huylu köşe tümörüdür. Çoklukla bayanlarda daha sık olup ve orta yaş hastalığıdır. Düzgün hudutlu kapsüllü ekstra-aksiel soliter tümörüdir. Baş ağrısı, dengesizlik, baş dönmesi şikayetleri öncü şikayetlerdir. Tümör hacımce büyüdükçe hem artan baş içi basıncı hemde komşu kranial sonların baskısına bağlı şikayet ve bulgular görülür. Teşhisi günümüzde son derece kolay ve süratli bir şekilede konulmakatadır. Teşhiste ilaçlı beyin MR görüntüleme testi altın standarttır. Tedavisi cerrahidir. Cerrrahi sonuçlari ise harikadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir