Küme baş ağrısı

Yeryüzündeki en şiddetli ağrı olarak bilinen küme baş ağrısı, göz etrafında tek taraflı olan, belirli periyotlarda sık olarak tekrarladıktan sonra aylarca hiç şikâyet oluşturmayan bir baş ağrısı tipidir. Hastalık erkeklerde bayanlara nazaran 5 kat daha fazla görülmektedir. Çoklukla gece, bilhassa de uykuya daldıktan 1-2 saat sonra, tekrarlayan, göz üzerinde, alın yahut yanağa yayılan, şiddetli ağrının izlendiği bir hastalık olup ağrı sırasında ağrının olduğu beğenilen kızarma, yaşarma ile birlikte göz kapağında düşme üzere belirtiler de olmaktadır. Ağrının olduğu taraf burun deliği tıkanır. Ağrının olduğu bölge çok hassaslaşır, açık yaraya dokunulmuş ya da çürümüş üzere acıyabilir. Bulantı, kusma az görülür. Terleme çabucak hepsinde vardır. Çoğunlukla göğüsten üstü su dökülmüş üzere terler. Yalnızca ağrılı yüz yarısı da terleyebilir. Sıcak basması, meşakkat hissi, çarpıntı, kalpte sıkışma, kan basıncının çok yükselmesi de olabilir. Hasta çok huzursuzdur. Yatamaz, yerinde duramaz, bağırır, ağlar, daima dolanır. Pencereyi açarlar, başlarını dışarıya çıkarırlar. Kimileri ellerinde buz petleri ile başına bastırır.

Kimileri ise neredeyse yakacak derecede sıcak suya başlarını meblağ. Ağrı 15-180 dakika sürdükten sonra geçer ancak ilerleyen saatlerde tekrarlar. Bu ataklar o gün ve takip eden haftalar içerisinde tekrar eder. Ağrı sırasında hastalar ajite olup daima dolaşmak isterler. Migren hastaları ise karanlık ve sessizlik istedikleri için ayırıcı teşhiste değerlidir. Baş ağrılarının vakit içinde kümelenmesinden ötürü hastalık küme baş ağrısı olarak isimlendirilmektedir ve bu devirler de sıklıkla 1-3 ay sürmektedir. Küme periyotları içinde hastaların tekrarlayan şiddetli baş ağrıları varken bu periyot sonrasında da aylarca süren baş ağrısız periyotları olur.

Küme baş ağrısının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa genetik bir yatkınlık olduğu düşünülmektedir. Tipik olarak hastalarda alkol ile baş ağrılarının tetiklendiği görülmekte olup bilhassa küme periyotlarında daha besbelli olan bu tesir, küme dışı periyotlarda o kadar da bariz olmamaktadır.
Küme baş ağrısının tanısı hastanın yakınmasının biçiminden ve nörolojik muayene bulgularının, göz etrafında üstte anlatılan bulguların dışında olağan olması ile konur. Hastalarda en az bir kez beyin MRG ile ağrıya neden olabilecek tümör ve damarsal bozukluk üzere diğer bir sorunun olmadığının gösterilmesi gerekebilir. Ayrıyeten göz içi yüksek tansiyonun olmadığının da gösterilmesi gereklidir.
Küme baş ağrısında ilaç tedavisi atak tedavisi ve ağrı önleyici tedaviler olarak iki haldedir. Atak tedavisinin temel gayesi hastanın o anda hissettiği baş ağrısının ortadan kaldırılması olduğundan bu nedenle maske ile %100 oksijen solutulması hayli aktif bir tedavi usulüdür. Bu nedenle de acil servislerde birinci tercih olmalıdır. Ayrıyeten migren tedavisinde kullanılan ergotamin ve triptanların ağızda, lisan altı yahut enjeksiyon halinde uygulanması önerilirken ağrının olduğu taraf burun deliğinden topikal lokal anestetikler de tesirli olabilmektedir.
Küme periyotlarında bilhassa uyku sırasında atakları olan hastalara gece yatmadan evvel triptan ya da ergotamin türevleri olan ilaçlar atakları önlemek emeliyle kullanılabilir. Bu ilaçlarında uzun vadeli kullanımlarının diğer sıkıntılar ortaya çıkarmasından ötürü bir tansiyon ilacı olan verapami ve psikiyatrik hastaların tedavisinde kullanılan lityum tedavisi de sıklıkla tercih edilen ilaçlar ortasındadır. Yalnızca atak periyotlarında kullanılan kortizon tedavisi de baş ağrısının ortaya çıkmasını aktif formda engellemekte olup hastalarda sıklıkla tek bir tedavi yerine kombinasyon tedavilerinin kullanılması gerekebilmektedir.
Küme baş ağrısı kuşkusu olanlar bir nöroloji uzmanına görünerek muayene olduktan sonra önerilen ilaçları kullanmalılar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir