Bel ağrısı nedir, tedavisi nasıldır?

Belimiz 5 adet omurgadan ve omurga ortalarında disk denilen yastıklardan oluşan bir yapıya sahiptir. Gövdemizden gelen yükü kalçaya bacaklara aktarma ve postürümüzü (duruşumuzu) sağlama vazifeleri vardır. Gövdemize dayanak olarak dik durmamızı sağlarken, birebir vakitte her tarafa eğilme hareketleri yapmamıza müsaade verir. Omurlar birbirine disk yastıkları ve faset eklemi denilen eklemler ile bağlıdır. Bu ana temasların yanı sıra omurların etrafında takviye bağ ve kas dokusu sayesinde omurlar birbirine sıkıca bağlı halde durur. Tüm bu yapılar ahenk içerisinde gövdenin yükünü taşıyıp, dik konumda durmamızı sağlarken muhakkak hareketlerimize müsaade verir. Tüm yapıları sağlıklı bir bel, ağrıya yol açmaz.

Bel ağrısı erişkinlerde çok yaygın görülen bir hastalıktır. Tüm erişkinlerin yaklaşık % 80′ i hayatları boyunca en az bir kere bel ağrısı atağı geçirirler. Ömrün muhakkak bir kesitinde tüm erişkinler tıpkı anda sorgulanabilse %15′ in bel ağrısı olduğu görülür. Bel ağrısı travma, tartı kaldırma yahut yapılan aksi bir harekete bağlı oluşabilirken, bilinen bir neden olmadan da meydana gelebilir. Ağrı birdenbire yahut şiddeti giderek artan bir biçimde başlayabilir. Bel ağrısı derinden gelen bir sızı, yanma halinde olabilir. Bel ağrısına tek taraflı yahut çift taraflı kalçaya yahut uyluğa yansıyan ağrı eşlik edebilir.
Bel Ağrısının Nedeni Nedir?
Bel ağrısının gerçek kaynağını bulmak zordur. Diskin kendisi, etraftaki bağ ve kas dokusu, faset eklemleri ve ligamentleri, kıkırdak yapılar ağrı kaynağı olabilir.

Bel ve Bacak Ağrısı Nedenleri:

1.Omurilik kökenli

· Multipl skleroz
· Omurilik tümörleri (epandimom, astrositom)

2.Sinir kökü basısı kökenli

· Disk hernisi, lomber stenoz, spondilolistezis
· Spondiloartropati
· Metabolik (osteoporoz, paget hastalığı)
· Omurga tümörleri (metastaz, primer)
· Omurga dışı tümörler (nörofibrom, meningiom, epandimom)
· İnfeksiyonlar (brusella, osteomyelit, diskit, tüberküloz)
· Travma
· Konjenital (perinöral kist, gergin omurilik sendromu)

3.Alt karın içi kökenli

· Abdominal tümör
· Retroperitoneal hematom / infeksiyon
· Pelviste kırık

4. Bacağa giden hudut kökenli

· Diabetus mellitus
· Travma
· Tuzak nöropatileri
· Tümör

En sık bel ağrısı nedeni disk kökenli ağrılardır. Yaşlanma ile bir arada diskin içeriğinde su oranı azalır. Yapı değişikliğine bağlı etrafa yansıttığı yüklerin dağılımı değişir. Sonuç olarak küçük travmalar ile zayıflayan anulus fibrosus katmanında yırtık oluşur. Tüm bu değişikler disk kaynaklı ağrıya yol açar. Diskin yapısındaki bozukluk bir bütün yapı olan omurga segmentinin öbür yapılarında da bozulmaya yol açabilir. Bu durumda başka yapılardan kaynaklı ağrı da gelişebilir. Bu süreç diskin kendini onarması ile sonuçlanabileceği üzere, iç tabakanın sonlara gerçek taşması biçiminde tanımlanabilecek disk hernisine ya da kemik yapının kuvvet dağılımındaki bozulmaya bağlı olarak yapı değişikliği göstermesinden ötürü lomber dar kanal yahut bel kayması olarak tanımlanan hastalıklara yol açabilir.

Bel Ağrısı Ne Kadar Sürer?

Bel ağrısı atağı, ağrı kaynağı neresi olursa olsun, belirli bir müddet sonra, dokunun kendisini onarmasına bağlı olarak tabiatıyla geçer. Bel ağrılarının yaklaşık %50 ‘si 2 hafta, %80′ i 6 hafta içerinde azalarak geçer. Bir defa bel ağrısı atağı geçiren şahısların %30’ unda bel ağrısı tekrarlayabilir ve kronikleşebilir. Altı hafta geçmesine karşın geçmeyen bel ağrısı kronikleşmiş sayılır.

Ne Yapmalı?

Az de olsa bel ağrısı diğer bir hastalık belirtisi olarak başlayabileceği için, bel ağrısı atağı geçiren kişinin bir tabibe başvurmasında fayda vardır. Ağrıyla birlikte seyreden ateş, terleme, kilo kaybı üzere belirtilerin olup olmadığı tabip tarafından kıymetlendirilir.

Bel ağrısının doğal seyri zaten iyileşmektir. Ama bu ağrılı periyodun daha rahat geçirilmesi için tabip birtakım tekliflerde bulunabilir. Kısa vadeli (4 gün) yatak istirahatı, ağrı kesici ve adale gevşetici ilaçlar bu tekliflerden bazılarıdır. Bu süreçte doktorun saptadığı diğer hastalık belirtisi yoksa direk grafi, manyetik rezonans görüntüleme üzere radyolojik incelemelere gerek yoktur. Altı hafta geçmesine karşın bel ağrısı devam ederse radyolojik inceleme yapılır.

Akut ağrı atağında kısa müddetli yatak istirahatı, belin üzerine binen yükü azaltacağı için faydalıdır. Lakin yatak istirahatı 4 günü geçerse, omurganın etrafında bulunan dayanak kasları zayıflayacağından, yaradan çok ziyan verebilir. Sanılanın bilakis sert bir yerde yatak istirahatı uygun değildir. Kıymetli olan yatağın konduğu yerin sert olmasıdır.

Günümüzde kullandığımız çabucak hemen bütün yatak modelleri bu özelliği taşımaktadır.

Bel ağrı tedavisinde önerilen ağrı kesici ilaçlar ekseriyetle yangı giderici, yani ağrı hissine neden olan birtakım kimyasal sistemleri engellemeye yönelik ilaçlardır. Bu ilaçları hekim önerisi dışında kullanmak, bilhassa sindirim sistemi üzerinde oluşturabileceği yan tesirlerinden ötürü uygun değildir. Bu ilaçları hekiminizin önerdiği müddette ve dozda kullanmakta fayda vardır. Unutulmaması gereken en değerli nokta, bel ağrısı için yapılan bütün tıbbi tedavi teknikleri ağrı kaynağını ortadan kaldırmaz, ağrının hissediliş derecesini azaltır. Bedenimizin tamir sistemleri 6 haftaya kadar ağrı kaynağı olan dokuyu onarabilirse bel ağrısı geçer.

BEL AĞRISI

Ne Vakit Durum Ciddidir ve Ne Vakit Kesinlikle Doktora Gitmek Gerekir?

6 hafta geçmesine karşın geçmeyen bel ve/veya bacak ağrısı, bacakta güç kaybı hissedilmesi, idrar yapmakta yahut tutmakta zahmet, makat bölgesini içeren uyuşukluk hissi, kısa aralık yürüyüşlerde bile her iki yahut tek bacakta gelişen uyuşukluk, yorgunluk hissi, bilhassa idrar yapma zahmeti yahut makat bölgesinde uyuşukluk yakınmaları geliştiği vakit yahut bacakta bariz güç kaybı gelişirse, acil cerrahi teşebbüs endikasyonu vardır.Bu durumlarda hudut dokusu basısı önemli boyutlarda olduğu için, erken periyotta yapılacak cerrahi teşebbüs yakınmaların düzelmesini sağlayabilir. Vakit geçtikçe yakınmaların kalıcı olma mümkünlüğü yükselir.

Geçmeyen bel ve bacak ağrısı yakınması ile başvurduğunuz doktorunuz yaptığı muayenesinde kuvvet kaybı bulmazsa, radyolojik incelemelerin ışığında size cerrahi teşebbüs dahil olmak üzere çeşitli tedavi formülleri önerecektir. Ağrının şiddetine, hayatınızı etkileme boyutuna nazaran bu tedavi seçeneklerinden karar verilecektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir