Bel fıtığı ameliyat seçenekleri

Bel bölgesinde 5 adet omurga ve bunların ortasında da disk denilen yapılar vardır. Sağlıklı bir bel; omurga, omurgayı birbirine bağlayan eklemler, bağ yapıları, diskler, omurilik kesesi ve kasların olağan anatomik beraberliği ile imkanlıdır. Gövdenin tüm tartısının bacaklara transferi bel bölgesinde yerleşik bu yapılar aracılığıyla olur. Bu yapılardan bir yahut birkaçında oluşabilecek sıkıntılar, bel ağrısına neden olur. Tıpta lomber disk hernisi denilen fakat günlük kullanımda hastaların bel fıtığı olarak isimlendirdikleri hastalık, omurgalar ortasındaki disk denilen yapılardan gelişmektedir. Erişkinlerin %80’i, ömürlerinde en az bir sefer önemli bir bel ağrısı atağı geçirirler. Bu sorun da çoğunlukla yatakta dinlenme ve/veya ilaç tedavisi ile çözülür. Bel ve bacaklara vuran ağrının en kıymetli nedenlerinden biri; bel fıtığıdır. Bel fıtıklarının birden fazla son 2 disk yapısından kaynaklanır. Fıtıklaşan disk bel ağrısı oluşturabilir yahut omurilikten çıkan hudut köklerine bası yapıp bacak ağrısına neden olabilir.

Sizin şikayetlerinizi ve hastalık hikayenizi dinlemek, muayenenizi yapmak, gerekli laboratuvar ve radyolojik incelemeleri uygulamak sonrasında teşhisinizi belirledikten sonra tedavi planında temel olarak önümüzde 2 seçenek olacaktır. Bunlardan biri istirahat, ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamaları, ağrı tedavisine yönelik girişimsel uygulamaları içeren tedavilerdir. Öteki tedavi metodu ise cerrahidir. Beyin ve hudut cerrahi uzmanı olarak bunlardan hangisinin uygun olduğuna üstte belirttiğim süreç sonrasında karar verip size teklifte bulunacağım. Cerrahi tedaviye karar vermemde temel etkenler: Hastanın toplumsal ve iş hayatını ileri derece etkileyen ve dinlenme-ilaç tedavisine cevap vermeyen ağrı, idrar ve gaita meseleleri, bacakta ve/veya ayakta kuvvet kaybıdır.

Bilhassa son yıllarda cerrahi tedavi konusunda hastalarımızın akıllarında bir kavram kaosu yaşanmaktadır. Bu yazıyı yazmamın maksadı da cerrahi tedavi seçeneklerini daha anlaşılır bir lisanla sizlere anlatmaktır. Cerrahi tedavide emel, ağrı ve bacakta güçsüzlüğe neden olan fıtıklaşmış diskin hududa olan basısının ortadan kaldırılmasıdır. Lomber disk hernisi olan hastaya açık diskektomi, mikrodiskektomi yahut tam kapalı (endoskopik) diskektomi ameliyatı önerilebilir.

Açık diskektomi ameliyatı genel anestezi altında, hasta yüzüstü yahut diz-dirsek konumunda uygulanır. Ciltte yapılan 2-4 cm’lik kesiden yapılır. Daha sonra kas dokusu sıyrılarak ekartör yerleştirilir. Omurganın ardındaki kemik dokudan küçük bir pencere açılarak, çabucak altındaki bağ dokusuna ulaşılır ve bu dokunun bazen alınarak bazen bağ dokusunda da küçük bir giriş yeri açılmasını takiben omurilik kesesi ve buradan çıkan hudut kökü görülür. Sonrasında hastada yakınmayı artıran hudut köküne basan fıtık modülü görülür ve çıkarılır. Daha sonra fıtığın oluştuğu disk arasına girilerek diskektomi süreci yapılır ve kanama denetimi yapıldıktan sonra ameliyat sonlandırılır.

Mikrodiskektomide (mikroskop kullanılarak yapılan bel fıtığı ameliyatı) ise daha küçük cilt kesisi kullanılır ve daha az kas dokusu ekarte edilir. Bu da hastanın ameliyat sonrası devrinin daha rahat ve ağrısız geçmesine neden olur. Daha az kas dokusunu ekarte ederek ameliyat yapmak, ameliyat sonrası DAHA AZ KAS SPAZMI, YANİ DAHA AZ AĞRI demektir. Ameliyatta kullanılan mikroskop ise dokuların daha büyük, 3 BOYUTLU ve çok detaylı tanınmasını sağlayarak komplikasyon mümkünlüğünü azaltır.

Ben mikrodiskektomi sonrası hastalarımı 6 saat sonra ayağa kaldırıyorum. Bu erken hareketlenme hastanın geceyi daha rahat geçirmesini ve tuvalet ihtiyacını kendisinin yardımsız yapmasını sağlıyor. Hastaların geceyi ağrısız geçirmelerini sağlamak için anestezi uzmanı arkadaşlarımın hazırladığı, PCA denilen dijital hasta denetimli ağrı tedbire aygıtı kullanıyorum. Bu aygıt ağrı kesici özelliği hayli yüksek olan ilaçları hastaya sistemli olarak vermekte, hasta ağrı hissetiğinde aygıtın düğmesine basarak EK DOZ ilaç alabilmektedir. Lakin aygıt dijital özelliğinden ötürü hastaya verilebilecek dozu kendi ayarlamakta, muhakkak bir doz sonrasında ilacı vermemektedir. Böylelikle hastaların geceyi azamî konforda geçirmesi sağlanmaktadır. Hastalar çoğunlukla 1-2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmektedir. Ameliyat sonrası süreç için ‘Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Merak Ettikleriniz’ başlığına bakabilirsiniz.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı (full endoscopic) bel bölgesinde geriden yahut yan taraftan girilerek yapılır. Yan taraftan yapılan endoskopik teşebbüste bütün öbür formüllerden daha küçük bir cilt kesisi kullanılır. Son 10 yılda endoskopik formüller tıpta çok şimdiki hale gelmiş ve beyin cerrahisinde de kendine kıymetli bir yer edinmiştir. Bel bölgesinde yan taraftan girilerek yapılan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı 1cm’lik bir kesiden fıtıklaşmış disk alanına sokulan 4 mm’lik bir endoskop yardımıyla ekrandan cerrahi saha görülerek gerçekleştirilir. Ameliyatlar lokal ve epidural anestezi altında gerçekleştrilir. Bu nedenle hastanede günübirlik yatış yapılmakta, hastalar ameliyattan 6 saat sonra taburcu edilebilmektedir.

Ben tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sonrası hastalarımı 4 saat sonra ayağa kaldırıyorum. Bu erken hareketlenme hastanın günü daha rahat geçirmesini ve tuvalet ihtiyacını kendisinin yardımsız yapmasını sağlıyor. Hastalar çoğunlukla birebir gün taburcu oluyorlar.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı KOMPLİKASYON ORANI EPEY DÜŞÜK VE HASTA KONFORU SON DERECE YÜKSEK bir ameliyattır. Hastalar ameliyat sonrası hastaneden birebir gün taburcu edilmekte ve meskende 3 gün dinlenme sonrası işlerine dönebilmektedirler.Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı için hastanın uygun olup olmadığı kararı beyin cerrahınındır. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı için belli kriterlerin sağlanması gerekir.

Tüm bu ameliyat çeşitlerinden hangisinin hasta için uygun olduğu kararı ise beyin cerrahınındır. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı için makul kriterlerin sağlanması gerekir. Bu operasyonlar sonrası nüks oranlarına baktığımızda; ekseriyetle %5-12 ortasındadır.

Sağlıklı günler dilerim.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir