Beyin tümörleri teşhis ve tedavisi

Beyin tümörü sözünün gündeme gelmesi hem hasta hem de tabip açısından düşünceli bir durumun başlangıcını göstermektedir. İnsanlığın varlığından bu yana görülen tümörler teknolojinin gelişmesi ile daha sık teşhis konmasına sebep olmuştur. Teknoloji bu kadar erken teşhis ettiği tümörleri tıpkı performansta tedavi edememektedir. Tabibin buradaki en değerli fonksiyonu ağır duygusal ve maddi telaşları hastası ile bir arada eldeki imkanları azamide kullanarak yarar sağlamalıdır. Beyin tümörlerinin güzel ve makus huylu tipleri bulunmaktadır. Düzgün huylu olan tipleri yıllar içinde büyürler. Makus huylu olanlar aylar hatta haftalar içinde kişinin ömür kapasitesini geriletirler. Beyin kapalı bir kutu olan kafatasının içine oturması nedeniyle her yer kaplayan oluşumda olduğu üzere öncelikle baş içi basınç
artışının genel işaretleri tespit edilir. Bu işaretler baş ağrısı, bulantı, kusma ve beyin faaliyetlerinde değişikliklerdir. Baş ağrısının tipi burada değer taşımaktadır. Toplumumuzun yarısında baş ağrısı ömürlerinin muhakkak bir periyodunda görülmektedir.

Genelde görülen baş ağrıları uyuyunca hafifleyen baş ağrılarıdır. Baş içi basıncına bağlı baş ağrıları devamlıdır ve sabahları kalkınca artan baş ağrılarıdır. Beyninde her tümör olanda baş ağrısı görülecek diye bir kuralda yoktur. Şahısta metabolik bir denen yokken ısrar eden bulantı ve kusmaları da ciddiye almak gerekmektedir. Çocuklarda bilhassa bulantısız fışkırır şekilde kusmalar erken teşhis istikametinden ehemmiyet taşır. Beynin elektriksel faaliyetini etkileyen beyin tümörlerinin yarısında epileptik nöbet görülmektedir. Yirmi yaşından sonra ortaya çıkan nöbetleri uygun pahalandırmak gerekmektedir. Teşhiste manyetik rezonans görüntülemenin (MR) yeri tartışmasızdır. Tümörün yeri, cinsi üzere bilgileri bize

ulaştırmaktadır. Tedavide ana kural tümörden alınan modülün mikroskopik incelemesi ve mümkün olan azamî düzeyde boşaltılmasıdır. Uygun huylu olanlarda bilhassa menenjiomlarda tümörün büsbütün çıkarılması sonrasında yıllar içinde nüksü olup olmayacağının denetimi yapılmaktadır. Cerrahi müdahale mikroşirürjikal teknikle ve çağdaş anestetikler ve anestezi ile çok düşük %1 üzere mortalite ile gerçekleştirmek mümkündür.Hücrelerinde hareketlenme görülenlerde tamamlayıcı tedavi prosedürlerinden radyoterapi ve kemoterapi değerlidir. Radyoterapinin tipine radyasyon onkologlarınca karar verilmektedir. Onkoloji bölümlerince kemoterapi yapılmaktadır.

Beyin tümörlerinin teşhis ve tedavisinde hasta, ailesi ve hastanedeki takım bir bütün olarak olaya eğildiklerinde tedavide muvaffakiyet talihi yükselmektedir. Devamlılık gerektiren bir tedavi biçimidir. Nükseden tümörlerde tekrar tıpkı kararlılıkla tedavi edilmektedir. Bedenin diğer yerinden bilhassa akciğer, göğüs üzere organlardan sıçrayan metastatik tümörler ve beynin yabanî tümörü olan glioblastomada muvaffakiyet bahtı hala kısıtlıdır. Son aylarda beyin tümörlerine karşı kök hücre ile aşılamalarda medyada parlak sonuçlar alındığı bilgisi sunulsa da malign tümörlerde şahsa bir iki aylık ömür ek ettiği belirtilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir