Boyun ağrısı tipleri ve nedenleri

Boyun bölgesinde 7 adet omur bulunur. Omurlar ortasında ikinci ve üçüncü omurlar ortasından başlayan disk ismi verilen kıkırdak doku bulunur. Boyun başımızı her tarafa çevirmemizi sağlayacak hareket yeteneğine ve başın tartısını taşıyan bir yapıya sahiptir. Bu hareketleri omurlar ortasında bulunan diskler ve eklemler aracılığı ile sağlar. Boyun omurları içerisinden omurilik geçer. Omurlar ortasında bulunan deliklerden ise kol kaslarının hareketini sağlayan ve kolların duyusunu sağlayan hudutlar çıkar. Boyun omurları çok hareketli bir yapıya sahip olduğu için boyun ağrısı sık karşılaşılan bir yakınmadır. Erişkin yaş kümesinde insanların yarısı ömürlerinde en az bir sefer boyun ağrısı atağı geçirirler.

Boyun Ağrısı Tipleri ve Nedenleri

En önemli iki çeşit boyun ağrısı vardır: Mekanik boyun ağrısı ve omurga patolojilerine bağlı ağrı

1. Mekanik Boyun Ağrısı

En sık görülen boyun ağrısı tipidir. Çoğunlukla uzunluğunu etkileyen küçük travmalar yahut boyun kaslarını ve bağ dokusunu etkileyen küçük zedelenmeler nedeni ile olur. Makus postür bu tip ağrının en kıymetli nedenidir. Bilhassa gün uzunluğu masa başında öne eğik konumda çalışan bireylerde sık rastlanan bir yakınmadır. Mekanik boyun ağrısı başa, omuzlara ve kollara yayılabilir. Sıklıkla ağrının gerçek nedeni ve yeri bulunamaz.

2. Omurga Hastalıklarına Bağlı Boyun Ağrısı

Bu kümedeki boyun ağrıları oransal olarak mekanik boyun ağrısına nazaran daha az görülür. En sık görülen nedenleri şunlardır:

a)Boyun fıtığı (Servikal disk hernisi)

b)Boyun omurlarında dejenerasyon / yıpranma (Servikal spondilozis)

c)Boyun omurga kanalında daralmaya bağlı omurilik tutuluşu (Servikal spondilotik miyelopati)

a)Boyun fıtığı (Servikal disk hernisi)

Disk malzemesi iki omur ortasında dışarıda görece olarak daha sert bir kılıf, içinde ise jel kıvamında yumuşak doku kısımlarından oluşur. Dış kılıfın zayıflaması yahut yırtılması ile iç kısım dışarıya yanlışsız kayar ve hudutlara baskı yapmaya başlar. Dış katmandaki zayıflama yahut yırtılma daha çok boyun ağrısına yol açarken, iç tabakanın dışarıya hakikat yer değiştirmesi olarak tanımlanabilecek boyun fıtığı hudut kökü üzerine baskı yaptığı için özelikle omuza ve kola vuran ağrıya yol açar. Kol ağrısı hudut köklerine bası olduğu için çoğunlukla boyun ağrısından daha şiddetlidir. Hudut köklerine olan basının seviyesine nazaran kol ve el kaslarında güçsüzlük ve uyuşukluk olabilir.

b)Boyun omurlarında dejenerasyon / yıpranma (Servikal spondilosiz)

Bilhassa yaşlanma ile birlikte uzunluğunda omurlar ortasında bulunan diskin su oranı azalır ve diskin harekete katkı yeteneğinde azalma olur. Diskin bozulması ile yüksekliği azalır ve boyun omurlarının art tarafında bulunan eklemlere daha fazla yük binmeye başlar. Yük dağılımındaki ve hareket yeteneğindeki dengesizlik omurlarda bozulmaya yol açar ve olağandışı kemik uzantıları oluşur. Bu kemik uzantıları uzunluğunda ağrıya yol açabilir. Ayrıyeten hudut köklerine ve omurilik üzerine bası yaparak boyun fıtığına misal kol ağrıları ile kol ve elde güçsüzlük ve uyuşukluğa yol açar.

c)Boyun omurga kanalında daralmaya bağlı omurilik tutuluşu (Servikal spondilotik miyelopati)

Boyun omurgasındaki spondilotik değişiklere ve omurilik kanalında daralmaya bağlı olarak omurilik üzerine bası bulguları açığa çıkarsa buna “spondilotik miyelopati” denir. Omurilikte daima bası olduğunda bacaklarda gerginlik hissi, sertlik, yürüme zorluğu, kollarda kuvvetsizlik, uyuşukluk üzere belirtiler görülür.

Boyun Ağrılı Hastanın Kıymetlendirilmesi ve Tedavisi

Mekanik Boyun Ağrısında Tedavi: Boyun ağrılarının en sık nedeni “mekanik boyun ağrısı” dır. Bu ağrı 2-3 gün içerisinde giderek azalır ve 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Bazen ağrı kronikleşebilir ve orta ara akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Kola ve ele vuran ağrı yahut uyuşukluk hissi hudut kökü basısının belirtisi olabilir. Bu durumda boyun fıtığı istikametinden kıymetlendirilmek için doktora başvurmakta fayda vardır.

Hangi durumlarda ağrının nedeni önemli olabilir?

– Şayet hastada kanser, romatoid artrit üzere önemli bir sistemik hastalık varsa

– Şayet ağrı günden güne azalacağına kötüleşiyorsa

– Şayet kolda kuvvet kaybı his değişikliği meydana gelmişse

– Ağrıyla bir arada ateş, kilo kaybı üzere belirtiler varsa

– Şayet boyun kemiklerinde hassasiyet varsa

Mekanik boyun ağrısının tedavisinde emel boyun hareketlerini mümkün olduğu kadar kısa müddette olağana getirmektir. Başlangıçta boyun hareketleri ağrılı olduğu için kişi boynunu hareketsiz tutmak ister. Lakin boynun sertleşmesini engellemek için ağrının müsaade verdiği ölçüde, derecesini daima artırarak doğal hareketler yapmak gerekir. Boyunluk kullanmak boyun hareketlerini kısıtlayacağı için önerilmez. Boynun olağan hareketlerine en kısa müddette kavuşması ağrının kronikleşmesini mahzurlar. Ağrıyı azaltmak için ağrı kesiciler faydalıdır. Parasetamol içeren tabletler yahut anti-inflamatuvar ilaçlar ağrıyı azaltarak boyun hareketlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olur. Kas spazmı besbelli olursa 2-3 gün kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir. İlaçların yan tesirlerinden ötürü hekim teklifine nazaran uygun ilaç tedavisine başlamak gerekir.

Boyun Fıtığında (Servikal Disk Hernisi) Tedavi: Hudut kökü üzerindeki basıya bağlı olarak kola vuran şiddetli ağrı boyun servikal disk hernisinin en kıymetli belirtisidir. Ağrı ekseriyetle bizatihi ortadan kalkar. Birinci hafta şiddetli olan ağrı 4-6 hafta içerinden azalarak ortadan kaybolur. Bu müddet içerisinde ağrının şiddetini azaltmak için ağrı kesici ilaçlar önerilir. Boyunluk tabip önerisi ile kullanılabilir. Küçük bir küme hastada ağrı 6 hafta geçmesine karşın devam edebilir. Kronikleşen ağrılarda yahut çok şiddetli, ağrı kesiciye karşın dayanılmaz ağrılarda cerrahi teşebbüs düşünülebilir. Kimi hastalarda hudut kökü üzerindeki basıya bağlı kuvvet kaybı gelişir. Kuvvet kaybı gelişmesi hudut üzerindeki basının kaldırılması için ameliyat olmayı gerektirir. Ağrının resen uygunlaşması hastalığın ortadan kalktığı manasına gelmez. Hastanın tekrar birebir ağrı atağına yakalanmamak için boynunu müdafaası ve boyun etrafında olan kasları güçlendirmek için boyun antrenmanları yapması önerilir.

Boyun omurlarında dejenerasyon / yıpranma (Servikal spondilosiz) te Tedavi: Servikal spondilozis bilhassa yaşlılarda sık rastlanan bir radyolojik bulgudur. Her vakit ağrıya yol açmaz. Yalnızca boyun ağrısına neden oluyorsa önerilen boyun idmanları ile boyun kaslarının güçlendirilmesi ağrının azalmasına yardımcı olur. Ayrıyeten fizik tedavi sistemleri de faydalıdır.

Boyun omurga kanalında daralmaya bağlı omurilik tutuluşu (Servikal spondilotik miyelopati) nda Tedavi: Şayet servikal spndilozis omurilik ve hudut köklerine bası yaparsa ameliyat ile basının ortadan kaldırılması gerekir. Bilhassa omurilik üzerine kronik bası, omurilikte geri dönüşümsüz değişiklere yol açabilir. Bu yüzden bacaklarda sertlik hissi, kuvvet kaybı üzere belirtilerin açığa çıkması ve bu sorunların giderek artması doktora çabucak başvurmayı gerektirir. Bu türlü bir durum ilerleyici olabilir ve ilerlemenin durdurulması için omuriliğin üzerindeki basıyı kaldırmak için ameliyat önerilir. Yapılacak cerrahi teşebbüsün emeli omurilik üzerindeki basıyı kaldıra
rak hastalığın ilerlemesini engellemektir. Basının en fazla olduğu yere ve uzunluğunun durumuna nazaran ameliyat yeri değişebilir. Servikal spondilotik miyelopatide kıymetli olan omurilikte kalıcı değişikler oluşmadan evvel basının ortadan kaldırılmasıdır.

Boyun Ağrısından Korunma Yolları

Bilhassa uzunluğunu zorlayan hareketlerden kaçınmak, uzun mühlet baş öne eğik durumda çalışmaktan kaçınmak boyun ağrısı atağına yakalanmayı engelleyebilir. Günlük hayat içerisinde boynumuzu korumak güç olacağı için boyun omurgası etrafındaki kasları güçlendirmek en hakikat yoldur. Nizamlı yapılan boyun idmanları boyun kaslarını güçlendirir ve boyun omurgasına yansıyan küçük travmaları maniler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir