Dar kanal

Lomber dar kanal, omuriliğin etrafını saran spinal kanalın yavaş yavaş daraldığı ve omuriliğin ve hudutların sıkıştığı bir hastalıktır. Bu daralma intervertebral diskin ve faset eklemlerinin dejenerasyonu sonucu oluşur. Bu durumda, intervertebral disklere binen çok yük nedeni ile oluşan, osteofit denilen küçük kemik çıkıntılar, spinal kanalın içerisine gerçek büyüyerek omuriliğe ve sonlara bası yapabilir. Faset eklemleri de artritik hale geldiklerinden genişlerler, bu da hudut köklerinin bulunduğu alanın daralmasına neden olur. Omurganın bağları da, bilhassa ligamentum flavum (sarı ligament), yaş ilerledikçe daha sert, daha az esnek ve kalın hale gelir, bu da spinal kanalın daha da daralmasına neden olur.Tüm bu süreçler spinal kanalı daraltarak hudut kökleri ve omurilik üzerine bası ve basınç oluşturarak dar kanala bağlı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.

Darlık, omuriliğin yahut kauda ekuina (omuriliğin en alt ucu)’ nın bulunduğu merkezi kısımda (santral darlık), hudut köklerinin santral kanalı terk ettiği kısımda (yan reses darlığı) yahut hudut köklerinin kanal dışına çıktığı yer olan yan foramende (foraminal darlık) olabilir.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte spinal kanalın yapısında belli bir bozulma olması doğaldır. Belirtilerin ortaya çıkması için spinal kanaldaki darlığın muhakkak bir hudut aşması gerekir. Ayrıyeten belirtiler hudut yapıları üzerine olan bası derecesi ile de bağlantılıdır. Tüm bunlara karşın herkeste belirtilerin ortaya çıkması koşul değildir, belirtilerin ortaya çıkma vakti ve şiddeti şahıstan bireye farklılıklar gösterebilir.

Spinal darlık (dar kanal) spinal kanalda nöral elemanlar için gerekli alanı daraltan pek çok süreç sebebi ile olabilir. En sık neden dejeneratif nedenlerdir. Ancak, darlığın kalsiyum piyrofosfat kristalleri ve amyloid depo hastalığı ve intradural spinal tümörler üzere sık rastlanmayan nedenleri de var.

Darlığın neden kuvvetsizliğe ve ağrıya neden olduğu hala pek çok tartışmanın ve araştırmanın hususudur. Spinal darlığın sık belirtilerinden biri olan kalçada ve bacakta olan ağrının sebebi hudut köklerine giden kanı taşıyan mikrovasküler yapılara olan bası olabileceği düşünülmektedir. Ancak, darlığın belirtilerinin hudut yapıları üzerine olan direk basıdan da olabileceği düşünülmektedir.

Belirtiler

Bel omurlarında darlık olan birtakım bireylerin hiçbir şikayeti olmayabilir. Kimi bireyler ise bel bölgelerinde hafif bir rahatsızlık hissedebilir, bir kısmı de yürümekte zahmet çekebilir. Bariz spinal darlığı olan hastalar ise, kalçalarında, uyluklarında ve bacaklarında ayakta durma ve yürüme ile artan ve istirahatla geçen ağrıdan yakınırlar. Birtakım hastalarda ise hiç bel ağrısı olmaksızın bacak ağrısı ve kuvvetsizlik olabilir. Hastaların şikayetleri sonların bulunduğu alanın genişlemesini sağlayan birtakım beden konumlarında azalabilir. Bu konum çoklukla, öne yanlışsız eğilmedir. Bu nedenle bu hastalar ağrı duymaksızın bisiklet kullanabilir ve üste eğimli yolu yürüyebilir. Ama merdiven inerken, eğimli yolu aşağıya hakikat yürürken şikayetleri ekseriyetle artar.

Spinal darlığın belirtilerinin ortaya çıkışı ve şiddeti pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar spinal kanalın başlangıçtaki genişliği, etkilenen hudutların hassaslığı, hastanın ferdî gereksinimleri ve hastanın ağrıya olan dayanıklılığıdır.

Teşhis

Dar kanalın tanısı, tam bir hastalık hikayesi alınması ve fizik muayene ile başlar. Hekiminiz, hangi bulgu ve belirtilerin olduğunu ve neylerin bu bulgu ve belirtilerin artmasını yahut azalmasını sağladığını saptar. Fizik muayene, durumun ne kadar ağır olduğunun saptanmasında, ve bu durumun bedenin rastgele bir kısmında kuvvetsizlik ve uyuşukluk yahut hissizlik yapıp yapmadığının belirlenmesinde değerlidir. Nörolojik muayene ile bedenin muhakkak bir bölgesinde kuvvetsizlik yahut duyu bozukluğunun saptanması, dar kanal sebebi ile olan kronik hudut kökü basısının en objektif ispatıdır. Darlığın varlığını yahut yokluğunu saptayabilecek bir laboratuar testi yoktur. Bel omurlarının röntgen sinemaları, omurgada olan dejenerasyonun derecesini belirlemede yardımcıdır, bu da bize spinal darlığın olup olmadığı konusunda indirek de olsa fikir verir. Direk grafiler omurgada instabilite olup olmadığının belirlenmesinde de yardımcıdır.

BT omurganın kemik anatomisini çok güzel gösterir. Bu nedenle darlığın ve darlığın yerinin gösterilmesinde vazgeçilmez bir araçtır. MRG yumuşak dokuların ve disklerin durumunu göstermede çok yararlı bir sistemdir. ( EMG (elektromiyografi) hangi hudutlarda ne derecede tutulum olduğunun gösterilmesinde yardımcı olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir