Spinal metastazlarda vertebroplasti-kifoplasti

Perkütan vertebra cisminin sağlamlaştırılması hem ağrıyı denetim hem de vertebra cisminin dayanıklılığını arttıran dah az invaziv bir metottur. Bu metot tıpkı vakitte radyoterapi ve kemoterapi ile kombine olarak ta uygulanabilir. Lakin bu metotla metastazların tedavisi osteoporotik kırıkların tedavisine oranla teknik olarak daha sıkıntı ve risklidir. Metastatik lezyonların birçoklarında tümör epidural bölgeyi tutmuştur ve vertebra cisminin art hududu sağlam olmayabilir. Kemik çimentosunun epidural uzaklığa kaçma riski osteoportik fraktürlere oranla 10 misli daha fazladır. Kemik çimentosunun osteoportik vertebraya enjekte edilmesi tümörlü vertebraya oranla daha kolaydır. Vertebra cismi tümör dokusu nedeniyle enjeksyona direnç gösterir. Daha gelişmiş olan RF, Laser induced thermotherapy (LITT) yahut RF+plasma ablasyon metotları ile evvel tümör dokusu yakılarak vertebra içinde bir boşluk oluşturup direnç düşürülür ve sonra kemik çimentosunun enjekte edilir. Bu yolla müdahalede komplikasyon oranı düşük olup muvaffakiyet bahtı yüksektir.

Genelde kompresyon fraktürle hastalarda osteoprotik fraktürün tedavisi daha az riskli ve kolaydır. Ayrıyeten spinal metastazı olan hastalarda bu tip perkütan teşebbüslerin endikasyonu çok sonludur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir