Tekrar ameliyat olmam gerekebilir mi?

Evet, bu türlü bir ihtimal hakikaten de var. Tekrar ameliyat olmanız yan ikinci ameliyat yapılması gerekebilir. Bu türlü bir durumun çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi, şayet cerrahınızın ameliyattan sonra sizden kesinlikle uymanızı istediği kuralları hiçe sayarsanız, ameliyatınızın başarılı olma talihini sıfırlayabilirsiniz ve tekrar ameliyat olmanız gerekir. Buna tabipler, “nüks”derler. Örneğin bel fıtığı ameliyatı sonrası nüks oranı %5-10 ortasında değişmektedir ve bu oran maalesef tüm cerrahi yollarda birebirdir. Birebir disk aralığında lakin ameliyat edilen tarafın karşı tarafında ortaya çıkan yahut bir öteki disk aralığında olan bel fıtığı nüks demek değildir. Bu yeni bir bel fıtığı demektir ve nüks olarak adlandırılmaz. Öteki disklerin vakitle bozulması ve yeni bir bel fıtığının ortaya çıkması sık rastlanabilen bir durumdur.

İkincisi, ameliyat sonrası gerekli tedbirleri alıp hayat şeklinizi gerçek tarafa çevirmezseniz, ameliyat olduğunuz bölgeye komşu olan organlarda misal bir sorun ortaya çıkabilir; yani mesela ameliyat edilen diskinize komşu olan disk de fıtıklaşabilir. Değil mi ki sırada bekleyen boynunuzda altı, sırtınızda on ve belinizde altı diskiniz daha var. Buna hekimler “komşu segment hastalığı” derler.

Üçüncüsü, kimi hastalıklar tabiatları gereği tekrarlama eğilimindedirler, yani alınan tüm tedbirlere rağmen yeniden de tekrar ameliyat olmanız gerekebilir, örneğin birtakım beyin tümörlerinde üst üste 3-4 defa ameliyat olmak durumunda kalabilirsiniz. Buna da hekimler “rekürrens” derler.

Dördüncü bir ihtimal olarak da; cerrahınız kimi vakit ameliyat sırasında karşılaştığı beklenmeyen bir zıtlığa bağlı olarak, kimi vakit ise evvelden planlanmış olarak ameliyatı bir noktaya kadar yapıp, kalan kısmını daha sonra ve daha uygun bir vakitte yapmaya karar verebilir.

Buna hekimler kendi ortalarında “rezidü” derler. Bu karar natürel ki keyfi değil, hastanın sıhhatini korumak emeliyle alınan bir karardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir