Ağrı ve fıtık

BEL FITIĞI
Bel fıtığı toplumumuzda hayli sık rastlanan ve epey ızdırap verici ve sonuçları
ağır olabilen bir rahatsızlıktır. · Bel fıtığı ismi verilen durum sırt omurları ortasında
bulunan ve gayesi bedene binen yükün absorbe edilmesi ve omurgaya esneklik
kazandırmayı sağlayan yastıkçıklar yani disklerin vakit içersinde bozulmasına bağlı
olarak omuriliğin geçtiği kanal içine yahut dışına yanlışsız bombeleşmesi yahut yırtılması
sonucu oluşan klinik durumdur. · Oluşum nedenleri ekseriyetle çok etkenlidir. Yani
travmalar, sistemsiz duruş durumları, uygunsuz yapılan hareketler, yaşa bağlı ve
bunun üzere bir çok faktör sayılabilmektedir. · Çoklukla 30-50 yaşları ortasında daha
fazla görülmekte lakin 20 yaşlarında ve 50 yaşin üzerinde de görülebilmektedir. ·
Fıtık oluştuğunda kliniğini ağrıyla aşikâr eder. Bu ağrı kalçalara, uyluklara , bacaklara
yayılan ağrılardır.Ağrı başlamadan evvel kalçada,uyluklarda uyuşukluklar
karıncalanmalar oluşabilmektedir.Fıtığın ön belirtisi denebilecek birinci bulgu idrar yapma
hali ve alışkanlığında değişiklik olabilmektedir.Ağrı çoklukla ızdırap verici bir
durumdur. · Bel ağrısın olması her vakit bel fıtığı lehine düşünülmemelidir. Zira
bel ağrılarının lakin %1'inde bel fıtığı tespit edildiği de unutulmamalıdır. · Bel fıtığı
sonucu ortaya çikan ağrıların en kıymetli özelligi kalçalara bacaklara yayılmasıdır.Bu
ağrılar kişinin toplumsal hayatını etkileyen, ruhsal olarak hudutlu hassas yapı
kazanmasına neden olabilir.Ve bu olaylar hastanın kilo almasına ve tablonun daha
da ağırlaşmasına neden olabilmektedir. · Bel fıtığı kanal içine gerçek uzandığında
omuriliği baskı altına almaktadır.Ve bu baskı kendisini ağrı olarak göstermekte bu
baskı vakit içersinde sonda meydana getirdiği hasara bağlı olarak etkilediği hududun
kaslarında ve uyardığı bölgelerde kuvvet azalması ve işlev kaybı meydana
getirmektedir. · Bel fıtıkları genelde bel bölgesindeki L4. Ve L5 omurlar ortasında yahut
L5-S1 omurlar ortasında meydana gelmektedir.Fakat öteki bölgelerde de fıtıklar
oluşabilmekte hatta birden fazla bölgede de fıtıklar oluşabilmektedir.Ve çiktigi
bölgede yaptığı hasar boyutunda bulgular vermektedirler. · Bel ağrılarının bir çok
nedeni olabilir.Bel bölgesinde yalnızca disk dediğimiz yastıkçıklar
bulunmamaktadır.Kaslar, kemikler, bağlar üzere o bölgeyi kuşatan yapılar vardır ve bel
ağrılarının kıymetli bir kısmı mekanik bel ağrısı denilen ağrılar olduğu unutulmamalıdır.
· Lakin bel ağrısı ortaya çiktiginda toplumumuzda en kıymetli kaygı bel fıtığı olma
korkusu ve bunun görüntüsel usuller ve MR üzere kıymetli prosedürlerle teyit ettirme
isteği ve dileğinde olunmasıdır. Bel ağrılarının %1 kısmı üzere oranının bel fıtığı
olduğu düşünüldüğünde bel fıtığı olma oranının düşük olduğu görülebilir. Ayrıyeten bel
fıtığının tayininde muayene çok değerlidir ve fıtığı ayırt etmede en kıymetli teşhis
aracıdır. · Bel ağrısı ortaya çiktiginda bacaklara yayılan ağrıların ,uyuşma ve
karıncalanmaların olmadığı durumlarda ve kuvvet kaybının olmadığı durumlarda bel
fıtığından şüphelenilmemelidir. · Ayrıyeten bel fıtığı bombeleşen fıtığın omuriliğe yaptığı
baskı sonucunda bulgu vermektedir. · Bel fıtıklarının teşhisinde muayene en kıymetli
teşhis aracıdır. Muayene sonucunda edinilen bulguların gerekliliğinde fıtığın
büyüklüğünü tesirlerini tespit etmek maksadıyla Komputerize tomografi, MR, İlaçlı bel
sineması üzere görüntüsel prosedürler kullanılmaktadır. · İlaçlı bel sineması belden yapılan
omuriliğin olduğu kanal içine ilaç verilme sonucunda baskı altında olan hududu tespit
etmek gayesiyle yapılan bir girişimsel prosedürdür. MR ın gelmesi bu usulün
kullanılabilirliğini azaltsada bazen gerekliliği mevcuttur.Bunun gerekli olup olmadığına
tabip karar verir. · Yapılan muayenede ve muayene sonuçlarını desteklemek için
çekilen yahut yapılan prosedürler sonucunda omuriliğe bası yapan bir fıtık tespit
edilmişse uygulanacak tedavi bireye ,elde edilen muayene bulgularına,fıtığın
büyüklüğüne,fıtığın kanal içindeki durumuna bağlı olarak değişmektedir. · Ağrı

yakınması olan ancak toplumsal hayatını etkilemeyen, fıtığın lokalizasyonu ve yeri uygun
olan ve kuvvet kaybı gelişmemiş hastalarda ilaç tedavisi ve Fizik tedavi uygulanması
kelam konusu olabilmektedir. Ama şunun unutulmamsı gerekmektedir. Vakit
içersinde fıtığın ilerlemesine bağlı olarak ani olarak kliniğin birden berbatlaşması ve
ayakta ve bacakta kuvvet ve duyu kayıplarının ortaya çikmasi olasıdır ve bu
durum hemen operasyonu gerektiren ve tıpta caudo-equina sendromu denilen bir
tablonun ortaya çikmasina neden olabilir. · Toplumsal hayatı etkilenmiş, duyu,kuvvet ve
refleks kaybı olan hastalarda cerrahi kaçınılmaz bir tedavi prosedürüdür.Çünkü hiçbir
medikal tedavi ve prosedür bu fıtığın geri alınmasına neden olmaz. · Bel ağrısı olan
hastaların maalesef ülkemizde başvurduğu tekniklerden birisi tıbbi bakımdan eğil
olmayan şahıslar tarafından bel çektirme süreci yaptırmalarıdır. Bu gayretin altında
genelde deva arama duygusu yatmaktadır. Deva arama duygusu yeteri kadar
bilgilendirilmemiş bir toplumun eseridir. · Maalesef bel çektirme olayları karşisında
istenmeyen ve daha karmaşik olaylar ortaya çikabilmektedir. Deva aranırken
hekiminizin bilgi dahilinde ve teklifleri doğrultusunda hareket edilmesi
değerlidir.Cerrahi süreç nitekim korkutucu bir durumdur.Ama bundan kaçmak için
alternatif tedavi metotlarının kullanılması sonuçları ağır olan ve sonuçta cerrahi süreci
zorlaştıran ve cerrahi süreç sonucunda faydalanma oranını azaltabilecek bir durum
olduğuda unutulmamalıdır. · Fizik tedavi programlarının maksadı bel ve karın kaslarının
güçlendirimesi ve gergin olan hudutların esneklik kaabiliyetinin artırılmasıdır. Ama
yerinde ve vaktinde yapılması gerekli olduğu unutulmamalıdır. Zira gayesi
mutlaka oluşan fıtığın geri çekilmesinin sağlanmadığı bilinmelidir.Az derece fıtığı
olan hastaların en kıymetli sorunu rahatsız edici ağrıların çesitli durumlarla ve
hareketlerle ortaya çikmasi ve ilerde nitekim daha büyük fıtığa sahip olma
ihtimallerinin sonuçta cerrahi tedaviye aday guruba girmeleridir. · İşte bu gurupta olan
hastaların ağrılarının hafifletilmesi ve fıtığın ilerlemesinin durdurulması emeliyle Fizik
tedavi programları uygulanabilir.Fizik tedavi programları birebir vakitte ameliyattan
evvel kuvvet kaybı mevcut olan hastaların ameliyat sonrasında tekrar eski güçlerine
gelmesi hedefiyle kullanılmaktadır. · Bel fıtığı tespit edildiğinde uygulanan çesitli
sistemler mevcuttur. Bunlar Laser ile diskin yok edilmesi, endoskopik yöntelerle
diskin çikarilmasi ve açık ameliyattır.Sayılan birinci iki gurup hastanın gerek süreç
sonrasında faal hayata dönmesi gerekse süreç sonrası ortaya çikabilecek yara
enfeksiyonu komplikasyonların azaltılması bakımından avantajlı teknikler olmasına
karşın kıymetli bir sorun bu süreçlerden sonra tekrarlayan fıtık olaylarının daha sık
olarak görülebilmesi ve bu gurup süreç uygulanabilecek hastaların seçilmiş hastalar
olmalarıdır.Yani tüm bel fıtığı hastalarına bu yollar uygu
lananamamaktadır,
Hastanın yaşi, klinik, kilo, omurganın mevcut durumu,fıtığın yerleşim bölgelerinin bu
fıtık için uygun olabilmesi gereklidir. · Açık cerrahi süreç ise fıtığın direkt olarak
görülebilmesini ve tama yakın boşaltılmasını sağladığı için tekrarlama oranlarının az
olması ile üstün bir usuldür. Keza bel fıtığı hastalarının en büyük korkusu tekrar tıpkı
ağrıları çekme endişesidir ve bu durum psikolojilerini bozan bir durumdur.Cerrahi
süreç sonrasında günümüzde hastalar 1.gün mobilize edilmektedir. · Halk ortasında
cerrahi sürece yönelik kimi ön yargıların olduğu bir gerçektir. Bunlar kesin tahlil
mü? Felç olma riski varmı? Ve ya fıtığım tekrarlarsa.gibi. Gelişen beyin ve hudut
cerrahi ardına aldığı teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatlarında ortaya
çikabilecek meseleleri en aza indirmeyi başarmıştır. Bel bölgesinde 5 tane fıtık
bölgesinin olduğu düşünüldüğünde fıtık ameliyatı yapılmamış öteki disk bölgelerinde
fıtığın çikma mümkünlüğü herzaman mevcuttur. Yapılacak olan ameliyatın yalnızca mevcut
fıtık bölgesine yapıldığı ve öteki fıtıkları engellemediği bilinmelidir. Bütün
ameliyatlarda sonra komplikasyonlar olma ihtimali olduğu üzere bel fıtığı

ameliyatlarından sonra da komplikasyonları çikma mümkünlüğü olabilmektedir.Bunlardan
birisi olan felç olma durumu teorik manada olabileceği düşünülebilen bir kavram
olabilmesine rağmen pratik manada hayli az oalbilen bir komplikasyondur. Ama
ender olması olmayacağı manasına gelmemektedir.Bel fıtığı ameliyatlarından alınan
yararın durumu kişinin kliniği ile uyumlu bir durumdur. Kuvvet kayıpları şiddetli
olmayan hastalarda ameliyattan faydalanma oranları hayli yüksektir.Fakat uzun bir
mühlet kuvvet kaybı olduğu halde ameliyat olmaktan kaçan hastalarda ortaya çikmis
tama yakın kuvvet kayıplarının kabul edilmesi gerekli bir şeydir ki düzelmesi zordur.
Bu kuvvet kaybı ameliyatın başarısızlığını değil hastanın gerekli vakitte gerekli
süreci yaptırmadığının sonucudur. · Toplumuzda yapılan kusurlardan biriside yapılan
süreçlerin muvaffakiyet oranlarının değil başarısızlıklarının ortaya atılması ancak bunlardan
bahsederken hastanın yapısı kliniğinin dikkate alınmamasıdır. · Tıbbın hedefinin
insanların ömür kalitesini artırmak ve hayatı kurtarmak için bilimi kullanmak olduğu
unutulmamalıdır. Tabipler bu bilgiyi sunan ve kullanan insanlardır. · Cerrahi süreç
sonrasında kalçada ve bacaklarda uyuşukluk ve karıncalanma kalabilmektedir.Bu üzere
şikayetler genelde ameliyattan 6-12 ay sonra genelde kaybolmaktadır. · Cerrahi
süreçten birkaç ay sonra bazen ağrılarda tekrarlama olmaktadır. Bu tekrarlama fıtığın
tekrarlamasından daha çok ameliyat alanının iğleşmesi sırasında oluşan
yapışıklıklardan kaynaklanmaktadır.Bu yapışıklıklar Fizik tedavi programları
vasıtasıyla açılmaya çalisilmaktadir.Amaç o bölgedeki yapışıklılıkların esneklik
yeteneğini artırılmasıdır. Fakat yapılan tüm eforlara karşın şikayetler azalmıyorsa
2. Bir operasyon gerekebilmektedir.Ancak son vakitlerde ameliyat sırasında
kullanılan kimi hususların bu yapışıklıkların oluşumunu azalttığı tespit edilmiş olup
kullanılmaya başlanmıştır. · Fıtık ameliyatından sonra daha evvel ameliyat yapılmış
alanda tekrar çok çok ender olsada fıtık tekrarlayabilir.Bunun nedeni daha evvel yeteri
kadar boşaltılamamış bir fıtık olabilir. · Unutulmaması gereken bir durum bel fıtığı
olgularının ameliyat sonrasında büyük oranda rahatlatıldığıdır. · Belfıtığı ameliyatı
olmuş hastalar kendilerini korumak zorundadırlar. Ve Çesitli idmanlarla karın ve bel
kaslarını güçlendirmek, kilo almamak zorundadırlar. · Bel fıtığı ameliyat seviyesinde
olmayan ama ağrı çeken hastalarda kilo mevcutsa uzunluğuna uygun kiloya inmeleri
şikayetlerinde %50 ye yakın rahatlama sağlayabileceğide unutulmamalıdır.
OP DR GÖKALP KARAARSLAN

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir