Baş ağrıları – migren

Baş ağrılarının %20’si migren ağrısıdır. Tek taraflı yerleşim gösteren (%75) migren, tekrarlayıcı, saatlerce sürebilen, paroksismal, zonklayıcı, baş hareketleri ile artan bir baş ağrısı olup bulantı ve kusma da eşlik eder. Ailesel yatkınlık kelam konusu olup dominant geçişlidir. Bayanlarda erkeklere nazaran 3 kat fazla görülür; daha çok genç ve orta yaşta başlayıp ileri yaşlarda azalma gösterir.

Tipik olarak 4-72 saat ortasında sürer ve fizikî antrenman ile artar. Migrenli hastalarda depresyon, anksiete ve panik bozuklukların daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Çeşitli faktörlerin migrene hassas bireylerde baş ağrısını tetiklediği bilinmektedir. Bunların ortasında en bilinenler, belli yiyecek ve katkı materyalleri (şarap, çikolata, kafein, peynir), açlık yahut öğün atlama, çok yahut az uyku, keskin kokular, barometrik basınç değişiklikleri, şiddetli yanıp sönen ışıklar, moral bozukluğu, hormonal oynamalar, adet kanaması, ilaçlar ve fizikî egzersizlerdir. Migren baş ağrılarının yaklaşık 15’inde aura ismi verilen, dakikalar içinde gelişen ve 1 saatten az süren nörolojik belirtiler öncülük eder. Sıklıkla aura, yavaş olarak görme alanının ortasından dışa gerçek yayılan görsel bozukluk olarak seyreder. Görsel belirtiler, yanıp sönen ışık parlamaları halinde olan ve kolay tip olarak kabul edilen görsel halüsinasyonlar biçiminde olabileceği üzere, görme alanının etkilendiği görme bulanıklığı halinde de olabilir. Paresteziler ikinci sıklıkla görülen aura tipleridir. Hastanın tek taraflı olarak kişinin el parmaklarından başlayıp kola yanlışsız yayılan ve birçok vakit tıpkı taraf burun ve ağız etrafını etkileyen uyuşukluk ve karıncalanma hissi ortaya çıkabilir. Bunun dışında konuşma bozuklukları, baş dönmesi ve az olmakla birlikte işitsel ve koku halüsinasyonları da aura belirtileri olarak görülebilir. Baş ağrısı çoklukla aurayı takiben 5-30 dakika içinde başlar.

Klasik migrende belirtiler, görme kaybı, kuvvet ve duyu bozuklukları ve birkaç dakika süren baş ağrıları olur. Atak mühleti klasik migrende birkaç saat, yaygın migren de ise birkaç gün sürebilir. Ağrıya ışıktan ve sesten rahatsız olma eşlik edebilir. Bedenin öteki bölgelerinde görülen belirtiler abdominal ağrı, diyare üzere bulgular olabilir.

Migren tedavisi medikal yani ilaç tedavileri yanında tetikleyen casuslardan uzak durmayı içerir. Bunun yanında migren atakları ayda 3 kereden daha fazla oluyorsa, baş ağrısı günlük hayatı engelleyecek kadar şiddetli ise, nörolojik bozukluk oluşturuyorsa, hami ilaç tedavisi de eklenmelidir.

Küme Başağrısı

Damarsal bir ağrıdan çok, sinirsel bir ağrıdır. Tam olarak nedeni bilinmemektedir. Ağrı önemli nöbetler biçiminde gelir ve ortalama 30 dakika içinde sonlanır. Ağrı göz etrafında, şakakta, kulak ardında ve alt çene molar dişler etrafında görülür. Ağrı çoklukla geceleri olur ve hastayı uyandırır. Bilinen en şiddetli baş ağrısıdır, bu nedenle intihar baş ağrısı olarak da isimlendirilir. Sıkıştırıcı ve oyucu hissi verir. Göz kanlanması, beğenilen yaşarma, burun tıkanıklığı, burun akması, alın ve yüzde terleme, göz kapağının düşüklüğü, göz bebeğinde küçülme ve göz kapaklarının şişliği üzere otonomik bulgular ağrı ile birebir taraftadır. Hastalar migren hastalarının tersine karanlık odada uzanmak yerine, gezinmeyi, açık havaya çıkmayı, yürümeyi tercih ederler. Ağrılı devir hastadan hastaya farklılık gösterir. Sıklıkla 2-3 ay sürer. Büsbütün ağrısız olan sessiz periyot ise 6 ay 1 yıl ortasında olur. Ağrılı periyotta neredeyse her gün bazen birkaç sefer tekrarlayan ağrı atakları görülür. %4 olayda ağrılar çift taraflı olur. Erkeklerde daha sık görülür ve ailesel geçiş kelam konusu değildir.

Tedavide birçok ilaç seçenekleri vardır. Lakin medikal tedavinin yetersiz olduğu olgularda cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir