Buyoloji-satınalma çılgınlığı bilimi – subliminal mesajlar asıl nerde gizli

Yemek zarurî bir gereksinimdir fakat etin pırasaya tercih edilmesi öğrenilmiş bir davranıştır. Su gereksinimi mecburidir fakat coca-cola, bira yahut meyve suyu ile susuzluğu giderme hali öğrenilmiş tip davranışa girer. Su içme formundaki tahlil susama sorununu giderirken alkol içme halindeki tahlil yalnızca semptomu (su içme isteğini) ortadan kaldırır. Esasen FMRI çalışmalarında da beyne verilen manzara ile birebir manzarayı hayal etmesi istenen bireylerde beynin tıpkı bölgelerinin faal hale geldiği saptanmıştır.

(J.R.Palmatier,P.H.Bornstein; Effects of subliminal stimulation of symbiotic merging fantasies on behavioral treatment of smokers) Buyoloji isimli kitabın(Buyology: Truth and Lies About Why We Buy) müellifi Martin Lindstrom bir market çalışması için Warwick Univercity Neurosense Kısmından Dr Gemma Colvert,Prof.Dr R.Silberstein öncülüğünde SİGARA KUTULARI üzerindeki fotoğrafların tesirini Fmrı ile araştırmasını ister. Araştırma sonucu bu fotoğrafların içerdiği yüksek vefat çağrışımı nedeni ile aksi tesir yaparak güçlü bir subliminal baskı yaratarak NUCLEUS ACCUMBUS’u uyardığını ortaya çıkarmıştır.

NUCLEUS ACCUMBUS beynin bir nevi dilek noktasıdır.Vücut bağımlılık yaratan bir şeyi (alkol, kumar, nikotin, sex ,tırnak yeme isteği, uyuşturucu,bilgisayar oyunları, telefonla konuşma isteği gibi) istediğinde çalışan uzman nöronlar içerir. Kelam konusu bölgenin uyarılmasının tam sistemi bilinmemekle birlikte uyarılma dozununun her keresinde bir kademe daha üst tırmandığı saptanmış durumda; yani bu bölgede işler hiç düzgüne gitmiyor. Cortex bu isteklere bir dereceye dek yanıt veriyor yahut karşı koyuyor.Cortexin devre dışı olduğu durumda ise beyin büsbütün NA’nın buyruğuna giriyor.Özellikle subliminal iletiler Amigdala ve NA’nın uyarılması yolu ile buna yol açıyor.

Hatırlama ve bilginin geri getirilmesi için geçmişte alınan bilinç-altı bildirinin hafızadaki ilişkilerinin ( yani Sinapsların) fazla olması gerekir.Bu durum lakin her beşerde yer alan,insan soyunun ortak hafızasındaki temel hisler düzleminde mümkün olur (DOĞUM, VEFAT, SEKS, DEHŞET, AÇLIK VB. ) Yani temel beyin programı ile gelen rastgele bir ihtar ortasında bir rezonans olabilmesi için her insanın geçmiş yaşantısı farklı ve tıpkı parmak izi üzere tek ve eşsiz olduğu için ileti yerini lakin her beşerde ortak olan TEMEL ARKETİPLER kanalı ile bulabilmektedir.Acımasız piyasa kurtları da bunu zirve tepe kullanmaktadır.

Form of neural or behavioral plasticity

(Nöral ve davranışsal esneklik)

Type of reinforcer(Güçlendirici kaynakları)

Sources

Opiates

uyuşturucu

Psycho­stimulants

Fizyolojik stimulan

High fat or sugar food

Yüksek yag ve şeker

Sexual reward

Cinsel faaliyet

Physical exercise
(aerobic)

Fizikî eksersiz

Environmental
enrichment

Çevresel zenginlik

ΔFosBexpression in
nucleus accumbens D1-typeMSNs

[4]

Behavioral plasticity davranışsal esneklik

Escalation of intake

Alım yükselişi

Yes Evet

Yes

Yes

[4]

Psychostimulant
cross-sensitization

Psikostimulanların çapraz hassasiyete girmesi

Yes

Not applicable

uygulanamaz

Yes

Yes

Attenuated

zayıf

Attenuated

[4]

Psychostimulant
self-administration

Psikostimulanların özyönetimi

[4]

Psychostimulant
conditioned place preference

Stimulanların şartlı yer tercihi

[4]

Reinstatementof drug-seeking behavior

İlaç arayışı davranışına geri dönme

[4]

Neurochemical plasticity nörokimyasal esneklik

CREBphosphorylation
in the
nucleus accumbens

CREB fosforilizasyonu

[4]

Sensitized dopamine response
in the
nucleus accumbens

Dopamin hassaslığı

No

Yes

No

Yes

[4]

Altered striatal dopamine signaling

Beynin bazal ganglionlarından nucleus caudatus, nucleus lentiformis ve bunları birbirinden ayıran capsula interna’dan oluşan, transversal kesitlerde çizgili görülen telencephalon’un bir kısmının dopamine hassas hale gelmesi

↓DRD2, ↑DRD3

↑DRD1, ↓DRD2, ↑DRD3

↑DRD1, ↓DRD2, ↑DRD3

↑DRD2

↑DRD2

[4]

Altered striatal opioid signaling

Beynin bazal ganglionlarından nucleus caudatus, nucleus lentiformis ve bunları birbirinden ayıran capsula interna’dan oluşan, transversal kesitlerde çizgili görülen telencephalon’un bir kısmının uyuşturuculara hassaslığı

↑μ-opioid receptors

↑μ-opioid receptors
↑κ-opioid receptors

↑μ-opioid receptors

↑μ-opioid receptors

No change

No change

[4]

Changes in striatalopioid peptides

Striatal kısmın peptitlere hassaslığı

↑dynorphin

↑dynorphin

↓enkephalin

↑dynorphin

↑dynorphin

[4]

Mesocorticolimbic synaptic plasticity

Number of dendrites in the nucleus accumbens

Dendrit sayısı

[4]

Dendritic spine density in
the
nucleus accumbens

Dendritik açısal momentum yoğunluğu

[4]

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir