Şu vida dedikleri..

Omurga cerrahisinde vida uygulaması, hastalarımız için de önemli bir meşguliyet konusu haline geldi. Çünkü bizim enstrümantasyon diye tabir ettiğimiz bu süreçlerin yapıldığı ameliyatlar, azımsanmayacak ölçüde artmış durumda. Öncelikle, neden kelam ettiğimizi kısaca tanım edelim: omurga kemikleri ortasındaki kaymaların, dengeyi bozan ve önemli şikâyetlere yol açan oynamaların omur kemiklerine vidalar konularak giderilmesi.

Biliyoruz ki, hastalarımız bel MR’larıyla doktorlara başvurduklarında çok farklı tekliflerle karşılaşabiliyorlar. Ve diğer tabiplerden farklı fikirler duymak, yorucu ve itimat kaybettirici olabiliyor. Durum bu türlü olunca hastalarımız da nerede ve nasıl deva arayacaklarını bilemiyor, tedaviden tümüyle vazgeçebiliyorlar. Haklılar..

Demek ki bu noktada, hastalarımızı daha fazla bilgilendirmemiz; vaziyeti kendi tarafımızdan tüm açıklığıyla ortaya koymamız gerek. Omurga cerrahisinde enstrümantasyonun, vida uygulamalarının hangi durumlarda, ne vakit ve nasıl uygulanması gerektiği beyin cerrahları için de tartışma konusu olabilmektedir. Kimi meslektaşlarımız bu uygulamalara çok aralı yaklaşırlar ve pek çok problemde daha küçük süreçlerle tahlil sağlamayı tercih ederler. Bu bağlamda endoskopi, epiduroskopi, lazer uygulaması, nükleoplasti üzere kapalı yollar de gelişmekte ve tanınan hale gelmektedirler. Bu “minimal invaziv yöntemler” daha sonra öbür bir makalemizin konusu olacak. Birtakım meslektaşlarımız ise omurga mekaniğindeki istikrar ögesini ön planda tutarak vida ile ilgili süreçleri daha sık icra edebilmektedir. Çünkü seçkin kimi olgularda omurganın stabilizasyonu(sabitliği), bariz bir kayma olmaksızın da bozulabilmekte ve vida uygulaması gerektirmektedir.

Elbette bu farklılıklar, sadece tabiplerin bilgi ve tecrübelerinin değişik olmasından değil, her hastanın kendine has niteliklerinden de kaynaklanıyor. Omurganın karmaşık yapısı ve istikrar ögelerinin çeşitliliği, hastanın yaşı, kilosu, yıpranma oranı, kas gücü, eşlik eden hastalıkları vb. pek çok etkenle birleştiğinde ortaya birbiriyle çelişen fikirler çıkabiliyor. Bu noktada hastaların değerlendirilmesinde şikâyetlerin özellikleri ve muayene bulgularını içeren klinik tablonun detaylı incelemesi büyük değer taşımakta.

Hastalarımıza azami faydayı sağlamak için elimizde eskiye kıyasla çok daha fazla formül var. Onları en tesirli halde kullanmak için ise hastalarımızla güzel irtibat kurmamız, onların problemlerini tam olarak anlamamız kilit rol oynuyor.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir