Tam kapalı (endoskopik) bel fıtığı ameliyatı

Lomber endoskopik diskektomi minimal invaziv bir cerrahi usuldür. Minimal invaziv teşebbüs artık tüm cerrahi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır, hakikaten bilhassa kimi omurga hastalıklarında birinci tercih edilen cerrahi teşebbüs biçimidir.

Cerrahi sonrası ağrının az olması, az kan kaybı, hastanede yatış müddetinin az olması, olağan yaşama erken dönülmesi bilhassa cerrahiye bağlı anatomik hasarın açık cerrahiye nazaran daha az olması, minimal invaziv sistemleri kaçınılmaz yapmıştır. Bu hastalar tam kapalı bel fıtığı ameliyatı için uygun hastalardır. Ameliyat ciltte 0.5 cm’lik bir kesiden yapılır. Süreç lokal ya da genel anestezi ile yapılabilmektedir. Ameliyatta teknolojik alt yapının çok uygun olması gerekir, zira süreç kapalı yapıldığından radyolojik ve endoskopik görüntüleme sistemlerinin yüksek kalitede olması kuraldır.

Cilt kesisinden sonra radyolojik görüntüleme altında bir iğne ile diske ulaşılır, sonrasında disk, radyo-opak bir unsur ve daha sonra sorunlu diski endoskopik çıkarımda belirleyecek bir diğer boya ile boyanır. Bu teknik sayesinde diskin yalnızca fıtıklaşmış modülü tanınır ve çıkarılır. Sürecin uygulanacağı tüp ve kamera, omurgada var olan anatomik boşluklarda ilerletilir ve fıtıklı bölgeye hiçbir dokuya hasar vermeden ulaşılır. Hastalar ameliyathaneyi ağrısız bir biçimde terkeder, sonraki yürür ve taburcu olur. Ağır iş dışında işe dönüş müddeti 3 haftadır. Tüm bel fıtığı hastalarının yüzde 60-70’inde uygulanabilen bu teknikte açık cerrahide endişelenilen kilolu hastada da rahatlıkla uygulanabilir.

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında anatomik boşluklar kullanılarak hasarlı dokuya ulaşıldığından, etraf sağlıklı dokulara hasar verilmez.

En az hasarla fıtığın çıkartılabilmesi, iş güç kaybının en aza indirilmesi, ameliyat sonrası hastanın ağrısının süratle azalması ve süratle günlük hayatına başlayabilmesi bu tekniğin kıymetli avantajlarıdır. Sonuç olarak tam kapalı bel fıtığı ameliyatı teknik olarak sağlıklı dokuların kesilmediği ve hasebiyle buna bağlı olarak operasyon sonrasındaki beklentilerin çok daha uygun olduğu bir seçenektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir