Tümör

BEYİN TÜMÖRLERİ
Hiç bir görüntüsel usul bir kitlenin tipini bize kesin olarak gösteremez.
Kitlenin natürünün tespitinde en kıymetli formül cerrahi müdahale ile alınacak
kesimin patolojik incelemesidir.

Beyin Tümörleri güzel huylu ve makus huylu Beyin tümörleri olarak ayrılırken beyin
yapısına ilişkin ve beyin yapısı dışına ilişkin tümörler olarak ayrılırlar.
Beynin uygun huyu tümörleri büyüme potansiyeline sahip lakin kafatasında yer
kaplayarak tehlike oluşturan tümörlerdir.Beynin makûs huylu tümörleri ise hem
süratli büyümeleri hem de yayılmaları dikkate alındığında tehlikeli tümörlerdir.
Beyin yapısına ilişkin tümörler direkt beyni oluşturan hücrelerden
kaynaklanmaktadır. Beyin yapısına ilişkin tümörler yeterli huylu ve berbat huylu tümörler
olabilir. Beyin yapısı dışındaki tümörlerden en sık görüleni beyni saran zarın
tümörleridir. Ve bu tümörler daha çok uygun huylu karakter sergilerler. Beyin
yapısı dışındaki tümörlerin öteki bir kıymetli çoğunluğunu ise bedenin
öbür bölgelerindeki tümörlerin beyefendisine yayılmaları oluşturur.
Untulmaması gereken nokta teşhis için yapılan görüntüleme sistemlerinin hiç
birisi tümörlerin düzgün huylu makûs huylu olduklarını gösteremez. Yalnızca yorum
yapılmasını sağlayabilir. Kesin teşhis tümörden alınacak modülün
incelenmesidir.
HİPOFİZ ADENOMLARI
Hipofiz bezinden kaynaklanan benign yani düzgün huylu tümörlerdir. Hipofiz bezi
hormon merkezi olarak misyon yapmaktadır. Hipofiz adenomları bu hormon
salgılayan hücrelerin denetimsiz büyümeleridir. Bu hormonlardan en fazla
görüleni prolaktin salgılayan hücrelerin büyüme göstermesidir.Prolaktin
hormonunun fazla salgılanması sonucu bayanlarda ve erkeklerde farklı
semptomlar ortaya çıkmaktadır.Bayanlarda en değerli semptomlar göğüsten
süt kesilmesi,adet düzensizleri ve adetten kesilme olurken erkeklerde en
kıymetli sorun cinsel işlev bozuklukları ile ortaya çıkabilmektedir.
Erkeklerdeki cinsel işlev bozukluklarının giderilmesinde prolaktin
hormonunu bloke eden ilaçların yanısıra cinsel
güçlendiriciler kullanılabilmektedir. Hipofiz adenomları büyüklüklerine nazaran
değerlendirilirler. Mikro adenom ,makroadenom üzere. Mikroadenomlar geellikle
cerrahiye gereksinim duymazlarken makroadenomlar göz hudutlarına,yüz sonlarına,
ve damarlara yapmış olduğu baskıya bağlı cerrahiye gereksinim duyabilirler. İster
mikroadenom olsun,isterse makroadenom olsun kanama eğilimine sahip
olabilirler ve ani gelişen görme kayıplarıyla karakterizedirler. Bu nedenle acil
cerrahiye gereksinim duyarlar.
MENENGİOMLAR
Çoklukla yeterli huylu beyin tümörleridir. Kitle ve ödem tesirine bağlı olarak bulgu
verirler. Ekseriyetle dura denilen beyin zarı kaynaklıdırlar. Nörolojik defisit
oluşturdukalrında cerrahiye aday olabilirler. Cerrahi ile total olarak çıkarılmaları
mümkündür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir