GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Mağazamızda verilen bütün servisler ve ,………… adresinde kayıtlı ……………….Şti. firmamıza aittir ve firmamız yönünden işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla şahsi veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan şahsi verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli biçim ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili birtakım şahsi verileri (ad-soy ad, firma verileri, telefon, adres veya elektronik posta adresleri gibi) Mağazamız yönünden işin tabiatı gereği toplanmaktadır.

Firmamız birtakım dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya verileri, yeni mamüller ile ilgili veriler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi verileri alıp almama konusu ile ilgili her çeşitli seçimi üye olurken yapabilir, ardından üye girişi yaptıktan sonra hesap verileri bölümünden bu seçimi ayarlanabilir veya kendine gelen brifing iletisindeki linkle tebliğ yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile uygulanan tasdik sürecinde, üyelerimiz yönünden mağazamıza elektronik ortamdan iletilen şahsi veriler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile tespit edilen hedefler ve kapsam dışında üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili problemlerin tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek problemlerin veya uyuşmazlıkların çabucak halledilmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları umumi bir şekilde açıklamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak hedefiyle dahi kullanabilmek olası.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile tespit edilen hedefler ve kapsam dışında dahi, talep edilen verileri şahsen veya işbirliği içerisinde olduğu şahıslar yönünden direkt olarak pazarlama uygulamak hedefiyle kullanabilir. Kişisel veriler, gerektiğinde kullanıcıyla ilişki kurmak için de kullanabilmek olası. Firmamız yönünden talep edilen veriler veya kullanıcı yönünden sağlanan veriler veya Mağazamız üzerinden uygulanan işlemlerle ilgili veriler; Firmamız ve işbirliği içerisinde olduğu şahıslar yönünden, “Üyelik Sözleşmesi” ile tespit edilen hedefler ve kapsam dışında dahi, üyelerimizin kimliği yayma edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, data tabanı oluşturma ve piyasa araştırmalarında kullanabilmek olası.

Firmamız, gizli verileri mutlaka hususi ve gizli tutmayı, bunu bir sır gizleme yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devam ettirilmesi, gizli bilginin bütününün veya özensiz bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir şahsa ifşasını önlemek için lüzumlu bütün tedbirleri almayı ve lüzumlu özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.